Hyppää sisältöön

Osakepääoma ja omat osakkeet

Raisio Oyj:n täysin maksettu osakepääoma on 27 776 072,91 euroa, joka 7.9.2022 jakaantui  30 701 070  kantaosakkeeseen (sarja K) ja 129 235 264  vaihto-osakkeeseen (sarja V). Osakkeella ei ole nimellisarvoa.

Kantaosakkeiden osuus osakekannasta oli 19,2 % ja äänimäärästä 82,6 % ja vaihto-osakkeiden vastaavasti 80,8 % ja 17,4 % (7.9.2022).

Yhtiön vähimmäispääoma on 25 000 000 euroa ja enimmäispääoma 100 000 000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiön liikkeeseen laskemia osakkeeseen oikeuttavia arvopapereita ei ole.

Osakepääoman rakenne

Osakkeiden lukumäärä, kpl
Osuus osakkeista, %
Osuus äänistä, %
Vaihto-osakkeet
129 235 264
80,8
17,4
Kantaosakkeet
30 701 070
19,2
82,6
Yhteensä
159 936 334
100,0
100,0
Päivitetty 7.9.2022

Haku