Hyppää sisältöön

Sivuston käyttöehdot

Raisio Oyj (sekä kaikki sen suorasti ja epäsuorasti omistamat tytäryhtiöt ja sisaryhtiöt) ylläpitävät verkkosivustojaan palveluna asiakkailleen, sijoittajilleen ja muille sidosryhmilleen. Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen sivuston käyttämistä. Käyttämällä Raision verkkosivustoja hyväksyt seuraavat ehdot. Jos et hyväksy kaikkia ehtoja, älä käytä sivustoja.

Sisällön paikkansapitävyys

Tällä sivustolla annetut tiedot ja asiakirjat annetaan käyttäjien käyttöön ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista nimenomaisesti ilmaistua tai oletettua takuuta tai mitään kaupankäynnin kohteeksi soveltuvuutta, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta tai oikeuksien loukkaamattomuutta koskevaa takuuta. Raisio tekee kaiken kohtuullisesti oletettavan voidakseen tarjota sivustollaan tarkkoja ja ajantasaisia tietoja, mutta se ei kuitenkaan takaa millään tavalla tietojen todenperäisyyttä tai täydellisyyttä. Raisio voi ajoittain lisätä, muuttaa, parantaa tai päivittää sivustolla olevia tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Raisio ei ota mitään vastuuta mistään sivuston sisällön virheistä tai mistään pois jätetyistä tiedoista. Raisio ei takaa, että verkkosivusto tai sitä ylläpitävät palvelimet eivät sisällä mitään viruksia tai muita haitallisia elementtejä.

Rajoitettu käyttöoikeus ja tekijänoikeudet

Raisio antaa sivuston käyttäjälle oikeuden tarkastella, kopioida, ladata ja tulostaa sivustolla olevia asiakirjoja seuraavin rajoituksin:

Asiakirjoja saa käyttää vain henkilökohtaisiin, muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin tiedonhaun yhteydessä, eikä asiakirjoja saa muokata.

Seuraavan tekijänoikeus- ja käyttöoikeusilmoituksen on näyttävä kaikissa asiakirjoissa: ”Copyright © 1997-2020 Raisio Oyj Kaikki oikeudet pidätetään.”

Tavaramerkit

Raision tavaramerkkejä käytetään Raision tuotteiden ja palveluiden tunnisteina osoittamaan, kenen tuottamia kyseiset tuotteet ja palvelut ovat. Raision tavaramerkkejä saa käyttää rehellisesti markkinointi- ja mainosmateriaaleissa sekä viitattaessa Raision tuotteisiin ja palveluihin (esimerkiksi lehtiartikkelissa) ilman Raision lupaa sillä edellytyksellä, että tavaramerkkejä käytetään normaalien tavaramerkkien käyttötapojen mukaisesti ja niiden omistaja ilmoitetaan selkeästi. Jos tavaramerkkejä halutaan käyttää jossakin muussa yhteydessä tai muulla tavalla, siihen on hankittava Raision suostumus. Jos käyttäjä ei ole varma, tarvitaanko tiettyyn käyttöön Raision lupaa vai ei, käyttäjän tulee tarkistaa asia Raisiolta.

Linkit kolmansien osapuolien sivustoille

Tällä sivustolla voi olla linkkejä tai viittauksia muihin verkkosivustoihin, joita Raisio ei hallinnoi. Raisio ei kanna minkäänlaista vastuuta tällaisten linkitettyjen sivustojen sisällöstä tai mistään tällaisilla linkitetyillä sivustoilla olevista linkeistä. Tällaiset linkit on tarkoitettu vain käyttäjien avuksi eivätkä ne tarkoita sitä, että Raisio tukisi millään tavalla linkitetyn sivuston sisältöä tai palveluntarjoajaa. Raisio ei ole missään tilanteessa vastuussa tälle sivustolle linkitettyjen kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai kyseisten kolmansien osapuolten toimista.

