Hyppää sisältöön

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Tehtävät

Raisio Oyj:n toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä sen asettamien tavoitteiden mukaisesti (yleistoimivalta) sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan nimittää ja vapauttaa tehtävistään hallitus. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Toimitusjohtajan sijaista ei ole valittu. Toimitusjohtajan varahenkilönä toimii tarvittaessa talousjohtaja.

Raisio Oyj:n toimitusjohtajan tehtävää on hoitanut Pekka Kuusniemi marraskuun alusta 2017.

Konsernin johtoryhmän puheenjohtaja on Raisio Oyj:n toimitusjohtaja ja sen jäseniä ovat Markets & Customers -yksiköstä vastaava johtaja, Benecol & New Business -yksiköstä vastaava johtaja, Elovena, Beanit & Communications -yksiköstä vastaava johtaja, operaatioista vastaava johtaja, talous- ja tietohallintofunktioista vastaava johtaja, henkilöstöfunktiosta vastaava johtaja sekä laki- ja yritysvastuuasioista vastaava johtaja, joka toimii myös johtoryhmän sihteerinä. Johtoryhmän jäsenille on nimetty varahenkilöt.

Konsernin johtoryhmä koordinoi konsernin eri toimintoja ja määrittelee koko konsernia koskevat tavoitteet, toimintapolitiikat ja prosessit. Johtoryhmä valmistelee konsernistrategiaa ja valvoo sen toteutumista sekä valmistelee toimitusjohtajan apuna hallitukselle päätösehdotukset asioissa, jotka koskevat koko konsernia. Johtoryhmän säännöllisten kokousten keskeisimmät aiheet ovat konsernin ja sen eri yksiköiden tulos ja ennusteet sekä erilaiset katsaukset.

Haku