Hyppää sisältöön

Sijoittajakalenteri

Raisio noudattaa hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkistamista. Hiljaisen jakson aikana emme tapaa rahoitusmarkkinoiden tai talousmedian edustajia.

Sijoittajakalenteri 2023

28.12.2022
Hiljainen jakso alkaa
1.1.–8.2.2023
Suljettu ikkuna (MAR) alkaa
8.2.2023
Tilipäätöstiedote 2022
Raportti | Presentaatio | Webcast-tallenne | Inderes-haastattelu
9.–24.2.2023
Mahdollisuus keskusteluihin johdon kanssa,
yhteydenotot mika.saarinen@raisio.com
22.3.2023
Vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja yritysvastuutiedot
Vuosikatsaus ja yritysvastuuraportti 2022
1.4.–3.5.2023
Suljettu ikkuna (MAR)
5.4.2023
Hiljainen jakso alkaa
20.4.2023
Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Yhtiökokousmateriaalit
3.5.2023
Osavuosikatsaus Q1/2023
Raportti | Presentaatio | Webcast-tallenne | Inderes-haastattelu
4.–19.5.2023
Mahdollisuus keskusteluihin johdon kanssa, yhteydenotot mika.saarinen@raisio.com
1.7.–9.8.2023
Suljettu ikkuna (MAR)
12.7.2023
Hiljainen jakso alkaa
9.8.2023
Puolivuosikatsaus Q2/2023
10.–25.8.2023
Mahdollisuus keskusteluihin johdon kanssa,
yhteydenotot mika.saarinen@raisio.com
1.10.–1.11.2023
Suljettu ikkuna alkaa (MAR)
4.10.2023
Hiljainen jakso alkaa
1.11.2023
Osavuosikatsaus Q3/2023
2.–17.11.2023
Mahdollisuus keskusteluihin johdon kanssa,
yhteydenotot mika.saarinen@raisio.com

Sijoittajaviestintä

Tavoitteemme on antaa oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa säännöllisesti ja tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille. Toimintamme lähtökohtia ovat täsmällisyys, avoimuus sekä asiantunteva palvelu.

Raision konserniviestintä vastaa sijoittajaviestinnän toteutuksesta ja yhteydenpidosta yhdessä konsernijohdon kanssa. Sijoittajaviestintämme perustan muodostavat taloudelliset raportit, internetsivusto, pääomamarkkinapäivä, roadshowt sekä muut sijoittajatapaamiset ja -seminaarit.

Hiljainen jakso

Raisio noudattaa kuuden viikon pituista hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöstiedotteen ja neljän viikon jaksoa ennen puolivuosi- ja osavuosikatsausten julkistamista.

Tänä aikana emme tapaa pääomamarkkinoiden edustajia emmekä kommentoi yhtiön taloudellista tilaa. Tämä koskee tapaamisia, puhelinkeskusteluja ja muita viestinnän muotoja.

Raisio Oyj:n tiedonantopolitiikka

Talousraportointi

Raisio julkaisee vuosittain tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen, kaksi osavuosikatsausta sekä vuosikatsauksen, johon sisältyy myös yritysvastuuraportointi.

Pörssi- ja lehdistötiedotteilla informoidaan sijoittajia aina, kun asia sitä edellyttää. Yhtiön kotisivuilla julkaistaan edellä mainittujen raporttien ja pörssi- sekä lehdistötiedotteiden lisäksi myös sijoittajatapaamisissa käytettyä muuta materiaalia.

Yhtiön kotisivuilla julkaistaan lisäksi Arvopaperimarkkinalain edellyttämässä laajuudessa kuukausittain päivittyvät tiedot suurimmista osakkaista. Tiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n rekisteritietoihin.

 

Sijoittajakalenteri, Raisio Oyj, Mika Saarinen, johtaja, rahoitus, sijoittajasuhteet ja viestintä

IR-yhteyshenkilö

Mika Saarinen
Talousjohtaja
p. 0400 726 808
mika.saarinen@raisio.com

Haku