Hyppää sisältöön

Raisio selvittää yhdessä viljelijöiden kanssa kauran viljelyn hiilijalanjäljen

Kutsumme mukaan kaikki kauran viljelijät selvittämään oman viljelyn hiilijalanjälki ja samalla mahdollistamaan Raision käyttämän kauran hiilijalanjäljen laskemisen. Raisio tarvitsee tietoa alkutuotannon osalta, kun laskemme kauratuotteiden hiilijalanjälkeä ja viljelijät voivat hyödyntää tietoa oman viljelyn kehittämiseen.

11.12.2023

Raisiolla on tehty systemaattista vastuullisuustyötä jo noin 20 vuoden ajan ja ensimmäinen Raision yritysvastuuraportti julkaistiin 2004. Tämän pitkään tehdyn työn arvo nousee entistä tärkeämpään asemaan, kun uudet, yrityksiä velvoittavat kestävyysvaatimukset astuvat voimaan parin vuoden kuluttua. Uusien vaatimusten mukaan yritysten on muun muassa pystyttävä osoittamaan valmistamiensa tuotteiden hiilijalanjälki koko arvoketjusta eli elintarvikkeiden kyseessä ollen pellolta kuluttajan ruokapöytään saakka. Nämä vaatimukset ulottuvat yrityksistä koko arvoketjuun: ilman arvoketjun eri osista saatavaa tietoa näitä laskelmia ei pysty tekemään. Samalla vaatimukset ulottuvat myös ketjun toimittajiin: tarvittavia tietoja aletaan kysellä kaikilta raaka-aineiden tuottajilta.

Siksi me Raisiolla olemme aloittaneet hankkeen, jonka tarkoitus on saada todellista tietoa juuri sen kauran viljelystä, jota meillä käytetään. Hanke on ainutlaatuinen viljasektorilla ja meistä on upeata kutsua kaikki kauran sopimusviljelijämme mukaan hankkeeseen!

Yhteistyökumppanina Envitecpolis Oy

Viljelytietojen keräämiseen ja laskelmien laatimiseen olemme valinneet kumppaniksi Envitecpolis Oy:n. Envitecpolis tarjoaa viljelijöille EnvitecVision-alustan, jonne viljelyn tiedot syötetään. Envitecpolis tarkistaa tiedot ja laskee kauran tuotannolle viljelijäkohtaisen hiilijalanjäljen. Sen perusteella Envitecpolis laskee Raision käyttämän kauran tuotannon hiilijalanjäljen ja toimittaa sen meille Raisioon. Sitä lukua me sitten käytämme laskiessamme käyttämämme kauran ja siitä valmistettujen tuotteiden hiilijalanjälkeä.

Mikä on Envitecpolis?

Envitecpolis Oy 15-vuotias suomalainen yritys, joka tarjoaa maatiloille ja elintarvikeyrityksille laskettua tietoa ja asiantuntijapalveluita toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Yrityksen osaamisalueita ovat energia, talous ja ympäristö. Yritys auttaa maatiloja esimerkiksi aurinko- ja biokaasuinvestointien kannattavuuden arvioinnissa, investoinnin toteutuksessa ja luvituksissa, tekee talouslaskentaa ja erilaisia ympäristölaskentoja sekä auttaa ympäristölupien hakemisessa.

Mitä hyötyä viljelijälle on oman tuotannon hiilijalanjäljestä?

Viljelijät saavat omaa tilaa koskevaa tietoa, mikä auttaa kehittämään viljelyä kestävämpään suuntaan. Toisaalta viljelijät, kuten muutkin yrittäjät tarvitsevat tietoa tulevaisuudessa: raaka-aineen tuottajilta tullaan kysymään hiilijalanjälkeen liittyvää tietoa mitä suurimmalla todennäköisyydellä viimeistään parin vuoden kuluttua, ehkä jo aiemmin. Lähtemällä mukaan viljelijät saavat tietoa omasta tuotannosta, mutta myös vertailutietoa muihin viljelijöihin verrattuna.

Koulutusta ja neuvoja

Järjestämme tammikuun alussa koulutustilaisuuden kaikille viljelijöille, jotka ovat ilmoittautuneet mukaan hankkeeseen. Koulutuksessa käydään läpi hankkeen tarkoitus ja tavoitteet, ja sekä viljelijän että Raision velvollisuudet ja mahdollisuudet. Järjestämme myös palautetilaisuuden, joissa käydään läpi tuloksia sekä keinoja, miten kauran viljelyn hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa.

Mitä tietoja viljelystä tarvitaan hiilijalanjäljen laskemiseksi?

Hiilijalanjälkilaskelmaa varten tarvitaan kasvukauden 2023 kauran viljelyn toimenpiteistä. Lähes kaikki kerättävät tiedot löytyvät lohkokorteilta: lannoituspanokset, kasvinsuojeluaineiden käyttö, satotaso ja maaperätiedot. Lisäksi tarvitaan kasvikohtainen tieto polttoaineen kulutuksesta.
Järjestelmään voi syöttää myös tiedot vuosien 2022 ja 2021 viljelystä, jolloin saat vertailutietoa mm. satotason vaikutuksesta hiilijalanjälkeen. Vaikka nyt keskitymme kauraan, järjestelmään voi syöttää myös muiden viljelykasvien kuin kauran viljelytiedot.

Lisätietoa hankkeesta ja ilmoittautuminen

Kiinnostuitko? Lisätietoja antavat viljanostajat Terttu Koskela ja Vesa Kaitanen. Hankkeeseen voi ilmoittautua joko lähettämällä sähköpostilla ostajille tai Lyyti-linkin kautta.

Haku