Hyppää sisältöön

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Raisio on innovatiivinen, kannattavasti kasvava ja kansainvälinen bränditalo, joka tuottaa terveellisiä ja vastuullisesti valmistettuja elintarvikkeita ja ainesosia koti- ja ulkomaisille kuluttajille sekä teollisille asiakkaille.

Näkymät 2024

Raisio ohjeistaa tilikauden 2024 vertailukelpoisen liiketuloksen olevan vuoden 2023 tasolla tai kasvavan hieman. Raision vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2023 oli 22,7 miljoonaa euroa.

Raision päivitetyt taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022-2025

Raisio Oyj sisäpiiritieto 12.2.2024 kello 15:45

Raisio päivitti strategiakautensa 2022–2025 taloudellisia tavoitteita joulukuussa 2022. Tämän jälkeen kuluttajakäyttäytymisessä vuonna 2023 tapahtunut jyrkkä muutos on näkynyt Raisiolle liikevaihdon kasvun pysähtymisenä. Samaan aikaan Raision kannattavuus on kuitenkin parantunut merkittävästi.

Koska näkyvyys markkinan kehitykseen on edelleen heikko ja kuluttajien ostovoiman arvioidaan jäävän heikoksi myös vuonna 2024, Raisio päivittää kaudelle 2022-2025 antamiaan taloudellisia tavoitteita.

Raision päivitetyt taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022‒2025

Raisio jatkaa strategisten painopistealueittensa edistämistä suunnitelmallisesti, mutta luopuu joulukuussa 2022 antamistaan kasvu- ja kannattavuustavoitteista vuoden 2025 loppuun ulottuvalle kaudelle. Raisio uskoo edelleen keskeisten kategorioidensa kasvuun pitkällä aikavälillä, mutta kasvu on lyhyellä aikavälillä aiemmin ennakoitua hitaampaa haastavista markkinaolosuhteista johtuen.

Raision aiemmat taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022‒2025

  • koko Raisio-konsernin liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvu (CAGR) 9 %
  • kolmen strategisen painopistealueen (Benecol® ja kasvistanoliesteriratkaisut; lisäarvoa tuovat kauratuotteet ja ainesosat; kasviproteiinit) yhteenlaskettu liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvu 11 %
  • vertailukelpoinen liiketulos yli 13 % konsernin liikevaihdosta vuonna 2025.
  • Näillä tavoitteilla vuoden 2025 tilikauden liikevaihto ylittää 280 miljoonaa euroa, vertailukelpoisen liiketuloksen ylittäessä 36 miljoonaa euroa.

12.2.2024 julkaistu sisäpiiritieto

Raision strategiset painopistealueet

Ruokaa suurella sydämellä. Terveyttä meille ja maapallolle.

Vahva taloudellinen asema mahdollistaa kasvun
ja osakkeenomistajien palkitsemisen

Analyytikot seuranta, Raisio Oyj Osakkeenomistajat

Vahva taloudellinen asemamme luo hyvän perustan kasvun kiihdyttämiselle strategiakauden aikana. Vaikka olemme investoineet viimeisen kolmen vuoden aikana yhteensä lähes 70 miljoonaa euroa tuotantolaitoksiimme sekä kasvipohjaisen ruoan ja siihen liittyvän teknologian osaamiseemme, taloudellinen asemamme on säilynyt vahvana.

Tavoitteenamme on palkita osakkeenomistajia myös tulevina kasvun rakentamisen vuosina ja jakaa vuosittain osinkona 50–100 % yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta. Tämän lisäksi tavoitteenamme on vapauttaa arvoa omistajille esimerkiksi ylimääräisillä lisäosingoilla ja muilla vahvan taseen mahdollistamilla tavoilla.

Sijoituslaskuri ja osinko

Avainluvut

Haku