Hyppää sisältöön

Vastuullisuus on strategiaamme

Vastuullisuusajattelumme ponnistaa Raision tarkoituksesta: Ruokaa suurella sydämellä – terveyttä meille ja maapallolle. Vastuullisuus-ohjelmassamme eli Raision Hyvän ruuan ohjelmassa huomioidaan maapallon ja ihmisten terveys sekä tarkastellaan tuotteidemme vastuullisuutta koko matkalta alkutuotannosta tehtaan kautta ruokapöytiin.

Olemme sitoneet vastuullisuuden paitsi tarkoitukseemme myös yhtiön strategiaan. Strategiamme vastaa ruokamurrokseen, jonka parissa ruokaketjun eri tahot työskentelevät rakentaakseen ympäristön ja ilmaston kannalta kestävämpää ruokajärjestelmää.

Myös kuluttajakäyttäytyminen on murroksessa, ja ruokavalintoihin vaikuttavat entistä enemmän hyvän maun ja terveellisyyden lisäksi myös kestävyyskysymykset.

Hyvän ruuan ohjelma 2022–2025 antaa suunnan ja työkaluja entistä vastuullisempien tuotteiden tekemiseksi. Sen osa-alueet ovat Terveellinen ruoka, Kestävä ruokaketju, Ympäristöystävälliset pakkaukset, Terveellisen ruoan ammattilaiset sekä Ympäristö- ja ilmastotoimet. Olemme valinneet jokaiselle projektille yhden YK:n kestävän kehityksen tavoitteen, johon mielestämme parhaiten pystymme omalla toiminnallamme vaikuttamaan.

Raision kestävän kehityksen tavoitteet

Hyvän ruuan ohjelman teemat

Olennaiset vastuullisuusteemat on tunnistettu ja priorisoitu sidosryhmäanalyysin avulla. Näiden viiden teeman parissa teemme pitkäjänteistä työtä.

Terveellinen ruoka

Tuotteiden maku ja terveellisyys ovat meille sydämen asia. Kasvipohjaiset tuotteemme vastaavat myös hyvin kuluttajien pyrkimyksiin lisätä ruokavalioon kasvipohjaisia tuotteita.

Lue lisää

Kestävä ruokaketju

Kiinnitämme tarkkaan huomiota kestäviin raaka-ainevalintoihin ja edellytämme, että toimitusketjumme toimijat sitoutuvat Raision eettisiin toimintaperiaatteisiin.

Lue lisää

Ympäristöystävälliset pakkaukset

Teemme jatkuvasti yhteistyötä tutkimuslaitosten, pakkausvalmistajien ja paperiteollisuuden kanssa uusien vastuullisempien pakkausten löytämiseksi tuotteillemme.

Lue lisää

Terveellisen ruuan ammattilaiset

Tähtäämme erinomaiseen työntekijä-kokemukseen. Viime vuosina painopisteitä ovat olleet yhteisen yrityskulttuurin vahvistaminen, yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja arvotyöskentely.

Lue lisää

Ympäristö- ja ilmastotoimet

Keskitymme erityisesti tuotannon hiilineutraaliuteen sekä materiaali- ja energiatehokkuuteen. Raision keskeinen ympäristötavoite on, että oma tuotanto on hiilineutraalia vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lue lisää

Vastuullisuuden lähtökohdat, linjaukset ja periaatteet

Meille on aina ollut tärkeää pitää huolta maapallosta ja hyvän ruuan tekijöistä. Vastuullinen ruoka syntyy kestävästi tuotetuista raaka-aineista, on terveellistä ja ympäristöystävällistä.

Raisio on sitoutunut kantamaan vastuun omasta toimintaympäristöstään, ympäristöasioistaan ja henkilöstöstään. Raisio on Suomessa aktiivinen toimija koko viljaketjun kehittämisessä pellolta pöytään.

Lue lisää

Haku