Hyppää sisältöön

Kesä ei suosinut kevätviljojen tuotantoa – laadussa suurta vaihtelua

19.09.2023

Viljojen puinnit ovat loppusuoralla, vaikka vielä syyskuun loppupuolellakin puitavaa on. Myllyviljojen puinnit ovat kuitenkin edenneet niin pitkälle, että ensimmäisiä arvioita sadon laadusta uskaltaa antaa. Laatuyhteenvedot perustuvat viljelijöiden Raision viljalaboratorioihin lähettämien esinäytteiden analyysitietoihin.

Kun sekä kuivuus että sateet heikensivät laadun

Vuosi 2023 jää muistiin kasvukautena, jolloin sato jäi alhaiseksi kuivuuden takia, mutta jonka laadun pilasivat liialliset sateet. Kaikkiin lohkoihin, kaikkiin kasveihin tai kaikkiin alueisiin tämä kuvaus ei tietenkään päde. Onneksi.

Kevätvehnän ja myllykauran laatu puhuttaa

Kevätvehnän esinäytteitä on lähetetty maltillisesti, mutta keskiarvoja voidaan toki niistäkin laskea. Valkuaispitoisuudet Lounais-Suomessa ovat erittäin korkeita. Lähes samalla tasolla, kuin vuonna 2018, joka oli myös valkuaispitoisuuden huippuvuosi. Kevätvehnän sakoluku on keskimääräinen, mutta viikon 34 suurien sateiden jälkeen puitujen erien sakoluku on selvästi alhaisempi. Ja keskilaatu on laskenut esinäytemäärän kasvaessa.

 

Hehtolitrapainokin on viime vuosia alhaisempi, mutta tyydyttävällä tasolla. Rikkajyviä eli rikkoutuneita, surkastuneita ja mahdollisesti pellolla itäneitä jyviä on jonkin verran.

Tämän hetkiset Raision myllyvehnän vastaanottovaatimukset (valk. >11,5%, sakoluku 180, hlp 78 kg/hl, don < 1250 µg/kg) täyttää noin 60 % tähän mennessä analysoiduista kevätvehnän esinäytteistä. Merkittävin hylkäämiseen johtanut syy on liian alhaiseksi pudonnut sakoluku.

Keskikesän sateet eivät riittäneet kasvattamaan jyväkokoa

Alkukesän ankara kuivuus jätti jyvät kooltaan pieniksi ja normaalia kevyemmiksi. Hehtolitrapaino jääkin viime vuotta alhaisemmaksi, mutta kuitenkin jyväkoko näyttäisi olevan vuoden 2021 satoa parempi. Pikkujyviä (<2 mm) on keskimäärin noin 5 %.

Hometoksiineja (DON, deoksinivalenoli) on jonkin verran, myös todella korkeita pitoisuuksia. Edellisen kerran toksiinien kanssa painittiin viisi vuotta sitten. DON-hometoksiineja on myös jonkin verran kevätvehnässä.

Esinäytteitä tarvitaan

Toteutunut laatu kiinnostaa erityisesti viljan käyttäjää, mutta tietenkin myös viljelijöitä. Lajikekohtaisia yhteenvetojen luotettavuus paranee, kun analysoitujen esinäytteiden määrä kasvaa. Laita siis esinäytteesi tulemaan joko postilla tai kipaise tuomaan. Esinäytteestä analysoitu laatutieto tarvitaan myös myyntipäätöstä tehtäessä.

Mihin lajiketieto unohtuu esinäytteen ja varsinaisen erän toimittamisen välillä?

Esinäytteet kuvaavat sadon koko kuvaa. Vastaanotettu laatu taas todellista käyttölaatua. Esinäytepusseissa on noin 90 % lajiketieto mukana, mutta toimitettujen ja vastaanotettujen erien osalta tieto puuttuu luvattoman usein. On harmittavaa, että tieto puuttuu, koska silloin lajikekohtaista yhteenvetoa on vaikea tehdä, kun iso osa eristä on lajikkeettomia. Varmista siis, että kun teet viljakaupan ja sovit toimitusajan, että ilmoitat ostajalle lajikkeen ja kun vielä täytät viljapassin oikein, niin siitäkin lajiketieto löytyy.

Haku