Hyppää sisältöön

Hallituksen valtuutukset

Hallituksen valtuus omien osakkeiden hankkimiseksi

Yhtiökokous 20.4.2023 valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 000 000 vaihto- ja 1 250 000 kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2024 asti.

 

Osakeantivaltuudet

Yhtiökokous 20.4.2023 valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 6 200 000 kappaletta ja kantaosakkeita enintään 1 250 000 kappaletta sekä antamalla yhteensä enintään 10 000 000 uutta vaihto-osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2024 asti.

 

Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 20.4.2023 annetusta pörssitiedotteesta.

Haku