Hyppää sisältöön

Terveellisen ruuan ammattilaiset

Viime vuosina olemme keskittyneet erityisesti yhteisen yrityskulttuurin vahvistamiseen ja arvotyöskentelyyn.

Päätavoitteet vuosille 2022–2025​

  • Tähtäämme erinomaiseen työntekijäkokemukseen. Meillä on niin hyvä olla töissä, että henkilöstömme kertoo ylpeänä olevansa osa kansainvälisen Raision tulevaisuutta.​​
  • Tuemme henkilöstömme terveellistä elämäntapaa ja hyvinvointia.​​
  • Tuemme monimuotoisuutta tarjoamalla kaikille tasapuoliset mahdollisuudet yrityksessämme.

Kestävän kehityksen tavoite 10

Tähtäämme erinomaiseen työntekijäkokemukseen

Tavoitteemme on olla houkutteleva työnantaja. Edistämme tavoitteellisesti henkilöstömme osaamista ja työkykyä sekä tuemme henkilöstön osaamista terveellisestä ravitsemuksesta ja elämäntavoista.

Viime vuosina painopisteitä ovat olleet yhteisen yrityskulttuurin vahvistaminen, yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja arvotyöskentely. Yksi keskeinen uusi tavoitteemme kaudelle 2022−2025 on monimuotoisuuden ja inkluusion tukeminen.

Terveellisen ruuan ammattilaiset

Monimuotoisuus ja inkluusio

Vuonna 2021 Terveellisen ruuan ammattilaiset -projektin tiekarttaa päivitettiin siten, että yhdeksi uudeksi keskeiseksi tavoitteeksi kaudelle 2022−2025 nostettiin monimuotoisuuden ja inkluusion tukeminen. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme käynnistäneet työn luodaksemme Diversity & Inclusion -suunnitelman.

Aihe on erittäin laaja, ja ensimmäisessä vaiheessa tavoitteenamme onkin määritellä yhteisesti se, mitä me Raisiolla tarkoitamme monimuotoisuudella ja inkluusiolla. Vasta sen jälkeen voimme edetä suunnitelman tekemisessä ja tavoitteiden määrittelyssä.

Sanoista tekoihin

Vuonna 2021 käynnistimme Sanoista tekoihin -muutosohjelman, jonka tavoitteena on yhteisen, uudenlaisen yrityskulttuurin vahvistaminen ja yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja sitä kautta strategian tukeminen käytännössä. Yhteensä neljä kuukautta kestävä ohjelma käynnistettiin marraskuussa 2021 ja jatkui maaliskuun loppuun 2022.

Muutosohjelman työryhmiin haettiin mukaan rohkeita, innokkaita ja reiluja raisiolaisia. Valittu porukka muodosti kolme muutosryhmää yhdessä johtoryhmän jäsenten kanssa. Kukin muutosryhmä sai Raision strategiaan, arvoihin ja tunnistettuihin muutostarpeisiin liittyvän teeman työstettäväkseen.

Hankkeen aikana muutosryhmät kokoontuivat yhteensä neljään eri työpajaan, joiden välillä työhön osallistettiin koko henkilöstöä ja myös ulkoisia sidosryhmiä. Muutosryhmien tehtävänä on ollut kaivaa esiin muutostarpeet toimintatapoihin, ideoida yhdessä uudet menestystavat, testata menestystapoja koko henkilöstön tuella sekä suunnitella, miten uudet menestystavat viedään käytäntöön.

Raisio Oyj Sanoista tekoihin

Tietoa ruuasta ja ravitsemuksesta podcastin muodossa

Yksi tavoitteistamme on tukea henkilöstön osaamista terveellisestä ravitsemuksesta ja elämäntavoista. Kesästä 2020 lähtien suomenkielinen henkilöstö on saanut tietoa ruuasta ja ravitsemuksesta myös podcastin muodossa. Puolikarkea-podcast on Raision sisäinen podcast-sarja, jolla välitetään raisiolaisten asiantuntijoiden tietoa ja osaamista suoraan kuulijoille.

Suomenkielisen podcastsarjan innoittamana julkaisimme vuonna 2021 myös englanninkielisen podcast-minisarjan nimeltä Nutri-chats. Siinä keskustellaan Raisioon ja sen tuotteisiin liittyvistä ravitsemusaiheista ja sitä kautta lisätään henkilöstön ymmärrystä jaksojen teemoista ruokavalion ja terveyden kannalta.

Kuuntele Raision asiantuntijoita myös Spotifyssa!

Syömisen sietämätön keveys on podcast, jossa sukelletaan erilaisiin terveellisen ja kestävän syömisen teemoihin yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Seuranasi ovat sarjan juontajat Miia Sillman sekä Raision asiantuntijat.

Kuuntele jaksoja Spotifyssa

Terveelliset ruuan ammattilaiset

Haku