Hyppää sisältöön

Osakelajit

Raisio Oyj:llä on kaksi julkisesti noteerattua osakelajia: kantaosakkeet ja vaihto-osakkeet. Molemmat osakelajit noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä markkinapaikalla toimialaluokassa kulutustavarat ja alatoimialaluokassa elintarvikkeet.

Vaihto-osakkeet noteerataan keskisuurten yhtiöiden ryhmässä (pörssitunnus RAIVV ja ISIN-koodi FI 0009002943) ja kantaosakkeet noteerataan Pre-listalla (pörssitunnus RAIKV ja ISIN-koodi FI 0009800395).

Vaihto-osakkeilla ja kantaosakkeilla on samat oikeudet yhtiön pääomaan ja voitonjakoon. Kantaosake tuottaa yhtiökokouksessa 20 ääntä ja vaihto-osake yhden äänen.

Yhtiökokouksessa kenenkään osakkeenomistajan osakkeilla ei saa äänestää suuremmalla kuin kymmenesosalla siellä edustettujen osakkeiden tuottamasta yhteenlasketusta äänimäärästä.

Kantaosakkeet ja suostumismenettely

Omistajanvaihdoksen yhteydessä kantaosakkeet kirjataan uuden omistajan nimiin ensin odotusluetteloon. Jotta kantaosakkeet voidaan rekisteröidä osakkeenomistajan nimiin osakasluetteloon, tulee osakkeet hankkineen henkilön hakea yhtiön hallitukselta suostumusta (yhtiöjärjestys 7 §). Suostumus tarvitaan siinäkin tapauksessa, että henkilöllä on jo ennestään hänen nimiinsä rekisteröityjä kantaosakkeita. Suostumus on annettava, jos kyseessä on maanviljelystä päätoimisesti harjoittava luonnollinen henkilö. Mikäli suostumusta ei anneta, hallitus voi hakemuksesta muuntaa kantaosakkeen vaihto-osakkeeksi.

Suostumuksen myöntäminen koskee vain hakemuksessa yksilöityä osakemäärää ja saantoa (esim. kauppa tai lahja). Siten jokaisesta myöhemmästä kantaosakkeiden saannosta tulee hakea suostumusta erikseen.

Mikäli kantaosakkeet on saatu perintönä tai testamentilla tai avio-oikeuden nojalla taikka hankittu pakkohuutokaupasta tai konkurssipesästä, tulee yhtiölle esittää tästä saannosta riittävä selvitys, minkä jälkeen yhtiö ilmoittaa omistajaluettelon pitäjälle (Euroclear Finland Oy), että kyseiset kantaosakkeet voidaan kirjata osakasluetteloon. Suostumusta ei tässä tapauksessa tarvita (yhtiöjärjestys 7 §). Osakasluetteloon kirjaaminen edellyttää kuitenkin, että kyseiset kantaosakkeet olivat kirjattuina osakasluetteloon jo edellisen omistajan nimissä.

Suostumuksen hakeminen

Suostumusta haetaan toimittamalla hakemus yhtiön hallitukselle. Hakemukseen on liitettävä tarvittavat asiakirjat suostumuksen myöntämisen edellytyksien arvioimiseksi.

Suostumushakemukset tulee toimittaa yhtiön osakaspalveluun  (osakaspalvelu@raisio.com), joka valmistelee suostumusasiat ja vastaa menettelyä koskeviin kysymyksiin (puh. (02) 443 2111).

Ennakkotieto suostumuksen myöntämisestä

Hallitus voi pyynnöstä antaa hakijalle ennakkotiedon siitä, voidaanko hakijalle myöntää suostumus. Ennakkotietoa koskeva pyyntö tulee toimittaa yhtiön osakaspalveluun (osakaspalvelu@raisio.com).

Suostumushakemus Raisio Oyj:n hallitukselle 

Kantaosakkeiden muuntaminen

Hallitus voi osakkeenomistajan pyynnöstä muuntaa kantaosakkeita vaihto-osakkeiksi. Vaihto-osaketta ei voida muuntaa kantaosakkeeksi edes siinä tapauksessa, että se on aiemmin muunnettu kantaosakkeesta. Kantaosakkeen muuntamista vaihto-osakkeeksi haetaan yhtiön laatimalla lomakkeella. Muuntohakemus tulee toimittaa yhtiön osakaspalveluun (osakaspalvelu(at)raisio.com).

Muuntomenettely on muotosidonnainen ja edellyttää hallituksen päätöksen lisäksi mm. kaupparekisterimerkintää. Muuntomenettely kestää noin 4–8 viikkoa.

Muuntohakemus Raisio Oyj:n hallitukselle

Haku