Hyppää sisältöön

Ympäristö- ja ilmastotoimet

”Terveyttä maapallolle” on osa Raision tarkoitusta ja se ohjaa meitä huomioimaan ympäristövaikutukset kaikessa toiminnassamme

Päätavoitteet vuosille 2022–2025

  • Oma tuotantomme on hiilineutraalia vuoden 2023 loppuun mennessä.​
  • Raportoimme Raision arvoketjun Scope 3 -hiilidioksidipäästöt vuodelta 2022 ja asetamme tavoitteet ja aikataulun päästöjen vähentämiseksi.​
  • Vähennämme ruoka- ja tuotantohävikkiä ja hyödynnämme tuotannon sivuvirtoja koko arvoketjussa.

Kestävän kehityksen tavoite 13

Viittä vaille hiilineutraali

Yksi vastuullisuusohjelmamme tavoitteista on muuttaa oma tuotantomme hiilineutraaliksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Sitä tavoitetta kohden olemme tehneet hartiavoimin töitä, ja loppuvuodesta 2022 ehdimme jo iloita ja kertoa kaikille, että saavutamme tavoitteen noin vuoden etuajassa ja nyt kaikki kuusi tehdastamme toimivat hiilineutraalilla energialla. Iloitsimme ja kerroimme asiasta valitettavasti liian aikaisin.

Viimeinen puuttuva palasemme oli Kauhavan tehtaan muuttaminen hiilineutraaliksi, ja kerroimme sen tapahtuneen syksyllä 2022. Vuoden vaihduttua selvisi, että vielä syksylläkin Kauhavan tehdas on käynyt fossiilisella polttoaineella ja siis koko vuoden 2022. Hyvä uutinen on, että biopolttoainetta on luvassa tehtaan höyryn tuotantoon tammikuussa 2023.

Mitä tästä opimme? Pelkkä teknisten valmiuksien hankkiminen ei riitä, vaan pitää varmistaa, että myös tilausprosessi on kunnossa, tekeminen dokumentoitu ja varmennettu. Sitä meidän pitää kehittää jatkossa.

 

♻ Tavoitteemme on edelleen muuttaa Kauhavan tehdas hiilineutraaliksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Aiemmin toteutetut Raision omien tehtaiden bioenergiaratkaisut ovat osoittaneet arvokkuutensa energiahaasteiden keskellä:

♻ Nokian myllyllä otettiin kesällä 2021 käyttöön lämpölaitos, joka hyödyntää myllyn sivujakeita eli kauran kuorta lämmön ja höyryn tuotannossa. Lämpölaitos on jo lyhyessä ajassa osoittautunut hyväksi keinoksi varmistaa paitsi vastuullisen, myös kustannustehokkaan, energian saanti. Lämpölaitoksen käyttöönoton myötä Raision omat tuotantolaitokset eivät enää ole olleet riippuvaisia maakaasusta. Nokian myllyn lämpölaitos tuottaa lämpöä myös yli oman tarpeemme: myllyltä ylijäävä hukkalämpö hyödynnetään Leppäkosken Lämmön Nokian kaukolämpöverkossa. Määrä vastaa noin 150 omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta.

♻ Raisionkaaren tehdasalue on ollut hiilineutraali jo vuodesta 2018 lähtien: alueen lämpö ja höyry saadaan tehdasalueen omasta bioenergialaitoksesta.

Raision tehdasalue ja Kauhavan tehdas


Mitä on hiilineutraali tuotanto?

Hiilineutraaliudella tarkoitetaan tilannetta, jossa kasvihuonekaasujen nettopäästö on nolla. Hiilineutraali energia on tuotettu ilman fossiilisia polttoaineita. Esimerkiksi bioenergia on hiilineutraalia, koska biomassa on elinkaarensa aikana sitonut hiilidioksidia saman verran, mitä sen polttamisesta syntyy.

Jotta voimme puhua hiilineutraalista tuotannosta, kaiken käyttämämme sähkön, lämmön ja teollisuushöyryn on oltava hiilineutraalilla energialla tuotettua.


Olemme mukana energiatehokkuussopimuksessa

Energiatehokkuus on tärkeä osa Raisio-konsernin yritysvastuuohjelmaa, ja olemme vuodesta 2008 lähtien olleet mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa. Menossa on energiatehokkuussopimuksen toinen kausi, ja sen tavoitteena on vähentää kokonaisenergiakulutusta 7,5 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä. Vähennyksen vertailukohtana on vuoden 2015 taso.

Raisio liittyi vuonna 2019 ensimmäisten joukossa elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen Suomessa. Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksella vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia.

Energiatehokkuudella turvaamme energian riittävyyttä

Pohdimme jatkuvasti uusia keinoja tehostaa energian käyttöä ja säästää sähköä. Energiansäästönäkökulma on aina mukana laiteinvestoinneissa, sillä laitteiden kehittyessä ne usein myös vievät vähemmän energiaa.

