Hyppää sisältöön

Raision varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain huhtikuun loppuun mennessä päättämään sille kuuluvista asioista.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 9.4.2024 Turussa. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Osakkeenomistajien ehdotukset

Osakkeenomistajien ehdotukset osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n nojalla yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi perusteluineen ja päätösehdotuksineen tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään tiistaina 20.2.2024 osoitteeseen Raisio Oyj, Hallituksen sihteeri, PL 101 (Raisionkaari 55), 21201 Raisio tai sähköpostitse osoitteeseen osakaspalvelu@raisio.com.

Raisio Oyj:n hallintoneuvoston ehdotukset vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä ja palkitsemisesta

Raisio Oyj:n hallintoneuvoston nimitystyöryhmänsä esitykseen perustuen tekemät ehdotukset yhtiön hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista on julkaistu pörssitiedotteena 14.12.2023.

Hallitukseen ehdotettujen nykyisten hallituksen jäsenten esittelyt ovat täällä.

Hallitukseen ehdotetun uuden jäsenen CV

Aiemmat yhtiökokoukset

Tietoa yhtiökokouksesta

Yhtiökokous on ylin yhtiön asioista päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain huhtikuun loppuun mennessä päättämään sille kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta ja osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä tilintarkastajien valinnasta ja heidän palkkioistaan. Ylimääräisiä yhtiökokouksia voidaan pitää asioiden niin vaatiessa.

Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus ja kutsu julkaistaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.

Yhtiökokouskutsu on julkaistava kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö ilmoittaa internetsivuillaan viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.

 

Haku