Viljat

Myllyviljojen ja mallasohran lajikesuositukset kasvukaudelle 2019


Poikkeuksellinen kuivuus tasoitti lajikkeiden välisiä laatueroja. Vehnäerät olivat myllylaatua ja kaurat jäivät kauas suurimokauran laatuvaatimuksista.

Vehnät huippulaatua


Kuivana kasvukautena lähes kaikkien vehnälajikkeiden laatu täytti myllyvehnän laatuvaatimukset. Kevätvehnälajikkeiden lisäksi suuri osa syysvehnäeristä kelpasivat myllyyn. Tulevan kasvukauden osalta on varauduttava tavanomaisempiin kasvuolosuhteisiin ja silloin lajikkeen valinnalla on väliä. Raision viljalaboratorion analyysitietojen mukaan suositeltavia kevätvehnälajikkeita viljelyyn, kun tavoitteena on myllylaatuinen vehnä, ovat

Anniina, Demonstrant, Helmi, Lennox, Marble, KWS Mistral, Zebra, Wellamo ja Quarna

Kaikki kauralajikkeet kärsivät kuivuudesta


Kauran hehtolitrapainot jäivät alhaisiksi ja pikkujyvää oli normaalia enemmän. Karkeasti voi vetää yhteen, että mitä aikaisempi lajike, sitä suuremmat haasteet laadun suhteen. Tietysti kasvupaikkojen välillä oli suuria eroja ja varsinkin oikeaan aikaan sattuneet sadekuurot ovat vaikuttaneet laatuun merkittävästi. Raision suosittelee seuraavia kauralajikkeita suurimotuotantoon:

Avanti, Avenue, Belinda, Ingeborg, Marika, Matty, Meeri, Niklas, Peppi ja Steinar.

Mallasohrassa huomio jyväkokoon


Valkuaispitoisuus nousi viime kesän sadossa korkealla. Normaali kasvukautena korkea valkuaispitoisuus ei juurikaan ole ongelma. Päinvastoin liian alhainen. Lajitteluaste kärsii helposti kuivuudesta. Siksi tulevina kesinä mallasohralajikkeen kuivuuden kestävyyteen kannattaa kiinnittää huomiota. Raisio mallasohran sopimuslajikkeet ovat

KWS Irina, RGT Planet, Propino, Barke, Harbinger, Tipple, Trekker

Jaettu lannoitus antaa parhaan taloudellisen tuloksen


Sääolosuhteiden ja lajikevalinnan lisäksi huomiota pitää kiinnittää lannoitukseen. Maatalouden ympäristöohjelman asettamat rajat huomioiden typpilannoituksessakin on mahdollisuuksia. Varsinkin vehnän viljelyssä typpilannoitus kannattaa jakaa. Näin pääsee ympäristön ja talouden kannalta parhaaseen tulokseen. Huonoissa olosuhteissa ei tule lannoittaneeksi liikaa ja hyvissä kasvuolosuhteissa määrän lisäksi pystyy vaikuttamaan laatuun. Varsinkin uusien kovan satotason lajikkeiden, kuten Mistralin, viljelyssä lisätyppi kasvukauden loppuvaiheessa on suositeltavaa.