Hyppää sisältöön

Liputusilmoitukset

Listayhtiön osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- tai ääniosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja listayhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaan ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 90 tai 66,7 prosenttia (2/3) yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja kuitenkin viimeistään liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä. Yhtiön on julkistettava osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus pörssitiedotteena. Liputusilmoitukset Finanssivalvonnalle lähetetään Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti.

Liputusilmoitukset toimitetaan Raisiolle kirjallisesti osoitteeseen: flaggings@raisio.com

2023


15.3.2023: Raisio Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n omistamien Raision osakkeiden kokonaisäänimäärä on ylittänyt 10 prosenttia 1.2.2023.

Pörssitiedote


 

2021


23.8.2021: Raisio Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan Pendal Group Limited -nimisen yhtiön ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen osuus Raisio Oyj:n osakkeista on 9.8.2021 ylittänyt 5 prosentin rajan.

Pörssitiedote


9.9.2021: Raisio Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan Pendal Group Limited -nimisen yhtiön ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen osuus Raisio Oyj:n osakkeista on 7.9.2021 alittanut 5 prosentin rajan.

Pörssitiedote


 

Haku