Led-lamput käyttöön

Kiinteistö ja alue kerrallaan siirrymme led-lamppujen käyttöön niin sisä- kuin ulkotilojen valaisimissa. Esimerkiksi Raisionkaaren tehdasalueella Raisiossa jo yli 90 % ulkoalueiden valaisimista on vaihdettu led-valaisimiksi. Led-lamppujen vaihtoa jatketaan kaikissa konsernin kiinteistöissä ja kaikilla toimipaikkakunnilla myös vuonna 2023.

Perinteisiin lamppuihin verrattuna led-lamppujen sähkönkulutus on vain noin viidenneksen. Raisiolla tämä tarkoittaa, että kun vaihtotyömme on valmistunut vuoden 2023 aikana, säästämme vuosittain noin 37 000 kWh sähköä. Se vastaa noin neljän omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

Huonelämpötilat astetta alemmas

Talven 2022−2023 energiatalkoiden hengessä olemme pudottaneet myös toimistotilojen huonelämpötiloja. Rakennukset eivät ole samanlaisia keskenään, joten lämpötiloja säädetään rakennuskohtaisesti. Esimerkiksi pääkonttorissamme Raisiossa olemme laskeneet toimistojen huonelämpötilaa 1,5 asteella.

Huonelämpötilojen laskemisella arvioimme saavuttavamme vuosittain noin 45 000 kWh säästön kaukolämmön kulutusmäärässä. Se puolestaan vastaa noin viiden tavallisen kaukolämmitteisen omakotitalon vuosittaista kulutusta.

Roskasta aarteiksi

Ruokahävikkiä syntyy elintarvikeketjun kaikissa osissa, myös meidän tehtaillamme. Tehtaiden tuotannossa syntyy lisäksi niin sanottuja sivuvirtoja – materiaalia, jota ei tarvita itse tuotteessa, mutta jota voitaisiin hyödyntää jossain muualla.

Ensisijainen tavoitteemme on ennaltaehkäistä hävikkiä: haluamme parantaa prosesseja ja toimintatapoja niin, että hävikkiä syntyy mahdollisimman vähän. Jos hävikkiä syntyy, tavoitteemme on, että myytäväksi kelpaamaton, mutta kuitenkin syömäkelpoinen ruoka päätyy takaisin ruokaketjuun ja syömäkelvoton hävikki puolestaan muuhun käyttöön.

Katso alta kolme esimerkkiä siitä. miten olemme jo onnistuneet vähentämään ruokahävikkiä ja tehostamaan sivuvirtojen käyttöä tuotannossamme:

Kauran kuoresta lämpöä itselle ja muille

Nokian myllyllä otettiin tehtaan prosesseissa syntyviä sivujakeita eli kauran kuorta hyödyntävä lämmöntuotantolaitos käyttöön alkukesällä 2021.

Uusi laitos tuottaa lämpöä myös yli oman tarpeemme. Siksi sovimme syksyllä 2021 Leppäkosken Lämpö Oy:n kanssa, että Nokian myllyltä ylijäävä hukkalämpö hyödynnetään Leppäkosken Lämmön Nokian kaukolämpöverkossa.

Härkäpapumuru tuotteeksi

Kauhavan tehtaallamme Beanit®-härkäpapusuikaleiden valmistuksessa syntyy hienojakoisempaa härkäpapumurua, joka pakataan rasioihin ja tarjotaan ihmisille… noh, härkäpapumuruna!

Beanit Naku Härkäpapumuru

Gluteenia sisältävät hiutaleet muuhun käyttöön

Nokian myllyssämme valmistetaan gluteenittomia kauratuotteita omalla tuotantolinjalla.  Gluteenittomuus varmistetaan analysoimalla jokaisesta tuotantoerästä useita, säännöllisin väliajoin otettuja näytteitä.

Joskus voi käydä niin, että analyysit kertovat erän sisältävän gluteenia, jolloin sitä ei käytetä lainkaan gluteenittomiin tuotteisiin. Hukkaa siitä ei kuitenkaan synny, koska erä käytetään ei-gluteenittomien tuotteiden raaka-aineena.

 

Katse kohti arvoketjun päästöjä

Askelmerkit oman tuotannon hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ovat olleet meille selvät jo pitkään, joten on aika keskittyä ilmastotekoihin myös tehtaanporttien ulkopuolella.

Tuotekohtaisiin hiilijalanjälkilaskelmiin perustuen tiedämme, että valtaosa tuotteidemme aiheuttamista päästöistä syntyy arvoketjuissa, etenkin alkutuotannossa. Vuonna 2021 jatkoimme ilmastotyötämme välillisten eli Scope 3-päästöjen selvityksellä.

Teimme yhteistyössä Suomen Luonnonvarakeskuksen kanssa koko toimitusketjua koskevan hiilijalanjälkilaskelman eli Scope 3 -laskelman, jonka perusteella tunnistimme toimitusketjun merkittävimmät hiilidioksidipäästöjen lähteet. Määrittelemme tarkemmat vähennystavoitteet ja toimenpiteet vuoden 2022 aikana.

Tavoitteemme on raportoida Scope 3 -päästöt ensimmäisen kerran vuodelta 2022.

Scope 3 -päästöt

Lähde: VitalMetrics Group

Haku