Hyppää sisältöön

Raisio-yhtiöiden vanhat osakkeet

Jos hallussanne on Raisio-yhtiöiden paperisia osakekirjoja, pyydämme katsomaan tarkemmat toimintaohjeet osakkeiden kirjaamisesta arvo-osuustilille tältä sivulta.

Nykyinen Raisio-konsernin emoyhtiö, Raisio Oyj, on usean jo lakanneen yhtiön toiminnan jatkaja. Yhtiö syntyi 1.1.1988 ”perheyhtiöiden” Oy Vehnä Ab ja Oy Kasviöljy – Växtolje Ab sulautuessa yhtiöksi, joka kantoi nimeä Raision Tehtaat Oy Ab.

Toijalalainen Vähittäiskaupan Teollisuus Oy fuusioitiin Raision Tehtaat Oy Ab:hen vuonna 1994. Vuonna 1995 Raision Margariini Oy (entinen Margariini Oy) sulautui Raision Tehtaat Oy Ab:hen, joka vuonna 1997 muutti toiminimensä Raisio Yhtymä Oyj:ksi ja vuonna 2005 Raisio Oyj:ksi.

Raisio Oyj:n osakkeen nimellisarvoa on muutettu kahdesti jakamalla osake. Vuonna 1994 silloinen 50 markan nimellisarvoinen osake jaettiin viideksi 10 markan nimellisarvoiseksi osakkeeksi ja nämä vuonna 1998 vastaavasti jokainen kymmeneksi yhden markan nimellisarvoiseksi osakkeeksi.

Oikeus sulautumisvastikkeeseen Raision Margariini Oy:n fuusiosta on vanhentunut vuonna 2000. Oikeus sulautumisvastikkeeseen Vähittäiskaupan Teollisuus Oy:n fuusiosta on vanhentunut vuonna 1999.

Voimassa olevat vaihtosuhteet fuusioissa:

Oy Vehnä Ab: Kymmenellä osakkeella saa kolme Raision Tehtaat Oy Ab:n 50 markan nimellisarvoista kantaosaketta, joista nimellisarvon muutosten kautta tämän päivän määräksi muodostuu 150 Raisio Oyj:n kanta-osaketta.

Oy Kasviöljy – Växtolje Ab: Yhdellä osakkeella saa yhden Raision Tehtaat Oy Ab:n 50 markan nimellisarvoisen kanta-osakkeen, nimellisarvon muutosten  kautta 50 Raisio Oyj:n kanta-osaketta.

Osakeoikeuden menettäminen

Raisio Oyj:n osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 26.11.1994. Osakkeenomistajien tuli esittää osakekirjansa ja pyytää osakkeiden kirjaamista arvo-osuustililleen kirjaamisajan puitteissa ilmoittautumispäivään (25.11.1994) mennessä. Arvopaperikeskus avasi yhtiön nimissä yhteisen arvo-osuustilin (yhteistili) niille osakkeenomistajille, jotka eivät esittäneet osakekirjaansa ja pyytäneet osakkeidensa kirjaamista mainittuun ilmoittautumispäivään mennessä.

Syyskuusta 2016 lähtien yhtiökokous on voinut päättää, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan yhteisellä arvo-osuustilillä (yhteistili) olevaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet menetetään. Päätöksen voimaantulon jälkeen menetettyyn osakkeeseen sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä, joten yhtiö voi pitää osakkeen, mitätöidä sen tai laskea sen liikkeeseen markkinoille.

Raisio Oyj:n hallitus arvioi osakeoikeuden menettämistä koskevia kysymyksiä ja päättää mahdollisesta osakeoikeuden menettämistä tarkoittavasta ehdotuksesta yhtiökokoukselle. Yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset julkistetaan pörssitiedotteena osana yhtiökokouskutsua.  Lopullinen päätösvalta osakeoikeuden menettämisestä on yhtiökokouksella.

Mikäli hallussanne on Oy Vehnä Ab:n, Oy Kasviöljy – Växtolje Ab:n tai Raision Tehtaat Oy Ab:n paperisia osakekirjoja, tulee niiden kirjaamista arvo-osuustilille vaatia ennen varsinaisen yhtiökokouksen päätöstä asiassa 12.4.2022 klo 14.00 ja jälkivaihtovaatimuksen on tultava täydelliseksi viimeistään 30.11.2022 klo 16.00. Lisäohjeita Kysymyksiä ja vastauksia -osioissa sekä Raision osakaspalvelusta sähköpostitse osakaspalvelu@raisio.com tai soittamalla numeroon (02) 443 2111.

Kysymyksiä ja vastauksia

liittyen Raisio-yhtiöiden paperisiin osakekirjoihin ja yhteistilillä oleviin osakkeisiin sekä hallituksen ehdotukseen varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022 yhteistilillä olevien osakkeiden ja näihin liittyvien oikeuksien menettämisestä

Raision Tehtaat Oy Ab:n (nyk. Raisio Oyj) osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 26.11.1994. Osakkeenomistajien tuli esittää osakekirjansa ja pyytää osakkeiden kirjaamista arvo-osuustililleen eli jälkivaihtoa kirjaamisajan puitteissa ilmoittautumispäivään (25.11.1994) mennessä.

Kaikki osakkeenomistajat eivät määräaikaan mennessä esittäneet paperista Raision Tehtaat Oy Ab:n osakekirjaansa ja pyytäneet osakkeidensa kirjaamista arvo-osuustilille. Näiden osakkeenomistajien osakkeita on säilytetty vuodesta 1994 yhtiön nimissä avatulla arvo-osuustilillä (”Yhteistili”).

Yhtiölle on tähän asti esitetty suhteellisen vähäinen määrä paperisia osakekirjoja, vaikka osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus jo vuodesta 1994 hakea osakkeiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään.

Haku