Hyppää sisältöön

Kestävä ruokaketju

Kestävät raaka-ainevalinnat ja toimitusketjun sitouttaminen Raision eettisiin periaatteisiin edistävät koko ruokaketjun vastuullisuutta. 

Päätavoitteet vuosille 2022–2025

  • Kehitämme tuotantoketjuamme yhä vastuullisemmaksi arvioimalla tuotantoketjun ihmisoikeusvaikutuksia ja minimoimalla riskejä.​
  • Minimoimme raaka-aineidemme negatiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia.​
  • Vaalimme ja edistämme luonnon monimuotoisuutta yhdessä toimittajiemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.​

Olemme osa ruokaketjua

Toimintamme vastuullisuusriskit liittyvät erityisesti toimitusketjuun, koska oma toimintamme kattaa tuotteiden arvoketjusta vain pienen osan. Toimitusketjun sitouttaminen Raision eettisiin periaatteisiin ja hankinnan vastuullisuuden varmistaminen onkin meille hyvin keskeistä.

Vuoden 2021 loppuun mennessä 99,8 % kaikkien suorien hankintojen arvosta hankittiin toimittajilta, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet Raision eettisiin periaatteisiin tai joiden omat eettiset periaatteet Raisio on hyväksynyt.

Lue Raision tavarantoimittajien eettiset periaatteet

 

Vastuullinen ruoka syntyy kestävästi tuotetuista raaka-aineista

Tuotteidemme raaka-aineista 88 % on kasvipohjaisia. Hankimme suurimman osan raaka-aineista vastuullisuuden kannalta matalan riskin alueilta, kuten Suomesta ja muualta Euroopasta.

Viljojen − kuten kauran, vehnän ja rukiin − osuus raaka-aineista on 75 %, ja käyttämästämme viljasta 97 % on suomalaista. Pastatuotteissa käytettävä durum-vehnä ja pieniä määriä erikoisvehnää on viljelty Suomen ulkopuolella.

Osa raaka-aineista on saatavilla vain korkeamman riskin maista, ja silloin kiinnitämme erityistä huomiota toimittajan toimintatapoihin ja sertifiointeihin.

Kaikki Raision käyttämä palmuöljy on ollut sertifioitua vuodesta 2015 ja soija on ollut vastuullisuussertifioitua vuodesta 2014. Käyttämästämme kaakaosta suurin osa, 94 %, oli Rainforest Alliance  -sertifioitua vuonna 2021.

Raisio Vastuullisuusraportti Raaka-aineet

Raision tavoitteena on myös vähentää palmuöljyä sisältävien tuotteiden määrää

Vuonna 2019 Elovena®-välipalakeksien reseptejä aloimme muokata niin, että palmuöljyn käytöstä voitaisiin luopua.

Kaikissa tavallisissa Elovena®-välipalakekseissä palmuöljyä sisältävä margariini on nyt korvattu rypsiöljyllä. Rypsiöljy on terveellisempi rasvan laadun vuoksi, ja se on myös vastuullisempi vaihtoehto.

Raision tuotteissa merkittävin palmuöljyn käyttökohde on levitteet. Levitteiden osalta palmuöljylle ei ole löydetty vaihtoehtoa, jolla olisi vastaavat laatuominaisuudet, joten työmme jatkuu.

Käyttämämme vilja hankitaan suoraan sopimusviljelijöiltä ilman välikäsiä

Raisiolla viljan toimitusketju on lyhyt: hankimme käyttämämme viljat suoraan lounaissuomalaisilta ja pirkanmaalaisilta sopimusmaatiloilta, ja vilja toimitetaan tuotantoon suoraan tilojen viljavarastoista ilman välivarastointia. Kuljetusmatka on pääraaka-aineiden osalta alle 100 kilometriä.

Viljelijät ovat meille keskeisiä yhteistyökumppaneita, ja keskusteluissa pyrimme kehittämään yhteistyötä. Yksi suunnitelluista tulevaisuuden toimenpiteistämme on sopimusviljelijöiden kannustaminen viljelykäytäntöihin, jotka nostavat satovarmuutta. Kehityskohteita viljelijämme näkevät peltojen kasvukunnon parantamisessa ja sitä kautta peltomaan hiilensidonnan parantamisessa.

Ilmastotyötä arvoketjussa

Askelmerkit oman tuotannon hiilineutralisoimiseksi ovat olleet meille selvät jo pitkään, joten on aika keskittyä ilmastotekoihin myös tehtaanporttien ulkopuolella.

Elintarvikeyrityksenä tiedämme, että alkutuotannolla on mittava merkitys arvoketjujemme hiilijalanjälkeen. Olemmekin käynnistäneet kartoituksen mahdollisista kumppaneista, joiden kanssa pääsemme jatkossa edistämään kestäviä viljelykäytäntöjä päästöjen hillitsemiseksi ja samalla myös luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi.

Lue lisää Ympäristö- ja ilmastotoimet -osiosta

Haku