Hyppää sisältöön

Terveellisen kasvun strategia 2022–2025

Raision tärkein tavoite strategiakaudella on kasvaa viime vuosien investointien mahdollistamien uusien kyvykkyyksien, kapasiteetin ja uusien tuotekategorioiden avulla.

Terveellisen kasvun strategia rakentuu kolmelle painopistealueelle

Benecol® ja kasvistanoliesteriratkaisut

Raisio jatkaa panostuksia kansainvälisen Benecol®-brändin kasvattamiseen. Benecol®-tuotteiden sisältämän ainesosan, kasvistanoliesterin, on tutkitusti osoitettu alentavan kolesterolia, mistä osoituksena on EU:n komission myöntämä vahva kolesterolin alentamiseen liittyvä terveysväite. Raisio panostaa lisäksi kasvistanoliesterin muiden mahdollisten hyvinvointia edistävien ominaisuuksien tutkimusohjelmaan.

Benecol® ja kasvistanoliesteriratkaisut ovat keskeisiä tekijöitä Raision kannattavuudelle. Tavoitteena on kolmen prosentin keskimääräinen vuotuinen kasvu (CAGR) vuosina 2020–2025. Tavoite saavutetaan lisäämällä tunnettuutta, tutkimuksella ja tuotekehityksellä sekä laajentumalla uusiin tuotekategorioihin.

 

Lisäarvoa tuovat kauratuotteet ja ainesosat

Raisio jatkaa yhtiön vahvaan kauraosaamiseen perustuvaa kansainvälistä
laajentumista sekä B2B- että kuluttajatuotemarkkinoilla.

Yhtiön tavoitteena on kasvaa markkinoita nopeammin. Tavoitteena on 12 prosentin keskimääräinen vuotuinen kasvu (CAGR) vuosina 2020–2025. Tavoite saavutetaan panostamalla teknologisiin innovaatioihin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä brändeihin.

 

Kasvipohjaiset tuotteet

Kuluttajien valinnat suuntautuvat entistä voimakkaammin terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun kasvipohjaiseen ravintoon. Raisio haluaa vahvistaa asemaansa tällä lupaavalla ja nopeasti kasvavalla markkinalla niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Tavoitteena on 38 prosentin keskimääräinen vuotuinen kasvu (CAGR) vuosina 2021–2025. Tavoite saavutetaan teknologisilla innovaatioilla ja tuomalla tuotteita uusille markkinoille.

 

Raision kasvuajurit 2022-2025

 

Trendit tukevat strategiaamme

Nykypäivänä terveys mielletään yhä kokonaisvaltaisemmaksi asiaksi ja henkisen hyvinvoinnin merkitys kasvaa. Samaan aikaan kasvipohjainen ruokavalio yleistyy ja laajenee uusiin tuotekategorioihin. Myös kestävän ruoantuotannon arvostus on nousussa. Nämä trendit tukevat hyvin terveellisen kasvun strategiaamme.

Taloudelliset tavoitteet 2022−2025*

Kasvu

Strategian kolmen painopistealueen yhteenlasketun liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvutavoite (CAGR) on 7 % ja koko Raisio-konsernin 5 % strategiakauden aikana.

Kannattavuus

Tavoitteena yli kymmenen prosentin vertailukelpoinen liiketulos konsernin liikevaihdosta vuonna 2025. Uuden tuotantolaitoksen käyttöönotto- ja kaupallistamisvaihe sekä keväällä 2021 ostetun Verso Foodin kasvupanostukset luovat painetta Raision kannattavuudelle strategiakauden ensimmäisten vuosien aikana.

*Tavoitteet on määritelty Raision 10.6.2021 rakenteen mukaan, eivätkä ne sisällä mahdollisia yritysostoja.

Haku