Hyppää sisältöön

Vastuullisuus Raision strategian ytimessä

Raision tarkoitus ”Ruokaa suurella sydämellä, terveyttä meille ja maapallolle” ohjaa toimintaamme, ja vastuullisuus on osa strategiaa ja jokapäiväistä työtämme. Olemme tehneet kestävästi tuotettua, terveellistä, laadukasta ja turvallista ruokaa jo yli kahdeksankymmentä vuotta, mutta uskomme yhä jatkuvaan parantamiseen. Siksi olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet vastuullisuustyöllemme.

Vastuullisuusohjelmamme eli Hyvän ruuan ohjelma 2022–2025 on osa yhtiön Terveellisen kasvun strategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijä. Hyvän ruuan ohjelma määrittelee tavoitteet ja toimenpiteet vastuullisuustyöllemme. Ohjelma kiteytyy viiteen teemaan, joissa haluamme kasvaa vastuullisuuden edelläkävijäksi vuoden 2025 loppuun mennessä.

 

Tutustu saavutuksiimme vuonna 2020

Vuotta 2020 leimasivat COVID-19-pandemia ja sen vaikutusten minimointi. Haastavasta vuodesta huolimatta otimme useita merkittäviä askeleita vastuullisuusohjelman tavoitteiden saavuttamisessa.

Yritysvastuuraportti 2020

Hyvän ruuan ohjelman teemat

Hyvän ruuan ohjelma koostuu viidestä osasta, joiden olennaiset vastuullisuusteemat on tunnistettu ja priorisoitu sidosryhmäanalyysin avulla. Näiden teemojen parissa teemme pitkäjänteistä työtä.

Vastuullisuuden lähtökohdat, linjaukset ja periaatteet

Meille on aina ollut tärkeää pitää huolta maapallosta ja hyvän ruuan tekijöistä. Vastuullinen ruoka syntyy kestävästi tuotetuista raaka-aineista, on terveellistä ja ympäristöystävällistä.

Raisio on sitoutunut kantamaan vastuun omasta toimintaympäristöstään, ympäristöasioistaan ja henkilöstöstään. Raisio on Suomessa aktiivinen toimija koko viljaketjun kehittämisessä pellolta pöytään.

Lue lisää

Haku