Hyppää sisältöön

Raision tutkimussäätiö

Vuoden 2023 apurahojen hakemusaika on päättynyt. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille viimeistään 30.11.2022.

Raision tutkimussäätiö

Raisio Oyj:n tutkimussäätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, joka liittyy ensisijaisesti elintarvikkeiden sekä niiden ainesosien kehittämiseen, ominaisuuksiin ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Myös elintarvikkeiden ja elintarvikeainesosien tuoteturvallisuuteen ja elintarvikkeiden kaupallistamiseen liittyvät tutkimukset kuuluvat säätiön toimintapiiriin.

Säätiö on viime vuosina toteuttanut tavoitteensa pääosin myöntämällä henkilökohtaisia apurahoja tohtorintutkintoon tähtäävään jatko-opiskeluun ja jakamalla vuosittain tunnustusstipendejä säätiön toimialaan kuuluville hyville maisterintutkielmille tai diplomitöille.

Vuoden 2023 jatko-opintojen apurahat

Vuoden 2023 apurahojen hakemusaika on päättynyt.

Apuraha-anomuksia arvioitaessa painotetaan tavoitteellista jatko-opiskelua. Apurahoja voidaan myöntää säätiön toimialaan kuuluvaa jatko-opiskelua varten henkilöille, joiden tavoitteena on suorittaa tohtorintutkinto. Nämä apurahat on tarkoitettu päätoimiseen jatko-opiskeluun.

 

Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille viimeistään 30.11.2022.

Vuoden 2022 jatko-opintojen apurahat

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön hallitus on 29.11.2021 pidetyssä kokouksessaan päättänyt jakaa  vuodelle 2022 apurahaa yhteensä 82 800 euroa. Apurahapäätökset koskevat 2022 tehtävää jatko-opintotyötä. Säätiön apurahat on tarkoitettu tohtorikoulutettavan  palkka-apurahaksi. Tohtorikoulutettavan, jonka väitöstutkimuksen aihe hyväksytään Säätiön tuen piiriin, on mahdollisuus saada palkka-apurahaa enintään neljäksi vuodeksi edellyttäen, että opinnot etenevät suunnitelmien mukaisesti. Jatko-apurahoista päätetään vuosittain erillisen hakemuksen pohjalta.

Lokakuussa 2021 järjestetyn julkisen apurahahakuprosessin pohjalta Säätiölle jätettiin määräajan sisällä 13 apurahahakemusta. Haettu kokonaissumma oli 276 668 €.

 

Vuoden 2022 apurahat jaettiin seuraavasti:


Katja Kantanen, Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

 Väitöstyön otsikko: Oligosakkaridien vähentäminen liha-analogeista hyödyntämällä fermentaatiota, idätystä ja entsymaattista käsittelyä

Väitöskirjatyössä tutkitaan härkäpavun fermentaation, idätyksen ja entsymaaattisen käsittelyn vaikutuksia märkäekstruusioon ja liha-analogien oligosakkaridien, kuten raffinoosin, stakyoosin ja verbaskoosin, pitoisuuteen ja liha-analogien rakenteeseen, fysikaalis-kemiallisiin ja aistinvaraisiin ominaisuuksiin.

Anton Örn,  Laboratoriet för molekylärvetenskap och -teknik,  Fakulteten för naturvetenskaper och teknik, Åbo Akademi

Väitöstyön otsikko: Harvinaisten sokereiden synteesi paikkaselektiivisen epimeroinnin kautta

Väitöstyön tavoitteena on kehittää kustannustehokas psikoosin tuotantomenetelmä, joka perustuu fruktoosin paikkaselektiiviseen katalyyttiseen epimerointireaktioon. Työn keskeinen sisältö on tutkia synteesissä tarvittavien monifaasisten katalyyttisten systeemien materiaaleja ja mekanismeja.

