Hyppää sisältöön

Vastuullisuus on strategiaamme

Vastuullisuusajattelumme ponnistaa Raision tarkoituksesta: Ruokaa suurella sydämellä – terveyttä meille ja maapallolle. Vastuullisuus-ohjelmassamme eli Raision Hyvän ruuan ohjelmassa huomioidaan maapallon ja ihmisten terveys sekä tarkastellaan tuotteidemme vastuullisuutta koko matkalta alkutuotannosta tehtaan kautta ruokapöytiin.

Olemme sitoneet vastuullisuuden paitsi tarkoitukseemme myös yhtiön strategiaan. Strategiamme vastaa ruokamurrokseen, jonka parissa ruokaketjun eri tahot työskentelevät rakentaakseen ympäristön ja ilmaston kannalta kestävämpää ruokajärjestelmää.

Myös kuluttajakäyttäytyminen on murroksessa, ja ruokavalintoihin vaikuttavat entistä enemmän hyvän maun ja terveellisyyden lisäksi myös kestävyyskysymykset.

Hyvän ruuan ohjelman 2022–2025 osa-alueet ovat

  • Terveellinen ruoka
  • Kestävä ruokaketju
  • Ympäristöystävälliset pakkaukset
  • Terveellisen ruuan ammattilaiset sekä
  • Ympäristö- ja ilmastotoimet.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Vastuullisuusohjelmamme tavoitteilla on selkeä yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemmekin valinneet jokaiselle vastuullisuusohjelman projektille yhden YK:n kestävän kehityksen tavoitteen, johon mielestämme parhaiten pystymme omalla toiminnallamme vaikuttamaan.

Liiketoimintamme kannalta oleellisimmiksi on tunnistettu seuraavat tavoitteet: tavoite 3 – terveyttä ja hyvinvointia; tavoite 9 – kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja; tavoite 10 – eriarvoisuuden vähentäminen; tavoite 12 – vastuullista kuluttamista; tavoite 13 – ilmastotekoja.

 

Hyvän ruuan ohjelman teemat

Terveellinen ruoka

Tuotteiden maku ja terveellisyys ovat meille sydämen asia. Kasvipohjaiset tuotteemme sopivat hyvin kuluttajien pyrkimyksiin lisätä ruokavalioon kasvipohjaisia tuotteita.

Kestävä ruokaketju

Kiinnitämme tarkkaan huomiota kestäviin raaka-ainevalintoihin ja edellytämme, että toimitusketjumme toimijat sitoutuvat Raision eettisiin toimintaperiaatteisiin.

Ympäristöystävälliset
pakkaukset

Pakkausvalintojamme ohjaavat tuotteen laadun ja säilyvyyden takaaminen, pakkauksen kierrätettävyys ja mahdollisimman vähäinen muovin määrä.

Terveellisen ruuan
ammattilaiset

Tähtäämme erinomaiseen työntekijä-kokemukseen. Viime vuosina painopisteitä ovat olleet yhteisen yrityskulttuurin vahvistaminen, yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja arvotyöskentely.

Ympäristö- ja ilmastotoimet

Keskitymme erityisesti tuotannon hiilineutraaliuteen sekä materiaali- ja energiatehokkuuteen. Keskeinen ympäristötavoitteemme on, että oma tuotanto on hiilineutraalia vuoden 2023 loppuun mennessä.

Vastuullisuuden lähtökohdat, linjaukset ja periaatteet

Meille on aina ollut tärkeää pitää huolta maapallosta ja hyvän ruuan tekijöistä. Vastuullinen ruoka syntyy kestävästi tuotetuista raaka-aineista, on terveellistä ja ympäristöystävällistä.

Raisio on sitoutunut kantamaan vastuun omasta toimintaympäristöstään, ympäristöasioistaan ja henkilöstöstään. Raisio on Suomessa aktiivinen toimija koko viljaketjun kehittämisessä pellolta pöytään.

Lue lisää

Haku