Hyppää sisältöön

Kestävä ruokaketju

Kestävät raaka-ainevalinnat ja toimitusketjun sitouttaminen Raision eettisiin periaatteisiin edistävät koko ruokaketjun vastuullisuutta. 

Päätavoitteet vuosille 2022–2025

  • Kehitämme tuotantoketjuamme yhä vastuullisemmaksi arvioimalla tuotantoketjun ihmisoikeusvaikutuksia ja minimoimalla riskejä.​
  • Minimoimme raaka-aineidemme negatiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia.​
  • Vaalimme ja edistämme luonnon monimuotoisuutta yhdessä toimittajiemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.​

Olemme osa ruokaketjua

Toimintamme vastuullisuusriskit liittyvät erityisesti toimitusketjuun, koska oma toimintamme kattaa tuotteiden arvoketjusta vain pienen osan. Toimitusketjun sitouttaminen Raision eettisiin periaatteisiin ja hankinnan vastuullisuuden varmistaminen onkin meille hyvin keskeistä.

Vuoden 2022 lopussa 99,8 prosenttia kaikkien suorien hankintojen arvosta hankittiin toimittajilta, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet Raision tavarantoimittajien eettisiin periaatteisiin tai joiden omat eettiset periaatteet Raisio on hyväksynyt.

Lue Raision tavarantoimittajien eettiset periaatteet

 

Raisio Oyj Kestävä ruokaketju Raaka-aineet

Vastuullinen ruoka syntyy kestävästi tuotetuista raaka-aineista

Tuotteissamme käytettävistä raaka-aineista valtaosa, 94 prosenttia, on kasvipohjaisia. Viljojen − kuten kauran, vehnän ja rukiin − osuus raaka-aineista on 88 prosenttia. Elintarvikkeiden valmistuksessa käyttämästämme viljasta 97 % on suomalaista.

Suomalaiset viljatilat ovat perinteisesti perhetiloja ja niissä käytetään hyvin vähän ulkopuolista työvoimaa, joten ihmisoikeusriskit ovat pääraaka-aineidemme osalta pienet. Pastatuotteissa käytettävä durum-vehnä ja pieniä määriä erikoisvehnää on viljelty Suomen ulkopuolella.

Osa raaka-aineista on saatavilla vain korkeamman riskin maista, ja silloin kiinnitämme erityistä huomiota toimittajan toimintatapoihin ja sertifiointeihin. Kaikki käyttämämme soija on ollut vastuullisuussertifioitua vuodesta 2014 ja palmuöljy on ollut sertifioitua vuodesta 2015. Käyttämämme kaakao ja suklaa olivat lähes kokonaan Rainforest Alliance -sertifioitua vuonna 2022. Näiden kolmen raaka-aineen osuus kaikista käyttämistämme raaka-aineista on kuitenkin suhteellisen pieni: soijan osuus raaka-aineidemme kokonaismäärästä on 0,2 %, palmuöljyn 0,2 % ja kaakaon ja suklaan 0,1 %.

Tavoitteenamme on vähentää palmuöljyä sisältävien tuotteiden määrää

Vuonna 2019 Elovena®-välipalakeksien reseptejä aloimme muokata niin, että palmuöljyn käytöstä voitaisiin luopua.

Kaikissa tavallisissa Elovena®-välipalakekseissä palmuöljyä sisältävä margariini on nyt korvattu rypsiöljyllä. Rypsiöljy on terveellisempi rasvan laadun vuoksi, ja se on myös vastuullisempi vaihtoehto.

Raision tuotteissa merkittävin palmuöljyn käyttökohde on levitteet. Levitteiden osalta palmuöljylle ei ole löydetty vaihtoehtoa, jolla olisi vastaavat laatuominaisuudet, joten työmme jatkuu.

Käyttämämme vilja hankitaan sopimusviljelijöiltä ilman välikäsiä

Raisiolla viljan toimitusketju on lyhyt: hankimme käyttämämme viljat suoraan lounaissuomalaisilta ja pirkanmaalaisilta sopimusmaatiloilta, ja vilja toimitetaan tuotantoon suoraan tilojen viljavarastoista ilman välivarastointia. Kuljetusmatka on pääraaka-aineiden osalta alle 100 kilometriä.

Viljelijät ovat meille keskeisiä yhteistyökumppaneita, ja keskusteluissa pyrimme kehittämään yhteistyötä. Yksi suunnitelluista tulevaisuuden toimenpiteistämme on sopimusviljelijöiden kannustaminen viljelykäytäntöihin, jotka nostavat satovarmuutta. Kehityskohteita viljelijämme näkevät peltojen kasvukunnon parantamisessa ja sitä kautta peltomaan hiilensidonnan parantamisessa.

Sopimusviljelijöille koulutusta pellon kasvukunnon hoitamiseksi

Järjestimme yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa sopimusviljelijöille Kasvu kuntoon -koulutuksen. Koulutus sisälsi kaksi webinaaria ja yhden pellonpiennarpäivän.

Webinaarien teemoina olivat muun muassa pellon kasvukuntoon vaikuttavat asiat, välineet peltolohkojen kasvukunnon arvioimiseksi, toimenpide-ehdotuksia kasvukunnon parantamiseksi ja toisaalta tietoa siitä, mitkä asiat heikentävät pellon rakennetta ja kasvukuntoa.

Peltopäivässä tutustuttiin Loimaalla olevaan pitkäaikaiseen suorakylvökenttään sekä käytännön monipuoliseen viljelykiertoon. Koulutukseen osallistui noin 40 viljelijää.

Haku