Enni Mannila, Elintarvikekemia ja elintarvikekehitys, Bioteknologian laitos, Teknillinen tiedekunta, Turun yliopisto

Väitöstyön otsikko: Kaura vähägluteenisessa ruokavaliossa – aineenvaihdunnalliset, mikrobiomiset ja postprandiaaliset vasteet aineenvaihdunnallisen sairauden riskin omaavilla vapaaehtoisilla.

Väitöskirjatyössä tutkitaan kauran pitkäkestoisen käytön vaikutuksia verenkuvaan ja verenkierron aineenvaihduntatuotteisiin, koettuun suoliston hyvinvointiin, suoliston mikrobistoon, lyhytketjuisiin rasvahappoihin, plasman antioksidatiiviseen kapasiteettiin ja tulehduksen merkkiaiheisiin sekä muutoksia ruokailun jälkeisessä vasteessa.

 

Vuoden 2022 stipendit

Säätiön hallitus jakoi vuonna 2022 seitsemän pro gradu – tai diplomityöstipendiä. Yhden stipendin arvo on 500€.


Itä-Suomen yliopiston stipendien saajat:

Tella Jokinen, maisterintutkielma: Elintarvikkeiden säilyvyys: Sinisen valon vaikutus hiivojen ja homeiden kasvuun kinkkuvoileipäkakun pinnalla

Mikael Smolander, maisterintutkielma: Höyryllä ja kuumalla kiertoilmalla kypsennyksen vaikutus kanatuotteiden kypsennyshävikkiin, aistinvaraisiin ominaisuuksiin ja säilyvyyteen

Turun yliopiston stipendien saajat:

Iida Ikonen, diplomityö: Reducing antinutrients in faba bean (Vicia Faba) with lactic acid fermentation

Diplomityö: Inhibition of starch retrogradation by soluble soybean polysaccharides with different molecular weights and degrees of esterification

Helsingin yliopiston stipendien saajat:

Annika Johansson, maisterintutkielma: Validation of selection tools for leaf blotch resistance in Finnish spring wheat (Triticum aestivum L.) breeding program

Olli Pitkänen, maisterintutkielma: Prosessoitu härkäpapu rypsin korvaajana lypsylehmien ruokinnassa ja pötsisuojattu metioniini sen täydentäjänä

Fabio Tuccillo, maisterintutkielma: Characterization of the volatile profile of faba bean (Vicia faba L.) protein concentrate, isolate, and flour before and after high moisture extrusion

500 000 euron lahjoitus suomalaisten elintarvikkeiden professuuriin

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö päätti vuonna 2018 lahjoittaa Turun yliopistolle varoja professuuriin, joka toimii luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikössä. Professuurin tavoitteena on keskittyä Suomessa viljeltävien kasvien tutkimukseen, tukea kestävään kehitykseen pohjautuvaa suomalaisten elintarvikkeiden vientiä ja edistää hyvinvointia terveellisillä elintarvikkeilla.

Lahjoitus kattaa professuurin perusrahoituksen ensimmäiselle viidelle vuodelle eli vuosille 2019–2023. Turun Yliopisto on nimennyt lahjoitusprofessuurin haltijaksi Kati Hanhinevan.

Lue lisää Turun yliopiston tiedotteesta

 

Tutkimussäätiön hallitus

Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, Raisio Oyj, puheenjohtaja
Professori Maija Tenkanen, Helsingin yliopisto
Agronomi ja hallituksen jäsen Erkki Haavisto, Raisio Oyj
Professori Tapio Salmi, Åbo Akademi
Filosofian tohtori Jussi Manninen, VTT
Tuotekehitysjohtaja Aino Sivonen, Raisio Oyj

Tutkimussäätiön yhteystiedot​

Toimintaan ja apurahoihin liittyvät asiat: tutkimussaatio(at)raisio.com 

Asiamies: tutkimusjohtaja Ingmar Wester, ingmar.wester(at)raisio.com, puh. 050 601 32

Haku