Hyppää sisältöön

Palkitseminen

Palkitsemista Raisiossa säätelevät Suomen osakeyhtiölaki, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodin (2020) compliance-vaatimukset sekä Raision palkitsemiskäytäntö. Hallinnointikoodi on julkaistu osoitteessa cgfinland.fi. 

Raision varsinainen yhtiökokous on 27.4.2020 hyväksynyt toimielinten palkitsemispolitiikan eli yhtiön toimielinten (hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja) palkitsemisen periaatteet.

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportit

Raisio Oyj Palkitsemisen päätöksentekoprosessi

Haku