Hyppää sisältöön

Myllylaatuisille kevätvehnäerille suuri tarve

Olosuhteet ovat olleet huonot kevätvehnän kasvulle koko kauden. Myllylaatuisille kevätvehnäerille oikea toimituspaikka on nyt mylly, ei rehutehdas.

24.08.2021

Syysviljojen laatu hyvä

Puintien aloituksesta on jo lähes kuukausi. Syysviljojen osalta laadun kokonaiskuva alkaa olla selkeä, mutta kevätviljojen osalta näytemäärät ovat vielä niin alhaiset ja laatu hyvin vaihtelevaa, joten laatukuva kevätviljojen osalta selviää myöhemmin.
Kesän 2021 ruissatoa on vastaanotettu jo lähes neljä viikkoa. Kuormia sekä Nokialle että Raisioon on vastaanotettu jo satoja. Viljeltävien ruislajikkeiden määrä on kasvanut viime vuosina selvästi. Populaatiolajikkeista Reetta ja Agat ovat merkittävimmät. Hybridilajikkeista eniten on vastaanotettu Taysonia, Binttoa, Livadoa, Rukiin laatu on hyvä. Keskimäärin sakoluku on 253. Populaatiolajikkeilla keskimääräistä alempi ja hybridilajikkeilla Livadoa lukuunottamatta korkeampi. Vaihteluväli on 100-350. Hehtolitrapaino on keskimäärin 80 kg/hl, eli hieman viime vuotta alhaisempi.

Syysvehnän esinäytteiden keskimääräinen hlp on 80 kg/hl (83), valkuaispitoisuus 11,8 % (12,3) ja sakoluku 366 (346).Suluissa viime vuoden arvot. Myllylle vastaanottolaatu on keskimäärin ollut 82 kg/hl, 12,3% ja 360 sakoluku. Merkittävin laatusyy, joka käännyttää syysvehnäkuorman rehutehtaalle on valkuaispitoisuus. Raisiossa vastaanottoraja on 11 %. Reilu puolet laboratoriossa analysoiduista näytteistä täyttää myllyvehnän laatuvaatimukset. Tärkeimmät lajikkeet ovat Ceylon, Skagen ja Magnifik. Skagenin valkuaispitoisuus on korkein, kuten edellisinäkin vuosina.

Kevätviljojen puinnit kesken – sateiden vaikutus laatuun?

Kevätviljoista kauran esinäytteitä on toimitettu ja analysoitu eniten. Hehtolitrapaino on 54 kg/hl, kun viime vuonna paino oli 56 kg/hl. Pieniä jyviä (<2mm) on 8 %, kun viime vuonna prosentin alhaisempi eli 6,8%. Hometoksiineja näytteissä ei ole ollut.
Kevätvehnänäytteitä on tullut vasta kourallinen, eikä laatukuvaa pysty niistä muodostamaan. Ennakkonäkemys on, että laatu vaihtelee kuitenkin paljon, varsinkin sateiden jälkeen, kuten satotasotkin. Lähipäivien aikana saamme näytteistä vehnistä, jotka on puitu sateiden jälkeen. Myllärin toive on, ettei yhtään myllyvehnälaatuista erää päätyisi rehukäyttöön. Myös mallasohranäytteitä on tullut vain vähän, joten ohrankin osalta laatu tarkentuu lähiviikkojen aikana.

Haku