Hyppää sisältöön

Kestävä ruokaketju

Kestävät raaka-ainevalinnat ja toimitusketjun sitouttaminen Raision eettisiin periaatteisiin edistävät koko ruokaketjun vastuullisuutta. 

Päätavoitteet vuosille 2022–2025

  • Kehitämme tuotantoketjuamme yhä vastuullisemmaksi arvioimalla tuotantoketjun ihmisoikeusvaikutuksia ja minimoimalla riskejä.​
  • Minimoimme raaka-aineidemme negatiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia.​
  • Vaalimme ja edistämme luonnon monimuotoisuutta yhdessä toimittajiemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.​

Olemme osa ruokaketjua

Toimintamme vastuullisuusriskit liittyvät erityisesti toimitusketjuun, koska oma toimintamme kattaa tuotteiden arvoketjusta vain pienen osan. Toimitusketjun sitouttaminen Raision eettisiin periaatteisiin ja hankinnan vastuullisuuden varmistaminen onkin meille hyvin keskeistä.

Vuoden 2023 lopussa 99,8 prosenttia kaikkien suorien hankintojen arvosta hankittiin toimittajilta, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet Raision tavarantoimittajien eettisiin periaatteisiin tai joiden omat eettiset periaatteet Raisio on hyväksynyt.

Lue Raision tavarantoimittajien eettiset periaatteet

 

Käytettyjen raaka-aineiden jakauma.

Vastuullinen ruoka syntyy kestävästi tuotetuista raaka-aineista

Tuotteissamme käytettävistä raaka-aineista valtaosa, 93 prosenttia, on kasvipohjaisia. Viljojen − kuten kauran, vehnän ja rukiin − osuus raaka-aineista on 86 prosenttia. Elintarvikkeiden valmistuksessa käyttämästämme viljasta 95 % on suomalaista.

Suomalaiset viljatilat ovat perinteisesti perhetiloja ja niissä käytetään hyvin vähän ulkopuolista työvoimaa, joten ihmisoikeusriskit ovat pääraaka-aineidemme osalta pienet.

Viljojen osalta ostamme ulkomailta ainoastaan durumvehnää, jota käytetään pastan valmistuksessa ja jota ei viljellä lainkaan Suomessa. Suomalaisen viljan osuus käyttämästämme viljasta on hieman laskenut, koska durumin osuus on noussut.

Riskiarvioidemme perusteella soija, palmuöljy ja kaakao ovat korkean riskin raaka-aineita. Niiden tuotannossa esimerkiksi työntekijöiden oikeuksiin ja ympäristövastuuseen liittyvien riskien on tunnistettu olevan suurempia kuin muissa käyttämissämme raaka-aineissa. Minimoimme tätä riskiä hankkimalla vastuullisuussertifioitua soijaa, palmuöljyä ja kaakaota. Näiden kolmen raaka-aineen osuus kaikista käyttämistämme raaka-aineista on kuitenkin suhteellisen pieni: soijan osuus raaka-aineidemme kokonaismäärästä on 0,5 %, palmuöljyn 0,2 % ja kaakaon ja suklaan 0,1 %.

Tavoitteenamme on vähentää palmuöljyä sisältävien tuotteiden määrää

Vuonna 2019 Elovena®-välipalakeksien reseptejä aloimme muokata niin, että palmuöljyn käytöstä voitaisiin luopua.

Kaikissa tavallisissa Elovena®-välipalakekseissä palmuöljyä sisältävä margariini on nyt korvattu rypsiöljyllä. Rypsiöljy on terveellisempi rasvan laadun vuoksi, ja se on myös vastuullisempi vaihtoehto.

Raision tuotteissa merkittävin palmuöljyn käyttökohde on levitteet. Levitteiden osalta palmuöljylle ei ole löydetty vaihtoehtoa, jolla olisi vastaavat laatuominaisuudet, joten työmme jatkuu.

Käyttämämme vilja hankitaan sopimusviljelijöiltä ilman välikäsiä

Raisiolla viljan toimitusketju on lyhyt: hankimme käyttämämme viljat suoraan lounaissuomalaisilta ja pirkanmaalaisilta sopimusmaatiloilta, ja vilja toimitetaan tuotantoon suoraan tilojen viljavarastoista ilman välivarastointia. Kuljetusmatka on pääraaka-aineiden osalta alle 100 kilometriä.

Viljelijät ovat meille keskeisiä yhteistyökumppaneita, ja keskusteluissa pyrimme kehittämään yhteistyötä. Yksi suunnitelluista tulevaisuuden toimenpiteistämme on sopimusviljelijöiden kannustaminen viljelykäytäntöihin, jotka nostavat satovarmuutta. Kehityskohteita viljelijämme näkevät peltojen kasvukunnon parantamisessa ja sitä kautta peltomaan hiilensidonnan parantamisessa.

Kestävyyttä monimuotoisella viljelyllä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoima hanke ’Kestävyyttä monimuotoisella viljelyllä – uusi suunta suomalaiselle peltokasvituotannolle’ käynnistyi kesällä 2023 ja jatkuu vuoteen 2029 asti. Hanke sisältää useita aihekokonaisuuksia, mutta merkittävin osuus on viisi vuotta kestävien viljelykiertokokeiden toteutuksella. Monipuolinen viljelykierto parantaa mm. viljelykasvien kasvua, sadontuottoa ja kasvitautien kestävyyttä. Erilaiset kasvit viljelykierrossa parantavat myös maaperän rakennetta, monipuolistavat mikrobistoa ja maan mururakennetta, joka taas edesauttaa pellon vesitaloutta ja kasvien ravinteiden hyväksikäyttöä. Monipuolinen viljelykierto myös edistää maatalousmaan monimuotoisuutta.
Kyseistä tutkimusta tarvitaan, koska sääolosuhteet ovat muuttuneet ja myös pidentynyt kasvukausi mahdollistaa uusien viljelykasvien viljelyä Suomen olosuhteissa. Tarvitsemme tietoa siitä, mitkä viljelykasvit viljelykierroissa tukevat parhaiten edellä mainittuja asioita ja mitkä kasvit sopivat viljelykiertoihin parhaiten. Raisio on mukana hankkeessa yhdessä Viking Maltin, Anoran, Olvin, Sinerbrychoffin, MTK:n ja SLC:n kanssa.

Haku