Hyppää sisältöön

Terveellisen ruuan ammattilaiset

Raision strateginen tavoite on olla houkutteleva työnantaja. Edistämme tavoitteellisesti henkilöstömme osaamista ja työkykyä sekä tuemme terveellisessä elämäntavassa.

Viime vuosina painopisteitä ovat olleet yhteisen yrityskulttuurin vahvistaminen, yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja arvotyöskentely.

Tavoitteemme:

Tähtäämme erinomaiseen työntekijäkokemukseen ja tuemme henkilöstömme terveellistä elämäntapaa. Meillä on hyvä olla töissä.

Palkitseminen

Raision periaatteena on tarjota henkilöstölleen sekä maittain että liiketoiminnoittain kilpailukykyistä kompensaatiota.

Henkilökunnan palkitseminen on laaja kokonaisuus sisältäen rahallisen palkitsemisen, henkilöstö- ja luontaisedut, työn ja tavan toimia ja kehittymismahdollisuudet. Palkkaus- ja kannustinjärjestelmiä sekä sosiaalisia ja muita etuuksia arvioidaan säännöllisesti.

Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää maa- ja liiketoimintakohtaisesti oikeudenmukaisia, motivoivia ja hyvästä suorituksesta palkitsevia järjestelmiä. Konsernin palkkiojärjestelmät edistävät arvojen mukaista toimintaa sekä strategian ja tavoitteiden saavuttamista. Raisio seuraa säännöllisesti markkinapalkkoja yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Työ ja mielekäs tapa toimia

 • Mielekäs työ ja toimenkuva
 • Hyvät työolosuhteet
 • Tavoitteet
 • Kehityskeskustelut
 • Toimintajärjestelmä
 • Hyvä johtaminen ja esimies-alaistyöskentely
 • Sisäinen viestintä

Kehittyminen

 • Työssä oppiminen
 • Tehtäväkierrot
 • Sisäinen- ja ulkoinen koulutus
 • Verkostot

Rahallinen palkitseminen

 • Palkka
 • Palkan lisät
 • Tulospalkkiot ja bonukset
 • Aloitepalkkiot
 • Palkkiot työsuhdekeksinnöistä

Henkilöstö- ja luontaisedut

 • Sairauskassat/-vakuutukset
 • Työterveyshuolto
 • Työpaikkaruokailu
 • Henkilöstömyymälä
 • Liikuntasetelit ja muu vapaa-ajan tukeminen
 • Henkilöstötapahtumat ja -juhlat

Meillä on hyvä olla töissä

Raision strateginen tavoite on olla houkutteleva työnantaja. Edistämme tavoitteellisesti henkilöstömme osaamista ja työkykyä sekä tuemme terveellisessä elämäntavassa.

Hyvän ruuan ohjelman Terveellisen ruuan ammattilaiset -hankkeen tavoitteena on erinomainen työntekijäkokemus ja henkilöstön terveellisen elämäntavan tukeminen.

Raision strategia Tarkoitus ja arvot Ura Raisiolla

Haku