Hyppää sisältöön

Osakelajit

Raisio Oyj:llä on kaksi osakelajia: kantaosakkeet ja vaihto-osakkeet. Molemmat osakelajit ovat julkisen kaupankäynnin kohteena ja ne noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä markkinapaikalla toimialaluokassa kulutustavarat ja alatoimialaluokassa elintarvikkeet. Vaihto-osakkeet noteerataan keskisuurten yhtiöiden ryhmässä (pörssitunnus RAIVV ja ISIN-koodi FI 0009002943) ja kantaosakkeet Pre-listalla (pörssitunnus RAIKV ja ISIN-koodi FI 0009800395).

Vaihto-osakkeilla ja kantaosakkeilla on samat oikeudet yhtiön pääomaan ja voitonjakoon. Osakkeet eroavat toisistaan äänioikeuden osalta; yksi kantaosake tuottaa yhtiökokouksessa 20 ääntä ja yksi vaihto-osake yhden äänen. Yhtiökokouksessa kenenkään osakkeenomistajan osakkeilla ei saa äänestää suuremmalla kuin kymmenesosalla siellä edustettujen osakkeiden tuottamasta yhteenlasketusta äänimäärästä (yhtiöjärjestyksen 9 §).

Alla on selostettu tarkemmin kantaosakkeita koskevaa suostumusmenettelyä sekä lajimuuntoa.

Miten toimin, jos olen ostanut kantaosakkeita tai saanut niitä lahjana?

Kun kantaosakkeet vaihtavat omistajaa kaupan tai lahjan perusteella, ne kirjataan ensin uuden omistajan nimiin odotusluetteloon. Uudella omistajalla on tällöin kolme vaihtoehtoista toimintatapaa:

Miten toimin, jos olen saanut kantaosakkeita perintönä, avio-oikeuden nojalla tai hankkinut niitä pakkohuutokaupasta tai konkurssipesästä?

Myös perintönä tai avio-oikeuden nojalla saadut tai pakkohuutokaupasta tai konkurssipesästä hankitut kantaosakkeet kirjataan ensin uuden omistajan nimiin odotusluetteloon. Saadakseen kantaosakkaille äänioikeuden uuden omistajan ei tarvitse hakea hallituksen suostumusta, mutta yhtiölle tulee kuitenkin esittää saannosta riittävä selvitys, jotta yhtiö voi ilmoittaa omistajaluettelon pitäjälle (Euroclear Finland Oy), että kyseiset kantaosakkeet voidaan kirjata osakasluetteloon. Osakasluetteloon kirjaaminen edellyttää kuitenkin, että kyseiset kantaosakkeet olivat kirjattuina osakasluetteloon jo edellisen omistajan nimissä.

Siirto osakasluetteloon (verkkolomake, allekirjoitus pankkitunnuksilla)
Siirto osakasluetteloon (pdf-lomake)

Jos kantaosakkeet eivät olleet edellisen omistajan nimissä osakasluettelossa vaan odotusluettelossa ja uusi omistaja päättää pitää osakkeet omistuksessaan, hän voi joko pitää osakkeet odotusluettelossa, tehdä suostumushakemuksen päätoimisen maanviljelyn perusteella tai hakea kantaosakkeiden muuntamista vaihto-osakkeiksi (tarkemmat toimintaohjeet yllä).

 

Kaikki hakemukset voi tehdä joko sähköisesti allekirjoitettavilla verkkolomakkeilla (vaatii pankkitunnukset) tai tulostettavilla pdf-lomakkeilla, jotka tulee toimittaa allekirjoitettuina alla olevaan osoitteeseen. Lisätietoa menettelystä saa yhtiön osakaspalvelusta.

Raisio Oyj, Osakaspalvelu,
PL 101, 21201 RAISIO
osakaspalvelu@raisio.com
puh. (02) 443 2111

Mitä eroa on osakasluettelolla ja odotusluettelolla?

Yhtiössä, jonka osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, omistajaluetteloa pitää lain nojalla yhtiön puolesta ja lukuun arvopaperikeskus, Euroclear Finland Oy.

Raisio Oyj:n omistajaluettelo jakaantuu kahteen osaan: osakasluetteloon ja odotusluetteloon. Osakasluetteloon merkitty omistus tuottaa omistajalleen kaikki lain ja yhtiöjärjestyksen määräämät oikeudet – keskeisimpinä näistä osinko-oikeus sekä osallistumis- ja äänioikeus yhtiökokouksissa.  Odotusluetteloon merkitty omistus oikeuttaa mm. yhtiöstä jaettavaan osinkoon sekä tuottaa etuoikeuden osakeannissa, mutta ei tuota osallistumis- ja äänioikeutta yhtiökokouksissa.

Kantaosakkeet, joiden omistaja on vaihtunut, kirjataan uuden omistajan nimiin aina ensin odotusluetteloon. Näin menetellään riippumatta siitä, millä saannolla kantaosakkeet on saatu tai onko uudella omistajalla entuudestaan omistuksessaan kantaosakkeita, jotka on merkitty osakasluetteloon. Tällaiset omistajanvaihdoksen seurauksena odotusluetteloon kirjatut kantaosakkeet myös pysyvät odotusluettelossa kunnes ne joko myönnetyn suostumuksen perusteella kirjataan osakasluetteloon kantaosakkeina tai muunnetaan vaihto-osakkeiksi.

Haku