Hyppää sisältöön

Ympäristö- ja ilmastotoimet

Keskitymme erityisesti tuotannon hiilineutraaliuteen sekä materiaali- ja energiatehokkuuteen. Omille tehtaillemme olemme löytäneet hiilineutraaliusratkaisut.

Päätavoitteet vuosille 2022–2025

  • Oma tuotantomme on hiilineutraalia vuoden 2023 loppuun mennessä.​
  • Raportoimme Raision arvoketjun Scope 3 -hiilidioksidipäästöt vuodelta 2022 ja asetamme tavoitteet ja aikataulun päästöjen vähentämiseksi.​
  • Vähennämme ruoka- ja tuotantohävikkiä ja hyödynnämme tuotannon sivuvirtoja koko arvoketjussa.

Kestävän kehityksen tavoite 13

Raision tehdasalue ja Kauhavan tehdas

Omat tehtaat hiilineutraaleja

Yksi vastuullisuusohjelmamme keskeisistä tavoitteista on ollut muuttaa oma tuotanto hiilineutraaliksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämä tärkeä tavoite saavutettiin loppuvuodesta, ja joulukuun 2023 alusta alkaen kaikki tehtaamme ovat toimineet hiilineutraalilla energialla. Ratkaisut löytyivät toimintaa ja prosesseja kehittämällä, yhdessä kumppanien kanssa, eikä päästökompensaatioihin ole tarvinnut turvautua.

Viimeinen puuttuva palanen oli Kauhavan tehdas, jonka osalta tarvittiin monen tahon yhteistyötä:

✔ Kauhavan tuotannossa tarvittavan höyryn osalta siirryimme biopolttoaineen käyttöön maaliskuussa 2023.

✔ Sähkö siirtyy hankittavaksi Raisio-konsernin yhteisen sähkösopimuksen kautta, jolla ostetaan hiilineutraalia sähköä.

✔ Kiinteistön lämmön tuottaa Kauhavan Kaukolämpö Oy ja tilojen lämmitysenergiaratkaisut Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy. Ratkaisu löytyi, kun Kauhavan Kaukolämpö Oy liittyi lämmön tuotannon osalta energian alkuperätakuujärjestelmään. Sen myötä voimme olla varmoja, että Kauhavan tehtaan kiinteistö lämpiää uusiutuvalla puuhakkeella tuotetulla lämmöllä.

Tuotantoa Kauhavan tehtaalla

Mitä on hiilineutraali tuotanto?

Hiilineutraaliudella tarkoitetaan tilannetta, jossa kasvihuonekaasujen nettopäästö on nolla. Hiilineutraali energia on tuotettu ilman fossiilisia polttoaineita. Esimerkiksi bioenergia on hiilineutraalia, koska biomassa on elinkaarensa aikana sitonut hiilidioksidia saman verran, mitä sen polttamisesta syntyy. Jotta voimme puhua hiilineutraalista tuotannosta, kaiken käyttämämme sähkön, lämmön ja teollisuushöyryn on oltava hiilineutraalilla energialla tuotettua.

Viime vuosina toteutetut Raision omien tehtaiden bioenergiaratkaisut ovat osoittaneet arvokkuutensa energiahaasteiden keskellä:

  • Nokian myllyllä otettiin kesällä 2021 käyttöön lämpölaitos, joka hyödyntää myllyn sivujakeita eli kauran kuorta lämmön ja höyryn tuotannossa. Lämpölaitos on jo lyhyessä ajassa osoittautunut hyväksi keinoksi varmistaa paitsi vastuullisen, myös kustannustehokkaan, energian saanti.
  • Raisionkaaren tehdasalue on ollut hiilineutraali jo vuodesta 2018 lähtien: alueen lämpö ja höyry saadaan tehdasalueen omasta bioenergialaitoksesta.

Energiatehokkuudella turvaamme energian riittävyyttä

Energiatehokkuus on tärkeä osa Raisio-konsernin yritysvastuuohjelmaa, ja olemme vuodesta 2008 lähtien olleet mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa. Menossa on energiatehokkuussopimuksen toinen kausi, ja sen tavoitteena on vähentää energiankulutusta 7,5 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä. Vähennyksen vertailukohtana on vuoden 2015 taso.

Pohdimme jatkuvasti uusia keinoja tehostaa energian käyttöä ja säästää sähköä. Energiansäästönäkökulma on aina mukana laiteinvestoinneissa, sillä laitteiden kehittyessä ne usein myös vievät vähemmän energiaa.

Tuotamme vähemmästä
entistä enemmän

Hävikkiä syntyy elintarvikeketjun kaikissa osissa, myös meidän tehtaillamme. Tehtaiden tuotannossa syntyy lisäksi niin sanottuja sivuvirtoja – materiaalia, jota ei tarvita itse tuotteessa, mutta jota voitaisiin hyödyntää jossain muualla.

