Hyppää sisältöön

Vastuullisuus on strategiaamme

Vastuullisuusajattelumme ponnistaa Raision tarkoituksesta: Ruokaa suurella sydämellä – terveyttä meille ja maapallolle. Vastuullisuus-ohjelmassamme eli Raision Hyvän ruuan ohjelmassa huomioidaan maapallon ja ihmisten terveys sekä tarkastellaan tuotteidemme vastuullisuutta koko matkalta alkutuotannosta tehtaan kautta ruokapöytiin.

Olemme sitoneet vastuullisuuden paitsi tarkoitukseemme myös yhtiön strategiaan. Strategiamme vastaa ruokamurrokseen, jonka parissa ruokaketjun eri tahot työskentelevät rakentaakseen ympäristön ja ilmaston kannalta kestävämpää ruokajärjestelmää.

Myös kuluttajakäyttäytyminen on murroksessa, ja ruokavalintoihin vaikuttavat entistä enemmän hyvän maun ja terveellisyyden lisäksi myös kestävyyskysymykset.

Hyvän ruuan ohjelman 2022–2025 osa-alueet ovat

  • Terveellinen ruoka
  • Kestävä ruokaketju
  • Ympäristöystävälliset pakkaukset
  • Terveellisen ruuan ammattilaiset sekä
  • Ympäristö- ja ilmastotoimet.

Hyvän ruuan ohjelman teemat

Kestävän kehityksen tavoitteet

Vastuullisuusohjelmamme tavoitteilla on selkeä yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemmekin valinneet jokaiselle vastuullisuusohjelman projektille yhden YK:n kestävän kehityksen tavoitteen, johon mielestämme parhaiten pystymme omalla toiminnallamme vaikuttamaan.

Liiketoimintamme kannalta oleellisimmiksi on tunnistettu seuraavat tavoitteet: tavoite 3 – terveyttä ja hyvinvointia; tavoite 9 – kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja; tavoite 10 – eriarvoisuuden vähentäminen; tavoite 12 – vastuullista kuluttamista; tavoite 13 – ilmastotekoja.

 

 

Vastuullisuuden lähtökohdat, linjaukset ja periaatteet

Meille on aina ollut tärkeää pitää huolta maapallosta ja hyvän ruuan tekijöistä. Vastuullinen ruoka syntyy kestävästi tuotetuista raaka-aineista, on terveellistä ja ympäristöystävällistä.

Raisio on sitoutunut kantamaan vastuun omasta toimintaympäristöstään, ympäristöasioistaan ja henkilöstöstään. Raisio on Suomessa aktiivinen toimija koko viljaketjun kehittämisessä pellolta pöytään.

Lue lisää

Haku