Hyppää sisältöön

Osakepääoma ja omat osakkeet

Raisio Oyj:n täysin maksettu osakepääoma on 27 776 072,91 euroa, joka 1.2.2023  jakaantui  30 113 342  kantaosakkeeseen (sarja K) ja 129 056 994  vaihto-osakkeeseen (sarja V). Osakkeella ei ole nimellisarvoa.

Kantaosakkeiden osuus osakekannasta oli 18,9 % ja äänimäärästä 82,3 % ja vaihto-osakkeiden vastaavasti 81,1 % ja 17,7 % (1.2.2023).

Yhtiön vähimmäispääoma on 25 000 000 euroa ja enimmäispääoma 100 000 000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiön liikkeeseen laskemia osakkeeseen oikeuttavia arvopapereita ei ole.

Osakepääoman rakenne

Osakkeiden lukumäärä, kpl
Osuus osakkeista, %
Osuus äänistä, %
Vaihto-osakkeet
129 056 994
81,1
17,7
Kantaosakkeet
30 113 342
18,9
82,3
Yhteensä
159 170 336
100,0
100,0
Päivitetty 1.2.2023

Haku