Hyppää sisältöön

Osakepääoma ja omat osakkeet

Raisio Oyj:n täysin maksettu osakepääoma on 27 776 072,91 euroa, joka 31.12.2019 jakaantui  31 454 968  kantaosakkeeseen (sarja K) ja 133 694 062 vaihto-osakkeeseen (sarja V). Osakkeella ei ole nimellisarvoa.

Kantaosakkeiden osuus osakekannasta oli 19,0 % ja äänimäärästä 82,5 % ja vaihto-osakkeiden vastaavasti 81,0 % ja 17,5 % (31.12.2019).

Yhtiön vähimmäispääoma on 25 000 000 euroa ja enimmäispääoma 100 000 000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiön liikkeeseen laskemia osakkeeseen oikeuttavia arvopapereita ei ole.

Osakepääoman rakenne

Osakkeiden lukumäärä, kpl
Osuus osakkeista, %
Osuus äänistä, %
Vaihto-osakkeet
133 694 062
80,95
17,53
Kantaosakkeet
31 454 968
19,05
82,47
Yhteensä
165 149 030
100,0
100,0
Päivitetty 31.12.2019

Haku