Viljat

Viljan laatu sisältää iloisia yllätyksiä ja pelättyjä pettymyksiä


Kesän kuivuus on vaikuttanut sadon määrän lisäksi laatuun. Raision viljalaboratorioihin tulleiden esinäytteiden sekä vastaanotettujen uuden sadon viljaerien perusteella on pikku hiljaa saatu muodostettua laatukuvaa viljasadosta. Vaihtelua viljalajien sisällä on tietysti jonkun verran, mutta koska sääolosuhteet ovat monipaikoin olleet samanlaiset, niin laatuerot viime vuoden satoon ovat samansuuntaiset. Raision esinäytteiden laatu kuvaa parhaiten Lounais-Suomen laatutilannetta elintarvikeviljojen osalta.

Vehnä huippulaatua


Vehnän valkuaispitoisuus ja sakoluku ovat korkealla. Kevätvehnän valkuaispitoisuus on kautta linjan todella korkea. Keskimääräinen pitoisuus on 16 % eli lähes neljä yksikköä viime vuotta korkeampi. Sakoluku vaihtelee 250-450 välillä eli taso on huomattavan korkea viime vuosiin verrattuna. Hehtolitrapaino on kohtuullisella tasolla, mutta jonkin verran on liikaa rikkajyviä eli surkastuneita ja pieniä jyviä. Myllyvehnän laatuvaatimukset täyttyvät useiden näytteiden osalta.
Rukiin laatu on hyvä. Sakoluku on pääsääntöisesti yli 200 ja vaihtelua on viime vuoteen verrattuna suhteellisen vähän.

Kaura kärsinyt kuivuudesta eniten


Kauran myllylaatu on viime vuosina ollut erittäin hyvä. Ongelmia ovat lähinnä aiheuttaneet liian korkeat hometoksiinipitoisuudet. Nyt tilanne on täysin päin vastainen. Hometoksiineja esiintyy vähän, mutta jyvät ovat keveitä ja pieniä. Kauran hehtolitrapaino on keskimäärin 53-54 välillä. Näytteiden välillä vaihtelua on reilusta 40 lähes 60 kg/hl. Pudotusta viime vuosien keskimääräiseen tasoon on jopa 4-5 yksikköä.

Pikkujyviä vastaavasti on paljon. Keskimäärin näytteissä on lähes 10 % alle <2mm jyviä. Kauramyllyssä kaikki pikkujyvät lajitellaan rehusiiloon. Vihreitäkin jyviä löytyy, mutta pääsääntöisesti ydin on kuorittuna vaalea.

Mallasohran valkuaispitoisuus korkea


Kuivuus on kurittanut myös mallasohrakasvustoja. Valkuaispitoisuus on 2-3 prosenttiyksikköä viime vuotta korkeampi. Jyvät ovat kauran lailla pieniä, joten lajitteluasteet poikkeavat normaalista. Lajikkeiden väliset erot korostuvat poikkeavissa kasvuolosuhteissa. Harbinger, Propino ja Planet ovat pärjänneet parhaiten. Irinassa valkuaispitoisuudet ovat korkeimmat ja Trekkerissä pikkujyvää on runsaasti.

Rehuohran ja rehuvehnän laatu kohtuullinen


Rehuohran ja rehuvehnän laatuominaisuuksien muutokset ovat toki samansuuntaiset kuin myllyviljojen ja mallasohran. Rehuohran hehtolitrapaino on hieman alhaisempi kuin viime vuonna, mutta ero ei ole suuri. Valkuaispitoisuus sen sijaan on 1-1,5 prosenttiyksikköä korkeampi eli noin 12,5 % tasolla. Rehuvehnässä hehtolitrapaino on jonkin verran viime vuotta alhaisempi ja valkuaiset selvästi korkeampi.