Hyppää sisältöön

Hallituksen valtuutukset

Hallituksen valtuus omien osakkeiden hankkimiseksi

Yhtiökokous 27.4.2020 valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.000.000 vaihto- ja 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2021 asti.

 

Osakeantivaltuudet

Yhtiökokous 19.3.2019 valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.000.000 kappaletta ja kanta-osakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset olivat voimassa 27.4.2020 asti.

Hallitus päätti 19.3.2019 sille myönnetyn valtuutuksen perusteella toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin osakepalkkiojärjestelmän 2017-2019 perusteella osakkeina suoritettavan osuuden siirtämiseksi avainhenkilöille. Osakeannissa luovutettiin vastikkeetta 79.313 kappaletta yhtiön hallussa olevia Raisio Oyj:n vaihto-osakkeita osakepalkkiojärjestelmän piirissä oleville avainhenkilöille. Luovutetut 79.313 vaihto-osaketta vastaavat 0,05 prosenttia Raisio Oyj:n kaikista osakkeista ja 0,01 prosenttia kaikista äänistä. Osakkeet on luovutettu avainhenkilöille 7.4.2020.

Yhtiökokous 27.4.2020 valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 12.500.000 kappaletta ja kantaosakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2021 asti.

Haku