Hyppää sisältöön

Raisio Oyj:n hallinnointimalli

Raisio Oyj :n hallinnointi (Corporate Governance) perustuu yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin ja Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) antamiin listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin.

Raisio noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2020). Koodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla. Raisio Oyj on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen.

Raision lakisääteiset toimielimet ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja, apunaan johtoryhmä.

Raisio Oyj:n hallinnointimalli

Haku