Hyppää sisältöön

Ympäristö- ja ilmastotoimet

”Terveyttä maapallolle” on osa Raision tarkoitusta ja se ohjaa meitä huomioimaan ympäristövaikutukset kaikessa toiminnassamme

Päätavoitteet vuosille 2022–2025

  • Oma tuotantomme on hiilineutraalia vuoden 2023 loppuun mennessä.​
  • Raportoimme Raision arvoketjun Scope 3 -hiilidioksidipäästöt vuodelta 2022 ja asetamme tavoitteet ja aikataulun päästöjen vähentämiseksi.​
  • Vähennämme ruoka- ja tuotantohävikkiä ja hyödynnämme tuotannon sivuvirtoja koko arvoketjussa.

Kestävän kehityksen tavoite 13

Oma tuotantomme on pian täysin hiilineutraalia

Keskeinen ympäristötavoittemme on, että oma tuotantomme on hiilineutraalia vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuonna 2021 hiilineutraalin energian osuus oli jo 97 % kaikesta käyttämästämme energiasta.

Raisionkaaren tehdasalue on ollut hiilineutraali jo vuodesta 2018. Nokian myllyllä lämpöenergiaa on alettu tuottaa omista kauran sivuvirroista: se mikä jyvästä ei päädy tuotteiksi käytetään tehdasalueen omassa energialaitoksessa.

Kauhavan tehtaan tuotannossa käytettävä höyry tuotetaan toistaiseksi fossiilisilla polttoaineilla. Suunnitelma ja päätökset Kauhavan tehtaan siirtymisestä hiilineutraaliin tuotantoon tehdään vuoden 2022 aikana.

Raision tehdasalue ja Kauhavan tehdas


Mitä on hiilineutraali tuotanto?

Hiilineutraaliudella tarkoitetaan tilannetta, jossa kasvihuonekaasujen nettopäästö on nolla. Hiilineutraali energia on tuotettu ilman fossiilisia polttoaineita. Esimerkiksi bioenergia on hiilineutraalia, koska biomassa on elinkaarensa aikana sitonut hiilidioksidia saman verran, mitä sen polttamisesta syntyy.

Jotta voimme puhua hiilineutraalista tuotannosta, kaiken käyttämämme sähkön, lämmön ja teollisuushöyryn on oltava hiilineutraalilla energialla tuotettua.


Katse kohti arvoketjun päästöjä

Askelmerkit oman tuotannon hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ovat olleet meille selvät jo pitkään, joten on aika keskittyä ilmastotekoihin myös tehtaanporttien ulkopuolella.

Tuotekohtaisiin hiilijalanjälkilaskelmiin perustuen tiedämme, että valtaosa tuotteidemme aiheuttamista päästöistä syntyy arvoketjuissa, etenkin alkutuotannossa. Vuonna 2021 jatkoimme ilmastotyötämme välillisten eli Scope 3-päästöjen selvityksellä.

Teimme yhteistyössä Suomen Luonnonvarakeskuksen kanssa koko toimitusketjua koskevan hiilijalanjälkilaskelman eli Scope 3 -laskelman, jonka perusteella tunnistimme toimitusketjun merkittävimmät hiilidioksidipäästöjen lähteet. Määrittelemme tarkemmat vähennystavoitteet ja toimenpiteet vuoden 2022 aikana.

Tavoitteemme on raportoida Scope 3 -päästöt ensimmäisen kerran vuodelta 2022.

Scope 3 -päästöt

Lähde: VitalMetrics Group

Roskasta aarteiksi

Ruokahävikkiä syntyy elintarvikeketjun kaikissa osissa, myös meidän tehtaillamme. Tehtaiden tuotannossa syntyy lisäksi niin sanottuja sivuvirtoja – materiaalia, jota ei tarvita itse tuotteessa, mutta jota voitaisiin hyödyntää jossain muualla.

Ensisijainen tavoitteemme on ennaltaehkäistä hävikkiä: haluamme parantaa prosesseja ja toimintatapoja niin, että hävikkiä syntyy mahdollisimman vähän. Jos hävikkiä syntyy, tavoitteemme on, että myytäväksi kelpaamaton, mutta kuitenkin syömäkelpoinen ruoka päätyy takaisin ruokaketjuun ja syömäkelvoton hävikki puolestaan muuhun käyttöön.

Katso alta kolme esimerkkiä siitä. miten olemme jo onnistuneet vähentämään ruokahävikkiä ja tehostamaan sivuvirtojen käyttöä tuotannossamme:

Kauran kuoresta lämpöä itselle ja muille

Nokian myllyllä otettiin tehtaan prosesseissa syntyviä sivujakeita eli kauran kuorta hyödyntävä lämmöntuotantolaitos käyttöön alkukesällä 2021.

Uusi laitos tuottaa lämpöä myös yli oman tarpeemme. Siksi sovimme syksyllä 2021 Leppäkosken Lämpö Oy:n kanssa, että Nokian myllyltä ylijäävä hukkalämpö hyödynnetään Leppäkosken Lämmön Nokian kaukolämpöverkossa.

Härkäpapumuru tuotteeksi

Kauhavan tehtaallamme Beanit®-härkäpapusuikaleiden valmistuksessa syntyy hienojakoisempaa härkäpapumurua, joka pakataan rasioihin ja tarjotaan ihmisille… noh, härkäpapumuruna!

Beanit Naku Härkäpapumuru

Gluteenia sisältävät hiutaleet muuhun käyttöön

Nokian myllyssämme valmistetaan gluteenittomia kauratuotteita omalla tuotantolinjalla.  Gluteenittomuus varmistetaan analysoimalla jokaisesta tuotantoerästä useita, säännöllisin väliajoin otettuja näytteitä.

Joskus voi käydä niin, että analyysit kertovat erän sisältävän gluteenia, jolloin sitä ei käytetä lainkaan gluteenittomiin tuotteisiin. Hukkaa siitä ei kuitenkaan synny, koska erä käytetään ei-gluteenittomien tuotteiden raaka-aineena.

 

Olemme mukana energiatehokkuussopimuksessa

Olemme mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmassa 2017–2025, jonka tavoite on vähentää kokonaisenergiankulutusta 7,5 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä. Vähennyksen vertailukohtana on vuoden 2015 taso.

Raisio liittyi vuonna 2019 ensimmäisten joukossa elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen Suomessa. Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksella vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia.

Haku