Hyppää sisältöön

Vastuullisuus Raision strategian ytimessä

Raision tarkoitus ”Ruokaa suurella sydämellä, terveyttä meille ja maapallolle” ohjaa toimintaamme, ja vastuullisuus on osa strategiaa ja jokapäiväistä työtämme. Olemme tehneet kestävästi tuotettua, terveellistä, laadukasta ja turvallista ruokaa jo yli kahdeksankymmentä vuotta, mutta uskomme yhä jatkuvaan parantamiseen. Siksi olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet vastuullisuustyöllemme.

Vastuullisuusohjelmamme eli Hyvän ruuan ohjelma 2019–2023 on osa yhtiön Terveellisen kasvun strategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijä. Hyvän ruuan ohjelma määrittelee tavoitteet ja toimenpiteet vastuullisuustyöllemme. Ohjelma kiteytyy viiteen teemaan, joissa haluamme kasvaa vastuullisuuden edelläkävijäksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tutustu saavutuksiimme

Raision yritysvastuuraportti 2019 kertoo matkastamme vastuullisuuden edelläkävijäksi. Vuosi 2019 oli vastuullisuusohjelmamme eli Hyvän ruuan ohjelman ensimmäinen vuosi, ja aloitimme työn kohti kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteitamme. Vuosina 2007–2018 yritysvastuuraportti oli osa vuosikatsausta.

Hyvän ruuan ohjelman teemat

Vastuullisuuden lähtökohdat, linjaukset ja periaatteet

Meille on aina ollut tärkeää pitää huolta maapallosta ja hyvän ruuan tekijöistä. Vastuullinen ruoka syntyy kestävästi tuotetuista raaka-aineista, on terveellistä ja ympäristöystävällistä.

Raisio on sitoutunut kantamaan vastuun omasta toimintaympäristöstään, ympäristöasioistaan ja henkilöstöstään. Raisio on Suomessa aktiivinen toimija koko viljaketjun kehittämisessä pellolta pöytään.

Lue lisää

Haku