Hyppää sisältöön

Elintarvikemarkkinalain muutos vaikuttaa tilitysten maksuaikoihin

EU:n lainsaadännön muutos yhtenäistää maataloustuotteiden maksuaikoja - Raision käytäntö täyttää lain vaatimukset

27.10.2021

Elintarvikemarkkinalaki muuttuu marraskuun alusta. Lakiin tulee mm. säännös maksuajoista. Viljakaupassa tämä merkitsee 30 päivän maksuaikaa eli ostajan on maksettava tilitys toimitetusta viljasta 30 päivää toimituksesta. Koska vilja ei ole nopeasti pilaantuva tuote, myyjä ja ostaja voivat sopia erikseen maksuajan pidentämisestä maksimissaan 60 päivään. Pykälässä mainitut maksuajat (30/60 pv) ovat enimmäismaksuaikoja. Myös näitä lyhyemmät maksuajat ovat sallittuja.

Lakimuutos ei tuo muutoksia Raision viljatilityskäytäntöön, sillä tilitykset tapahtuvat aina noin 30 vrk:den kuluessa viljan toimituksesta.

Käytännön muutos, joka lakimuutoksesta aiheutuu on se, että tilityksiä ei jatkossa voi enää siirtää 60 vrk pidemmälle. Tällä hetkellähän olemme voineet viljelijän pyynnöstä siirtää tilitystä esimerkiksi seuraavan kalenterivuoden puolelle. Siirtymäkauden puitteessa voimme tilittää sovitut siirrot tammikuussa 2022, mutta lainvoimaan tulon jälkeen eli 1.11.2021 jälkeen tilityksiä ei ole mahdollista enää siirtää kauemmaksi kuin 60 vrk päähän.

Haku