Hyppää sisältöön

Liputusilmoitukset

Listayhtiön osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- tai ääniosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja listayhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaan ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 90 tai 66,7 prosenttia (2/3) yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja kuitenkin viimeistään liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä. Yhtiön on julkistettava osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus pörssitiedotteena. Liputusilmoitukset Finanssivalvonnalle lähetetään Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti.

Raisiolle ei ole tehty arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettuja liputusilmoituksia.

Liputusilmoitukset toimitetaan Raisiolle kirjallisesti osoitteeseen: communications@raisio.com

Haku