Hyppää sisältöön

Terveellisen kasvun strategia 2022–2025

Tärkein tavoitteemme strategiakaudella on kasvaa investointien mahdollistamien uusien kyvykkyyksien, kapasiteetin ja uusien tuotekategorioiden avulla.

Terveellisen kasvun strategia rakentuu kolmelle painopistealueelle

Benecol® ja kasvistanoliesteriratkaisut

Raisio jatkaa panostuksia kansainvälisen Benecol®-brändin kasvattamiseen. Benecol®-tuotteiden sisältämän ainesosan, kasvistanoliesterin, on tutkitusti osoitettu alentavan kolesterolia, mistä osoituksena on EU:n komission myöntämä vahva kolesterolin alentamiseen liittyvä terveysväite. Raisio panostaa lisäksi kasvistanoliesterin muiden mahdollisten hyvinvointia edistävien ominaisuuksien tutkimusohjelmaan.

Lisäarvoa tuovat kauratuotteet ja ainesosat

Raisio jatkaa yhtiön vahvaan kauraosaamiseen perustuvaa kansainvälistä laajentumista sekä B2B- että kuluttajatuotemarkkinoilla.

Kasviproteiinit

Kuluttajien valinnat suuntautuvat entistä voimakkaammin terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun kasvipohjaiseen ravintoon. Raisio haluaa vahvistaa asemaansa tällä lupaavalla ja nopeasti kasvavalla markkinalla niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Raision strategiset painopistealueet

Ruokaa suurella sydämellä. Terveyttä meille ja maapallolle.

 

Myötätuulta megatrendeistä

Terveys mielletään yhä kokonaisvaltaisemmaksi, ja henkisen hyvinvoinnin merkitys on kasvanut.

Kasvipohjaisen syömisen yleistyessä ja valikoimien laajetessa tuotteiden laatuun kohdistuu yhä enemmän odotuksia.

Kestävät valinnat ovat yhä merkityksellisempiä. Kuluttajat etsivät vaikuttamisen tapoja, jotka ovat ymmärrettäviä ja joihin heillä on varaa.

 

Haku