Hyppää sisältöön

Terveellisen kasvun strategia 2019–2021

Terveellisen kasvun strategia rakentuu kahdelle vahvalle tukijalalle.

Raisio on terveelliseen ruokaan keskittyvä yhtiö, jonka tavoitteena on olla innovatiivinen ja yhä kansainvälisempi bränditalo. Raision tärkein tavoite on strateginen kasvu orgaanisesti ja yritysostoin.

Terveellisen kasvun strategia rakentuu kahdelle vahvalle tukijalalle. Raisio jatkaa panostusta johtavan ja kansainvälisen kolesterolia alentavan Benecol®-brändin kasvattamiseen. Sen rinnalle rakennetaan yhtiön vahvaan kauraosaamiseen perustuva eurooppalainen liiketoiminta.

Raisio hakee kasvua myös laajentumalla uusille markkina-alueille Euroopassa sekä vahvistamalla ydinliiketoimintojensa kasvua ja kannattavuutta. Tulevaisuuden Raisio on vahvasti arvojohdettu yhtiö, jonka pitkäjänteisen menestyksen mahdollistaa osaava ja sitoutunut henkilöstö.

Myös tavoitteellinen vastuullisuusohjelma on kiinteä osa Raision strategiaa.

Tutustu Hyvän ruuan ohjelmaamme

 

Tärkeimmät strategiset tavoitteemme

1. Kaurapohjaisista lisäarvotuotteista toinen tukijalka Raision kansainväliselle liiketoiminnalle

2. Vähemmän, mutta vahvempia brändejä: painopisteinä kansainväliset Benecol®- ja Elovena®-brändit

3, Arvojohdettu yhtiö, jonka pitkäjänteisen menestyksen mahdollistaa osaava ja sitoutunut henkilöstö

Taloudelliset tavoitteet 2019–2021*

Kasvu

Tavoitteena yli neljän prosentin keskimääräinen vuosittainen liikevaihdon orgaaninen kasvu. Vuonna 2021 Raision tavoitteena on 260 miljoonan euron liikevaihto.

Kannattavuus

Tavoitteena yli kymmenen prosentin vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) liikevaihdosta. Vuonna 2021 Raision tavoitteena on 32 miljoonan euron vertailukelpoinen liiketulos.

*Tavoitteet on määritelty yhtiön vuoden 2018 jatkuville liiketoiminnoille.

Haku