Hyppää sisältöön

Hallintoneuvosto ja sen työryhmät

Hallintoneuvoston tehtävät ja valinta

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 25 jäsentä, joiden toimikausi alkaa valinnan tekevästä yhtiökokouksesta ja päättyy kolmannen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kolmannes jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Hallintoneuvoston jäsenmäärä on 25. Yhtiökokouksen valitsemien jäsenten rinnalla hallintoneuvostoon kuuluu jäseninä kolme Raisio-konsernin Suomessa toimivan henkilöstön muodostamien henkilöstöryhmien valitsemaa edustajaa. Hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 65 vuotta.

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä sekä käyttää puheenvuoroja kaikissa Raisio Oyj:n hallituksen ja sen valiokuntien kokouksissa.

Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan toimikaudeksi, joka alkaa ensimmäisestä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävästä hallintoneuvoston kokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallintoneuvoston kokouksessa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana on vuonna 2023 toiminut Tuomas Levomäki ja varapuheenjohtajana Holger Falck.

Hallintoneuvoston sihteerinä toimii yhtiön laki- ja vastuullisuusasioista vastaava johtaja.

Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2023 kolme kertaa.

Hallintoneuvoston jäsenet

Hallintoneuvoston nimitystyöryhmä

Hallintoneuvosto on asettanut nimitystyöryhmän valmistelemaan hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioita. Työryhmä tekee ehdotuksensa hallintoneuvostolle, joka puolestaan voi tehdä ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä. Työryhmän toimintaa sääntelee hallituksen ja hallintoneuvoston hyväksymä työjärjestys (2016, päivitetty 2020).

Työryhmään ovat vuonna 2023 kuuluneet asemansa perusteella hallintoneuvoston puheenjohtaja Tuomas Levomäki ja varapuheenjohtaja Holger Falck. Työryhmän muut jäsenet ovat Henrik Brotherus, Linda Langh ja hallintoneuvoston ulkopuolisena jäsenenä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman edustaja Timo Sallinen.

Nimitystyöryhmä piti vuonna 2023 kolme kokousta.

Hallintoneuvoston vastuullisuustyöryhmä

Hallintoneuvosto on joulukuussa 2019 asettanut vastuullisuustyöryhmän, jonka tehtävänä on valvoa yhtiön vastuullisuuden noudattamista ja vastuullisuustyön toteutumista osana hallintoneuvostolle kuuluvaa hallituksen ja toimitusjohtajan hallinnon valvontaa. Työryhmän toimintaa sääntelee hallituksen ja hallintoneuvoston hyväksymä työjärjestys (2019).

Työryhmään ovat vuonna 2023 kuuluneet varapuheenjohtaja Holger Falck asemansa perusteella sekä hallintoneuvoston keskuudestaan valitsemat jäsenet Juha Marttila ja Leena Erälinna. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus tämän työryhmän kokouksissa. Lisäksi työryhmä voi kuulla tarvittaessa asiantuntijoina yhtiön vastuullisuusprosessin eri osa-alueisiin perehtyneitä henkilöitä.

Vastuullisuustyöryhmällä oli yksi kokous vuonna 2023.

Haku