Materiaalien toimittaminen

Raisiolle ei tule lähettää tämän sivuston kautta mitään luottamuksellista tai omistusoikeuksien alaista tietoa. Käyttäjän tulee huomioida, että kaikkia sivuston kautta Raisiolle lähetettyä materiaalia käsitellään ei-luottamuksellisina. Jos käyttäjä lähettää Raisiolle tietoja tai materiaalia tämän sivuston kautta, käyttäjä antaa Raisiolle rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää, kopioida, näyttää, suorittaa, muuntaa, siirtää ja jaella kyseisiä tietoja tai materiaalia sekä vapaan oikeuden käyttää mitä tahansa missä tahansa tarkoituksessa lähetettyjä ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita. Raisio ei kuitenkaan julkaise lähettäneen käyttäjän nimeä tai muutoin julkaise sitä tietoa, että käyttäjä on lähettänyt Raisiolle sivuston kautta tietoja tai materiaalia, ellei: (a) Raisio saa käyttäjältä oikeutta käyttäjän nimen käyttöön; (b) Raisio ilmoita ensin käyttäjälle, että tämän sivuston tiettyyn osaan lähetetyt tiedot tai materiaali julkaistaan tai niitä käytetään muutoin käyttäjän nimen yhteydessä tai (c) laki edellyttää Raisiota julkaisemaan käyttäjän nimen.

Tämän sivuston kautta ei ole minkäänlaista mahdollisuutta tehdä varsinaista liiketoimintaa Raision kanssa, joten näitä käyttöoikeusehtoja lukuun ottamatta mitään sivustolla tehtyjä toimia ei voida pitää minkäänlaisena sopimuksena Raision ja sivuston käyttäjän välillä.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeet voivat olla joko käyttämäsi sivuston omistajan itsensä määrittämiä (”ensimmäisen osapuolen evästeet”) tai niitä voivat määrittää sivuston sisältöä suorittavat muut tahot, kuin sivuston omistaja (”kolmansien osapuolten evästeet”).

Sivustollamme käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös mainontamme kohdentamiseen yhteistyökumppaniemme, kuten verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten, sivustoilla. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa aiempaan verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille verkon käyttäjille, joita mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös sivustomme ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Sivuillamme on käytössä Google Analytics -analytiikkatyökalut. Google Analytics -sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilasto-ja ja analysoida sivuston käyttöä. Voit estää seurannan Google Analyticsin opt-out –toiminnolla.

Lisätietoja Tietosuojakäytännöstä.

Evästeiden ja kohdennetun mainonnan estäminen

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua saada kohdennettua mainontaa, voi kohdentamisen estää alempana olevan linkin kautta. Kohdentamisen estämisen jäl-keen mainoksia näytetään kuten aikaisemmin, mutta mainoksia ei ole valittu sivus-ton käyttäjän kiinnostusalueiden mukaan.

Kohdentamisen voi estää täällä: YourOnlineChoices.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer™ -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet-asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Vastuuvapauslauseke

Käyttäjä käyttää tätä sivustoa omalla riskillään. Raisio, sen tavaran- tai palveluntoimittajat tai mikään muu kolmas osapuoli, joka on osallistunut tämän verkkosivuston sisällön luomiseen, tuottamiseen tai toimittamiseen, ei ole missään olosuhteissa minkään lainsäädännön nojalla vastuussa käyttäjälle tai kenellekään muulle osapuolelle koituneista välittömistä vahingoista, välillisistä vahingoista, erikoisvahingoista, seuraamuksen luonteisista korvauksista, oheisvahinkojen korvauksista, liitännäisvahingoista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän sivuston käytöstä.

Verkkosivustoilla oleva tieto saattaa sisältää esimerkiksi viruksia tai ohjelmavirheitä. Raisio ei ole vastuussa mistään lähettämiensä tai vastaanottamiensa tietojen luvattomasta muuttamisesta, viruksista, ohjelmavirheistä eikä mistään niiden seurauksista.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näitä käyttöehtoja hallinnoidaan ja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Kaikki näistä käyttöehdoista tai tämän sivuston käytöstä johtuvat erimielisyydet ratkaistaan suomalaisissa tuomioistuimissa, joiden tuomiovallan käyttäjä hyväksyy näiden käyttöehtojen noudattamiseen sitoutuessaan.

Haku