Hyppää sisältöön

Kestävä viljan tuotanto

Hankimme käyttämämme viljat pääosin suoraan lounaissuomalaisilta maatiloilta ilman välivarastointia.

Elintarvikkeiden valmistuksessa käyttämästämme viljasta 97 % on kotimaista

Ainoastaan pastatuotteissa käytettävä durum-vehnä ja pieniä määriä erikoisvehnää on viljelty Suomen ulkopuolella.

Hankimme viljat suoraan lounaissuomalaisilta maatiloilta, ja vilja toimitetaan tuotantoon suoraan tilojen viljavarastoista ilman välivarastointia. Käyttämästämme vehnästä 80 % on tuotettu Varsinais-Suomessa. Käyttämästämme kaurasta puolestaan valtaosa, 75 % on tuotettu Pirkanmaalla.

Vehnä jalostetaan Raision myllyllä ja kaura Nokian myllyllä. Kuljetusmatka on pääraaka-aineiden osalta alle 100 kilometriä.

Raision viljan hankinta perustuu sopimusviljelyyn

Raision käyttämästä viljasta merkittävä osa tulee sopimustiloilta, joita oli sopimuskaudella 2019−2020 useita satoja. Raisio tekee vuosittain tila-auditointeja osalle sopimusviljelytiloistaan.  Auditoinneissa kiinnitetään huomiota muun muassa lajikevalintaan, viljelytekniikkaan sekä viljan käsittelyyn ja varastointiin.

Viljelijät ovat meille keskeisiä yhteistyökumppaneita, ja keskusteluissa pyrimme kehittämään yhteistyötä. Keväällä 2020 suoritetun viljelijäkyselyn perusteella sopimustoiminta kannustaa viljan kestävään tuotantoon. Lue lisää sopimusviljelystä

98 % sopimusviljelijöistämme on sitoutunut maatalousmaan ja ympäristön hoitamiseen

Talvella 2020 teettämämme sopimusviljelijäkyselyn vastausten mukaan 98 % sopimusviljelijöistämme kuuluu maatalouden ympäristökorvausjärjestelmään eli noudattaa vapaaehtoista ympäristöohjelmaa.

Ympäristökorvauksen kautta sopimusviljelijämme ovatkin sitoutuneet maatalousmaan ja ympäristön hoitamiseen tilallaan. Suosittelemme kaikkia sopimusviljelijöitämme olemaan mukana ympäristöohjelmassa.

Mikä on maatalouden ympäristökorvaus?

Maatalouden ympäristökorvausohjelma sisältää toimenpiteitä liittyen muun muassa lannoitukseen, peltojen talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen ja tarpeenmukaiseen kasvinsuojeluun. Yhdessä nämä toimenpiteet toimivat työkaluina maatalouden ympäristökuormituksen vähentämiseen.

Toimenpiteet ovat osin koko tilaa koskevia osin lohkokohtaisia. Lohkokohtaiset toimenpiteitä voi tilalle valita yhden tai useamman. Ympäristökorvaukseen sitoudutaan viideksi vuodeksi, ja ohjelman noudattamista valvoo Ruokavirasto. Ympäristöohjelman rahoitus on osittain kansallista ja osittain EU-rahoitusta.

 

Mihin maatalouden ympäristökorvauksessa sitoudutaan?

Maatalouden ympäristöohjelman toimenpiteillä vähennetään vesistökuormitusta sekä päästöjä ilmaan ja huolehditaan luonnon monipuolisuudesta
sekä maaseutumaisemasta.


Noudattamaan ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimusten mukaisia ehtoja lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytössä.

Suorittamaan yhden päivän pakollisen koulutuksen tai verkkotentin kahden ensimmäisen sitoumusvuoden aikana.

Noudattamaan täydentävien ehtojen vaatimuksia.

Säilyttämään maatalousmaan sellaisessa kunnossa, että se soveltuu laitumeksi tai viljelyyn tavanomaisilla maatalouskäytännöillä.
Toteuttamaan ravinteiden tasapainoisen käytön toimenpidettä, joka koskee koko tilaa.

Lisäksi voidaan valita yksi tai useampi vapaavalintainen lohkokohtainen toimenpide.

Haku