Ensisijainen tavoitteemme on ennaltaehkäistä hävikkiä: haluamme parantaa prosesseja ja toimintatapoja niin, että hävikkiä syntyy mahdollisimman vähän. Jos hävikkiä syntyy, tavoitteemme on, että myytäväksi kelpaamaton, mutta kuitenkin syömäkelpoinen ruoka päätyy takaisin ruokaketjuun ja syömäkelvoton hävikki puolestaan muuhun käyttöön.

Katso alta esimerkkejä siitä. miten olemme jo onnistuneet vähentämään ruoka-ja elintarvikehävikkiä ja tehostamaan sivuvirtojen käyttöä tuotannossamme:

Pehku saatiin energiakäyttöön

Nokian myllyn tuotantoprosessi muuttui alkuvuonna 2022 siten, ettei viljan esipuhdistuksesta syntyvä jae enää sopinut biokaasulaitoksella käsiteltäväksi biojätteeksi. Käynnistetyssä sivutuoteselvityksessä lähdettiin etsimään uusia käyttömahdollisuuksia viljan esipuhdistuksessa syntyvälle pehkulle.

Nyt jae pystytään hyödyntämään tehokkaasti: pehku myydään toisen teollisuudenalan yritykselle, joka käyttää sitä tuotantoprosessissaan tarvittavaan lämmittämiseen. Pehkun myyminen energiakäyttöön vähentää Nokian myllyn jätemääriä huomattavasti, ja vähennys näkyy myös koko Raisio-konsernin luvuissa: arviolta koko konsernin vuosittainen jätemäärä laskee lähes viidenneksen.

Hävikistä herkku yhteistyöllä

Raision ja Nordic Umami Companyn vuonna 2022 alkaneen yhteistyön tuloksia pääsi maistelemaan kesällä 2023, kun tuotannon sivuvirroista valmistettu ’Härkis® tomaattinen maustekastike’ tuli tuotenäytteenä osaan K-ryhmän kaupoista Suomessa. Yhteistyössä selvitettiin Raision kasvipohjaisten tuotteiden tuotannosta syntyvien sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia luonnollisen umamin valmistuksessa.

Tomaattisen maustekastikkeen raaka-aineet eli härkäpavun kuoret, kauralese ja kaurajauho ovat sivuvirtoja eli raaka-aineet ovat syntyneet muun tuotannon yhteydessä.

Härkis®-tuotteiden valmistuksesta yli jäävälle härkäpavun kuorelle on löytynyt eri yhteistyökumppanuuksien kautta useampia käyttötapoja.

Scope 3 -hiilijalanjälkilaskelmat

Yhteistyössä Suomen Luonnonvarakeskuksen kanssa olemme laskeneet epäsuorat hiilidioksidipäästöt eli Scope 3 -päästöt vuodelta 2023. Laskenta perustuu Greenhouse Gas (GHG) -protokollan Scope 3 -ohjeistukseen. Mukaan on laskettu toimintaamme liittyvät epäsuorat päästöt, jotka aiheutuvat päästölähteistä, jotka eivät ole yrityksen omistuksessa tai hallinnassa. Upstream-päästöihin luetaan epäsuorat päästöt ennen tuotteiden valmistumista ja downstream-päästöihin epäsuorat päästöt tuotteiden valmistumisen jälkeen.

Scope 3-laskelmamme osoittaa, että elintarviketeollisuudelle tyypillisesti suurin osa Scope 3 -päästöistämme syntyy raaka-aineiden tuotannosta ja viljelystä. Pääraaka-aineemme eli viljojen osuus hiilidioksidipäästöjen kokonaisuudesta on noin 65 %. Laskelma vahvistaa näkemystämme siitä, että jatkossa meidän tulee tehdä vahvemmin yhteistyötä toimitusketjun, ja erityisesti alkutuottajien, kanssa kokonaispäästöjen vähentämiseksi. Olemmekin aloittaneet projektin, jossa keräämme tarkempaa tilakohtaista tietoa viljojen, erityisesti kauran, hiilijalanjäljen määrittämiseksi. Päästöjen vähentäminen vaatii pitkäjänteistä työtä kaikilta osapuolilta. Yksityiskohtaisten tietojen kerääminen on työlästä ja viljelyssä vuosittaiset satovaihtelut ovat suuria, joten muutosten vaikutukset näkyvät viiveellä. Vuoden 2022 tasoon verrattuna Scope 3 -kokonaispäästöt ovat laskeneet. Tämän taustalla ovat vaihtelut raaka-aineiden käyttömäärissä.

Löydät laskelmat vuoden 2023 yritysvastuuraportista.

Haku