Yhtiökokous 26.3.2015

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014 ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,14 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2.514 osakasta, jotka omistivat 42,7 miljoonaa osaketta eli 25,9 prosenttia koko osakekannasta.