Viljat

Viljasadon laatu on hyvä


Puinnit ovat edistyneet Etelä-Suomessa loppusuoralle, mutta ovat vasta aivan alussa pohjoisemmissa osissa maata. Sen verran viljaa on kuitenkin puitu ja toimitettu eteenpäin, että sadon laatukuva alkaa muodostua. Raision viljalaboratorioissa on analysoitu jo satoja näytteitä, joten tilannekuva selkiytyy päivä päivältä.

Edelleenkin toivotaan lähetettävän esinäytteitä kevätvehnästä, suurimokaurasta ja mallasohrasta. Mitä pikimmin on laatu selvitetty, sitä kätevämpää on myynnin toteuttaminen.

Rukiin laatu hyvä ja satotaso korkea


Raision hankinta-alueella ruis on jo valtaosin puitu. Satotaso on erittäin korkea ja laatu hyvä. Sakoluku vaihtelee 100 – 320 välillä. Vastaanotettujen erien sakoluku keskimäärin 210. Viime vuonna keskiarvo oli hieman korkeampi. Hehtolitrapaino on 81 kg. Torajyviä on jonkin verran, mutta valtaosin laatu tältäkin osin hyvä.

Syysvehnän laatu tyypillinen


Myös syysvehnä kasvoi hyvin ja tuotti erittäin hyviä satoja. Sakoluvultaan laatu on hyvä. Vaihteluväli 200-440 välillä ja vastaanotettujen erien keskiarvo 350. Valkuaispitoisuus on keskimäärin 12 %, kun se viime vuonna oli pari yksikköä korkeampi. Vehnän hehtolitrapaino 85 kg. Raision vastaanottoraja on valkuaisen osalta 11 %, joten valtaosa eristä on vastaanotettu.

Lounaissuomalaisessa kevätvehnässä korkea valkuaispitoisuus


Kevätvehnän laadussa heijastuu erityisesti kasvukauden olosuhteet ja kuivuus. Aivan rannikolla vettä saatiin liian vähän ja se on alentanut satotasoja. Laatu on kuitenkin hehtolitrapainoltaan normaali ja valkuaispitoisuudet hyvät. Keskimäärin valkuaispitoisuus on ollut alkukauden vastaanotoissa yli 14 %. Sakoluvun osalta laatu on vaihteleva ja vaihteluväli onkin yllättävän laaja 110-380 välillä. Keskimäärin laatu on toki hyvä.

Suurimokaurassa ei hometoksiineja


Suurimokauran puinnit ovat vielä kesken, mutta ilahduttavaa on, että tähän mennessä tulleista näytteistä hometoksiineja ei ole löytynyt. Kauran hehtolitrapaino on kaikissa näytteissä 57 kg, ja toimitetuissa erissä lähes 59 kg. Pikkujyviä on jonkin verran, mutta suurempi keskustelu on käyty vihreiden jyvien osalta. Viljakasvustoissa oli jonkin verran jälkiversontaa, joka näkyy puidussa sadossa vihreinä jyvinä.

Mallasohrassa paljon laatuvaihtelua


Ohran esinäytteissä laatuvaihteluita on suhteellisen paljon. Osassa esinäytteissä valkuaispitoisuus on liian korkea ja osassa lajitteluaste heikohko. Kuitenkin laatu vaikuttaa selvästi paremmalta kuin vuosi sitten.