Hyppää sisältöön

Raision varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain huhtikuun loppuun mennessä päättämään sille kuuluvista asioista.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 9. huhtikuuta 2024 alkaen klo 14 Turun Messukeskuksessa, osoite Messukentänkatu 9-13, 20210 Turku.

Yhtiökokouksen päätökset on julkistettu pörssitiedotteena 9.4.2024.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Ilmoittautumistiedot

Huhtikuun 2024 yhtiökokoukseen liittyneet materiaalit:

Aiemmat yhtiökokoukset

Tietoa yhtiökokouksesta

Yhtiökokous on ylin yhtiön asioista päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain huhtikuun loppuun mennessä päättämään sille kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta ja osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä tilintarkastajien valinnasta ja heidän palkkioistaan. Ylimääräisiä yhtiökokouksia voidaan pitää asioiden niin vaatiessa.

Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus ja kutsu julkaistaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.

Yhtiökokouskutsu on julkaistava kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö ilmoittaa internetsivuillaan viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.

 

Haku