Hyppää sisältöön

Raision varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain huhtikuun loppuun mennessä päättämään sille kuuluvista asioista.

Varsinainen yhtiökokous 2022

Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 12.4.2022 klo 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Raisionkaari 55, 21200 Raisio.

Yhtiön osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Yhtiökokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä, eikä kokouspaikalle järjestetty videoyhteyttä.

Yhtiön hallitus oli päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla, jotta yhtiökokous voitiin pitää ennakoitavalla tavalla, ottaen huomioon yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan sekä muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiökokouksen päätökset on julkistettu pörssitiedotteena 12.4.2022.

 

Toimitusjohtajan katsaus (video):

Aiemmat yhtiökokoukset

Tietoa yhtiökokouksesta

Yhtiökokous on ylin yhtiön asioista päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain huhtikuun loppuun mennessä päättämään sille kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta ja osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä tilintarkastajien valinnasta ja heidän palkkioistaan. Ylimääräisiä yhtiökokouksia voidaan pitää asioiden niin vaatiessa.

Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus ja kutsu julkaistaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.

Yhtiökokouskutsu on julkaistava kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö ilmoittaa internetsivuillaan viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.

 

Haku