Viljat

Kauran ruokakäyttö kasvoi


Luke julkaisi viljan käyttöä koskevat tilastot Q4 ja vuoden 2018 osalta helmikuun alussa. Myllyviljojen; vehnän, rukiin ja kauran, käyttö elintarviketeollisuudessa oli 411 000 tn viime vuonna. Kokonaiskäyttö on pysynyt hyvin vakaana, vaihdellen 410 000 - 420 000 tn välillä viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Viljalajien välillä vaihtelua on ollut jonkin verran. Karkeasti voidaan todeta, että vehnän käyttö on laskenut tasaisesti viime vuosien aikana. Vaikka suunta on ollut laskussa, niin vehnä on tietysti edelleen selvästi merkittävin myllyvilja. Kymmenen vuotta sitten vehnän käyttö elintarviketeollisuudessa oli 275 000 tn, kun viime vuonna käyttö oli 50 000 tn (18 %) pienempi eli 225 000 tn. Vuosien 2017 ja 2018 välillä laskua oli 8000 tn eli 3 %.

Rukiin käyttö on pysynyt melko vakaalla tasolla


Myös rukiin käyttö on hieman laskenut. Trendi ei ole ollut mitenkään suoraviivaista, vaan vuosittaista käyttöä ohjaa varmasti myös rukiin saatavuus. Viime vuonna ruista käytettiin 88 000 tn.

Kauran käyttö kasvaa edelleen


Vuonna 2018 kauraa käytettiin elintarvikkeiden raaka-aineena 98 000 tn eli pikku hiljaa aletaan saavuttaa 100 000 tonnin raja. Käyttö on lähes kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana eli käyttö on noussut 51 000 tonnista tuohon 98 000 tonniin. Prosentteina kasvua huimat 92 %. Vuoden 2017 ja 2018 välinen nousu oli 5700 tn eli 6 %. Kauran elintarvikekäyttöön luetaan mukaan sekä luomukauran että tavanomaisen kauran käyttö, sekä kotimainen että tuontikauran käyttö.

Raision kauran käyttö kasvoi


Myös Raision suurimokauran käyttö kasvoi vuonna 2018. Käytimme sekä tavanomaista että luomukauraa ja kaikki käyttämämme kaura oli kotimaista. Suuri osa jalostamastamme kaurasta käytettiin Elovena-tuotteisiin, joiden tuoteperhe kasvoi mm. Elovena Murulla viime vuonna. Myös vientiin menee merkittävä määrä kauratuotteita.