Hyppää sisältöön

Terveellisen ruuan ammattilaiset

Viime vuosina painopisteitä ovat olleet yhteisen yrityskulttuurin vahvistaminen, yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja arvotyöskentely.

Päätavoitteet vuosille 2022–2025​

  • Tähtäämme erinomaiseen työntekijäkokemukseen. Meillä on niin hyvä olla töissä, että henkilöstömme kertoo ylpeänä olevansa osa kansainvälisen Raision tulevaisuutta.​​
  • Tuemme henkilöstömme terveellistä elämäntapaa ja hyvinvointia.​​
  • Tuemme monimuotoisuutta tarjoamalla kaikille tasapuoliset mahdollisuudet yrityksessämme.

Kestävän kehityksen tavoite 10

Tavoitteenamme on olla houkutteleva työnantaja

Edistämme tavoitteellisesti henkilöstömme osaamista ja työkykyä sekä tuemme henkilöstön osaamista terveellisestä ravitsemuksesta ja elämäntavoista.

Vuonna 2022 olemme esimerkiksi ottaneet käyttöön Cuckoo-hyvinvointisovelluksen, joka kannustaa pitämään taukoja muun muassa lyhyiden taukoliikuntavideoiden avulla ja antaa siten keholle tauon istumisesta ja aivoille lepohetken. Yhtenä tapana kannustaa terveellisiin elintapoihin ympäristönäkökulma huomioiden otimme Suomessa käyttöön työsuhdepyöräedun. Työsuhdepyörä on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön niin kodin ja työpaikan välisillä matkoilla kuin työ- ja vapaa-ajalla.

Terveellisen ruuan ammattilaiset

Monimuotoisuus ja inkluusio

Vastuullisuusohjelmamme yksi keskeinen tavoite on monimuotoisuuden ja inkluusion tukeminen, ja siihen liittyen olemme käynnistäneet työn luodaksemme Diversity, Equity & Inclusion -suunnitelman.

Aihe on erittäin laaja, ja ensimmäisessä vaiheessa tavoitteenamme onkin määritellä yhteisesti se, mitä me Raisiolla tarkoitamme monimuotoisuudella ja inkluusiolla. Vasta sen jälkeen voimme edetä suunnitelman tekemisessä ja tavoitteiden määrittelyssä. Diversity, Equity & Inclusion -suunnitelman tekeminen käynnistyi vuonna 2022, muttei edennyt niin pitkälle kuin tavoittelimme.  Työtä jatketaan vuonna 2023.

Jatkamme yrityskulttuurin kehittämistä

Kesällä 2022 käynnistimme kokonaisvaltaisen ja pitkäkestoisen muutosohjelman yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi, kasvun nopeuttamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi, ja sen parissa on työskennellyt suuri osa raisiolaisista. Muutosohjelmaa tukee edellisenä vuonna käynnistetty Sanoista tekoihin -ohjelma, joka keskittyy erityisesti Raision yrityskulttuurin kehittämiseen.

Sanoista tekoihin -ohjelmassa valittiin toteutukseen 11 ideaa, joilla pyritään edistämään yhteisöllisyyttä, luottamusta ja psykologista turvallisuuden tunnetta organisaatiossa; jakamaan tietoa ja osallistamaan sekä kirkastamaan yhteistä visiota ja strategisia tavoitteita. Raision kulttuuritiimin tehtävänä on edistää valittujen ideoiden toteutumista sekä seurata kulttuurin kehittymistä.

Raision kulttuuritiimin jäsenet

  • työskentelevät organisaation eri funktioissa ja tasoilla.
  • on valittu niin, että 40 % työskentelee muualla kuin Suomessa.
  • eivät kuulu konsernin johtoryhmään.

Turvallisuus on tekoja

Keskeinen osa työturvallisuuskulttuurin vahvistamista on ennakoiva työturvallisuustyö. Ennakoivan työturvallisuustyön mittareina käytämme turvallisuushavaintoja, turvavartteja, läheltä piti -tilanneilmoituksia, turvakierroksia sekä työnriskien ja -vaarojen arviointeja. Lisäksi jokaisen tapaturman tutkintaprosessiin kuuluu korjaavien toimenpiteiden määrittely, avoin viestintä organisaation sisällä ja vertaisoppiminen.

Työturvallisuuskulttuurin kehittämiseksi tehty työ näkyy ennakoivien työturvallisuustoimien määrässä, joka on kaksinkertaistunut vuoteen 2021 verrattuna. Merkittävin kasvu näkyi turvallisuushavaintojen ja turvavarttien määrässä. Muutos on nähtävissä myös raportointiaktiivisuuden kasvamisena sekä siinä, että tapaturmien tutkinnan rooli on kasvanut aiempaa tärkeämmäksi ja tapaturmien jälkeen tehtyjen korjaavien toimenpiteiden määrä on merkittävästi noussut viime vuosina.

Kuuntele Raision asiantuntijoita myös Spotifyssa!

Syömisen sietämätön keveys on podcast, jossa sukelletaan erilaisiin terveellisen ja kestävän syömisen teemoihin yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Seuranasi ovat sarjan juontajat Miia Sillman sekä Raision asiantuntijat.

Kuuntele jaksoja Spotifyssa

Terveelliset ruuan ammattilaiset

Haku