Hyppää sisältöön

Hallituksen valtuutukset

Hallituksen valtuus omien osakkeiden hankkimiseksi

Yhtiökokous 13.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.000.000 vaihto- ja 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 asti.

 

Osakeantivaltuudet

Yhtiökokous 27.4.2020 valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 12.500.000 kappaletta ja kanta-osakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset olivat voimassa 13.4.2021 asti.

Hallitus päätti 27.4.2020 sille myönnetyn valtuutuksen perusteella toteuttaa suunnatun osakeannin osana yrityskauppaa, jossa Raisio osti Verso Food Oy:n. Osakeannissa luovutettiin 1.000.000 kappaletta yhtiön hallussa olevia Raisio Oyj:n vaihto-osakkeita Kavli Holding AS:lle. Luovutetut 1.000.000 vaihto-osaketta vastasivat 0,61 prosenttia Raisio Oyj:n kaikista osakkeista ja 0,13 prosenttia kaikista äänistä. Osakkeet luovutettiin Kavli Holding AS:lle 1.4.2021.

Yhtiökokous 13.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 12.500.000 kappaletta ja kantaosakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 asti.

Haku