Hyppää sisältöön

Raision tutkimussäätiö

Tutkimussäätiön hallitus on päättänyt jakaa vuodelle 2023 apurahaa yhteensä 112000 euroa.

Raision tutkimussäätiö

Raisio Oyj:n tutkimussäätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, joka liittyy ensisijaisesti elintarvikkeiden sekä niiden ainesosien kehittämiseen, ominaisuuksiin ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Myös elintarvikkeiden ja elintarvikeainesosien tuoteturvallisuuteen ja elintarvikkeiden kaupallistamiseen liittyvät tutkimukset kuuluvat säätiön toimintapiiriin.

Säätiö on viime vuosina toteuttanut tavoitteensa myöntämällä henkilökohtaisia palkka-apurahoja tohtorintutkintoon tähtäävään jatko-opiskeluun. Lisäksi säätiö järjestää ajankohtaisia seminaareja ja jakaa tunnustusstipendejä hyville pro gradu -töiden tekijöille.

Vuoden 2023 jatko-opintojen apurahat

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön hallitus on 28.11.2022 pidetyssä kokouksessaan päättänyt jakaa vuodelle 2023 apurahaa yhteensä 112 000 euroa. Apurahapäätökset koskevat 2023 tehtävää tohtorintutkintoon tähtäävää jatko-opintotyötä. Säätiön apurahat on tarkoitettu tohtorikoulutettavan palkka-apurahaksi. Tohtorikoulutettavan, jonka väitöstutkimuksen aihe hyväksytään säätiön tuen piiriin, on mahdollisuus saada palkka-apurahaa enintään neljäksi vuodeksi edellyttäen, että opinnot etenevät suunnitelmien mukaisesti. Jatko-apurahoista päätetään vuosittain erillisen hakemuksen pohjalta.

Lokakuussa 2022 järjestetyn julkisen apurahahakuprosessin pohjalta säätiölle jätettiin määräajan sisällä 12 uutta apurahahakemusta ja yksi jatkoapurahahakemus. Haettu kokonaissumma oli 273 333 €.

Vuoden 2023 apurahat jaettiin seuraavasti:

Uudet apurahat:

Anna Puganen, Elintarviketieteet, Bioteknologian laitos, Teknillinen tiedekunta, Turun yliopisto

Väitöskirjan otsikko: Kauran lipidien ja haihtuvien yhdisteiden yhteydet kauran koettuun laatuun

Väitöskirjatyössä selvitetään lajikepuhtaiden kauraerien rasvakoostumusta sekä sen yhteyttä haihtuviin yhdisteisiin ja koettuihin flavoriominaisuuksiin sellaisenaan ja varastoinnin jälkeen. Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on tieteellinen tutkimus, joka tukee suomalaisen kauran monipuolista elintarvikekäyttöä.

Sini Kuosmanen, Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto ja taloustieteen osasto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Väitöskirjan otsikko: Kasvipohjaiset ruokavaliot, palkokasvien kulutus ja syömisen käytännöt − käytäntöteoreettinen näkökulma kestävien ruokavalioiden edistämiseen

Väitöskirjatyö käsittelee siirtymää kohti kasvispainotteisempia ja kestävämpiä ruokavalioita erityisesti kuluttajan näkökulmasta. Väitöstyön erityisenä painotuksena on palkokasvien kuten kotimaisen härkäpavun ja herneen lisääminen ruokavalioon korvaamaan osittain eläinperäistä proteiinia. Väitöskirjassa tarkastellaan käytäntöjen teorioiden avulla vallitsevia syömisen ja ruuan valinnan käytäntöjä keskittyen kasvispainotteiseen syömiseen.

Nazia Deoghare, Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT, (Mikrobiologian osasto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto)

Väitöskirjan otsikko: Palkokasvien hyödyntäminen hiilineutraalina ja kestävänä raaka-aineena panimoteollisuudessa.

Väitöstutkimuksen tavoitteena on vähentää panimoteollisuuden ympäristövaikutuksia tutkimalla palkokasvien käyttöä ohran sijaan panimoprosesseissa. Tämä voi johtaa uusiin, terveellisiin ja innovatiivisiin juomiin  joilla on pienemmät ympäristövaikutukset.

Jatkoapurahat:

Anton Örn,  Laboratoriet för molekylärvetenskap och -teknik,  Fakulteten för naturvetenskaper och teknik, Åbo Akademi

Väitöstyön otsikko: Harvinaisten sokereiden synteesi paikkaselektiivisen epimeroinnin kautta

Väitöstyön tavoitteena on kehittää kustannustehokas psikoosin tuotantomenetelmä, joka perustuu fruktoosin paikkaselektiiviseen katalyyttiseen epimerointireaktioon. Työn keskeinen sisältö on tutkia synteesissä tarvittavien monifaasisten katalyyttisten systeemien materiaaleja ja mekanismeja.

500 000 euron lahjoitus suomalaisten elintarvikkeiden professuuriin

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö päätti vuonna 2018 lahjoittaa Turun yliopistolle varoja professuuriin, joka toimii luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikössä. Professuurin tavoitteena on keskittyä Suomessa viljeltävien kasvien tutkimukseen, tukea kestävään kehitykseen pohjautuvaa suomalaisten elintarvikkeiden vientiä ja edistää hyvinvointia terveellisillä elintarvikkeilla.

Lahjoitus kattaa professuurin perusrahoituksen ensimmäiselle viidelle vuodelle eli vuosille 2019–2023. Turun Yliopisto on nimennyt lahjoitusprofessuurin haltijaksi Kati Hanhinevan.

Lue lisää Turun yliopiston tiedotteesta

 

Tutkimussäätiön hallitus

Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, Raisio Oyj, puheenjohtaja
Professori Maija Tenkanen, Helsingin yliopisto
Agronomi ja hallituksen jäsen Erkki Haavisto, Raisio Oyj
Professori Tapio Salmi, Åbo Akademi
Filosofian tohtori Jussi Manninen, VTT
Tuotekehitysjohtaja Aino Sivonen, Raisio Oyj

Tutkimussäätiön yhteystiedot​

Toimintaan ja apurahoihin liittyvät asiat: tutkimussaatio(at)raisio.com 

Asiamies: tutkimusjohtaja Ingmar Wester, ingmar.wester(at)raisio.com, puh. 050 601 32

Haku