Hyppää sisältöön

Yritysvastuuraportti

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteeseen ja edistämään ja kehittämään toimintaamme aloitteen kymmenen periaatteen mukaan. Tuemme ja toteutamme omassa vaikutuspiirissämme näitä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja. Vastuullisuusohjelmallamme ja sen toimenpiteillä tuemme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, kuten vastuullista kuluttamista, terveyttä ja hyvinvointia, kestävää teollisuutta ja vesistöjen hyvinvointia.

 

Vastuullisuusraportoinnissamme otamme huomioon EU-taksonomiatarkastelun sekä Global Reporting Initiative -standardin ohjeiston. Yritysvastuuraporttimme sisältö rakentuu Raision Hyvän ruuan ohjelman teemojen ympärille. Raportti noudattaa GRI Standards -ohjeiston Core-tasoa

Yritysvastuuraportti 2021

Aiemmat raportit 

Haku