Hyppää sisältöön

Palkitseminen

Palkitsemista Raisiossa säätelevät Suomen osakeyhtiölaki, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodin (2020) compliance-vaatimukset sekä Raision palkitsemiskäytäntö. Hallinnointikoodi on julkaistu osoitteessa cgfinland.fi. 

Raision varsinainen yhtiökokous on 27.4.2020 hyväksynyt toimielinten palkitsemispolitiikan eli yhtiön toimielinten (hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja) palkitsemisen periaatteet.

Palkitsemispolitiikka

Palkka- ja palkkioselvitykset

Raisio Oyj Palkitsemisen päätöksentekoprosessi

Haku