Hyppää sisältöön

Terveellisen ruuan ammattilaiset

Viime vuosina painopisteitä ovat olleet yhteisen yrityskulttuurin vahvistaminen, yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja arvotyöskentely.

Päätavoitteet vuosille 2022–2025​

  • Tähtäämme erinomaiseen työntekijäkokemukseen. Meillä on niin hyvä olla töissä, että henkilöstömme kertoo ylpeänä olevansa osa kansainvälisen Raision tulevaisuutta.​​
  • Tuemme henkilöstömme terveellistä elämäntapaa ja hyvinvointia.​​
  • Tuemme monimuotoisuutta tarjoamalla kaikille tasapuoliset mahdollisuudet yrityksessämme.

Kestävän kehityksen tavoite 10

Tavoitteenamme on olla houkutteleva työnantaja

Vuoden 2023 lopussa toteutettu henkilöstökysely osoittaa yrityskulttuurin ja työtyytyväisyyden positiivista kehitystä verrattuna vuonna 2022 tehtyyn henkilöstökyselyyn. Yleisesti ottaen työtyytyväisyys Raisiolla on hyvä.

Aiemminkin korkeana ollut vastausprosentti nousi nyt peräti 91 prosenttiin. Poikkeuksellisen korkea vastausprosentti kertoo henkilöstön sitoutumisesta. Raision vahvuudeksi nousee tulosten mukaan esihenkilötyöskentely, joka saa hyvät arviot henkilöstöltä. Henkilöstö kokee saavansa riittävästi vastuuta ja vapautta tehtävien toteuttamiseen ja myös luottamus esihenkilöiden ja tiimien välillä on hyvä.

Raision eNPS-luku – Employee Net Promoter Score – on noussut ja oli 39,5, kun se edellisessä henkilöstötutkimuksessa oli 19. Vaikka eNPS-lukuun tuleekin suhtautua kriittisesti, se on kuitenkin hyvässä linjassa kyselyn muiden tulosten kanssa.

Raisio Oyj:n henkilöstöä

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio

Vastuullisuusohjelmamme yksi keskeinen tavoite on monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion tukeminen, ja siihen liittyen olemme käynnistäneet työn luodaksemme Diversity, Equity & Inclusion -suunnitelman.

Vuonna 2023 olemme tehneet itsearviointia määritelläksemme, mikä tilanne yrityksessämme on näiden suhteen. Vasta sen jälkeen voimme edetä suunnitelman tekemisessä ja tavoitteiden määrittelyssä. Vuonna 2024 työtä jatketaan perustamassamme DEI-työryhmässä.

Jatkamme yrityskulttuurin kehittämistä

Vuonna 2021 alkanut muutosmatkamme on jatkunut. Muutosmatkamme tavoitteena on yhteisen, uudenlaisen yrityskulttuurin vahvistaminen ja yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja sitä kautta strategian tukeminen käytännössä.

Vuoden 2023 aikana lähes koko henkilöstö on osallistunut ’Raisiolaisuuden sydämessä’ -valmennuksiin, joissa on pohdittu erityisesti arvoja ja johtamisen periaatteita. Valmennuksissa syntyneiden henkilöstön ajatusten perusteella on kiteytetty Raision yrityskulttuurin voimavarat: töihin on kiva tulla, vain yhdessä voimme onnistua sekä uudistumme ja kehitymme jatkuvasti. Näitä voimavaroja ja teemoja vahvistamme ja kehitämme myös tulevaisuudessa.

Turvallisuus on tekoja

Keskeinen osa työturvallisuuskulttuurin vahvistamista on ennakoiva työturvallisuustyö. Ennakoivan työturvallisuustyön mittareina käytämme turvallisuushavaintoja, turvavartteja, läheltä piti -tilanneilmoituksia, turvakierroksia sekä työnriskien ja -vaarojen arviointeja. Lisäksi jokaisen tapaturman tutkintaprosessiin kuuluu korjaavien toimenpiteiden määrittely, avoin viestintä organisaation sisällä ja vertaisoppiminen.

Työturvallisuuskulttuurin kehittämiseksi tehty työ näkyy ennakoivien työturvallisuustoimien määrässä. Ennakoivia työturvallisuustoimia tehtiin vuonna 2023 yhteensä 1197 (2022: 904, 2021: 452) kappaletta.

Kuuntele Raision asiantuntijoita myös Spotifyssa!

Syömisen sietämätön keveys on podcast, jossa sukelletaan erilaisiin terveellisen ja kestävän syömisen teemoihin yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Seuranasi ovat sarjan juontajat Miia Sillman sekä Raision asiantuntijat.

Kuuntele jaksoja Spotifyssa

Terveelliset ruuan ammattilaiset

Haku