Hyppää sisältöön

Organisaatio ja johto

Tutustu Raision organisaatiorakenteeseen sekä hallintoneuvoston, hallituksen ja johtoryhmän kokoonpanoihin.

Johto

Raision toimielimiä ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön päivittäisestä johtamisesta vastaa toimitusjohtaja, apunaan johtoryhmä.

 

Organisaatio

Raision organisaatio on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön – Terveelliset Elintarvikkeet ja Terveelliset Ainesosat – sekä näitä tukeviin muihin toimintoihin.

Terveelliset elintarvikkeet -yksikkö keskittyy kuluttajabrändeihin, päämarkkina-alueenaan Eurooppa. Terveelliset ainesosat -yksikkö sisältää kalanrehujen ja Benecol-tuotteiden ainesosan myynnin, viljapohjaisten elintarvikkeiden ja niiden ainesosien myynnin teollisuudelle ja suurkeittiöille.

Muut toiminnot kattavat konsernin tukifunktiot sekä Operaatiot, johon kuuluvat tuotanto, hankinta ja toimitusketju.

 

Raisio Oyj organisaatiokaavio

Raision varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous on ylin yhtiön asioista päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain huhtikuun loppuun mennessä päättämään sille kuuluvista asioista.

Yhtiökokous 2021 Aiemmat yhtiökokoukset

 

 

 

Haku