Hyppää sisältöön

Organisaatio ja johto

Tutustu Raision organisaatiorakenteeseen sekä hallintoneuvoston, hallituksen ja johtoryhmän kokoonpanoihin.

Johto

Raision toimielimiä ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Hallintoneuvoston jäsenet

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön päivittäisestä johtamisesta vastaa toimitusjohtaja, apunaan johtoryhmä.

Hallituksen jäsenet Johtoryhmän jäsenet

Organisaatio

Raision organisaatio on jaettu seitsemään toimintoon:

  • Markets & Customers
  • Benecol & New Business
  • Elovena, Beanit & Communications
  • Operations
  • Finance, IT & Investor Relations
  • Legal Affairs & Corporate Responsibility
  • Human Resources.

Markets & Customers kattaa kaikki Raisio-konsernin myyntiorganisaatiot, mukaan lukien ainesosien myynnin. Benecol & New Business keskittyy Benecol®-kuluttajabrändin lisäksi uusien tuotteiden tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Elovena, Beanit & Communications kattaa kasvipohjaisen ruoan ja viljapohjaisten tuotteiden brändit ja tuoteryhmät sekä viestinnän ja kuluttajatuntemuksen. Operations -toimintoon kuuluvat tuotanto, hankinta ja logistiikka.

Muita toimintoja ovat Finance, IT & Investor Relations eli talous- ja tietohallinto sekä sijoittajasuhteet; Legal Affairs & Corporate Responsibility eli lakiasiat ja yritysvastuu sekä; Human Resources eli henkilöstöhallinto.

Raisio-konsernin organisaatio

Talousraportoinnissa käytettävät segmentit

Raision raportoitavat segmentit ovat Terveelliset elintarvikkeet, Terveelliset ainesosat ja Muut toiminnot. Terveelliset elintarvikkeet -segmentti keskittyy kuluttajabrändeihin, päämarkkina-alueenaan Eurooppa. Terveelliset ainesosat -segmentti sisältää kalanrehujen ja Benecol®-tuotteiden ainesosan myynnin, viljapohjaisten elintarvikkeiden ja niiden ainesosien myynnin teollisuudelle ja suurkeittiöille. Muut toiminnot kattavat konsernin tukifunktiot sekä tuotannon, hankinnan ja toimitusketjun.

Raision varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous on ylin yhtiön asioista päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain huhtikuun loppuun mennessä päättämään sille kuuluvista asioista. Yhtiökokousasiakirjat ja muut materiaalit löydät alla olevan linkin takaa.

Yhtiökokoussivulle

 

 

 

Haku