Hyppää sisältöön

Terveellisen kasvun strategia 2022–2025

Tärkein tavoitteemme strategiakaudella on kasvaa investointien mahdollistamien uusien kyvykkyyksien, kapasiteetin ja uusien tuotekategorioiden avulla.

Terveellisen kasvun strategia rakentuu kolmelle painopistealueelle

Benecol® ja kasvistanoliesteriratkaisut

Raisio jatkaa panostuksia kansainvälisen Benecol®-brändin kasvattamiseen. Benecol®-tuotteiden sisältämän ainesosan, kasvistanoliesterin, on tutkitusti osoitettu alentavan kolesterolia, mistä osoituksena on EU:n komission myöntämä vahva kolesterolin alentamiseen liittyvä terveysväite. Raisio panostaa lisäksi kasvistanoliesterin muiden mahdollisten hyvinvointia edistävien ominaisuuksien tutkimusohjelmaan.

Benecol® ja kasvistanoliesteriratkaisut ovat keskeisiä tekijöitä Raision kannattavuudelle. Tavoitteenamme on kasvattaa näiden tuotteiden liikevaihtoa keskimäärin neljä prosenttia vuodessa (CAGR) vuosina 2020–2025. Tavoite saavutetaan lisäämällä tunnettuutta, tutkimuksella ja tuotekehityksellä sekä laajentumalla uusiin tuotekategorioihin.

 

Lisäarvoa tuovat kauratuotteet ja ainesosat

Raisio jatkaa yhtiön vahvaan kauraosaamiseen perustuvaa kansainvälistä laajentumista sekä B2B- että kuluttajatuotemarkkinoilla.

Yhtiön tavoitteena on kasvaa markkinoita nopeammin. Tavoitteenamme on kasvattaa näiden tuotteiden liikevaihtoa markkinoita nopeammin eli keskimäärin 21 prosenttia vuodessa (CAGR) vuosina 2020–2025. Tavoite saavutetaan panostamalla teknologisiin innovaatioihin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä brändeihin.

 

Kasviproteiinit

Kuluttajien valinnat suuntautuvat entistä voimakkaammin terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun kasvipohjaiseen ravintoon. Raisio haluaa vahvistaa asemaansa tällä lupaavalla ja nopeasti kasvavalla markkinalla niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Tavoitteenamme on kasvattaa näiden tuotteiden liikevaihtoa keskimäärin 35 prosenttia vuodessa (CAGR) vuosina 2021─2025. Tavoite saavutetaan teknologisilla innovaatioilla ja tuomalla tuotteita uusille markkinoille.

 

Raision strategiset painopistealueet

Ruokaa suurella sydämellä. Terveyttä meille ja maapallolle.

 

Myötätuulta megatrendeistä

Terveys mielletään yhä kokonaisvaltaisemmaksi, ja henkisen hyvinvoinnin merkitys on kasvanut.

Kasvipohjaisen syömisen yleistyessä ja valikoimien laajetessa tuotteiden laatuun kohdistuu yhä enemmän odotuksia.

Kestävät valinnat ovat yhä merkityksellisempiä. Kuluttajat etsivät vaikuttamisen tapoja, jotka ovat ymmärrettäviä ja joihin heillä on varaa.

 

Taloudelliset tavoitteet 2022−2025*

Kasvu

Strategian kolmen painopistealueen yhteenlasketun liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvutavoite (CAGR) on 11 % ja koko Raisio-konsernin 9 % strategiakauden aikana.

Kannattavuus

Tavoitteena yli 13 prosentin vertailukelpoinen liiketulos konsernin liikevaihdosta vuonna 2025. Uuden tuotantolaitoksen käyttöönotto- ja kaupallistamisvaihe sekä keväällä 2021 ostetun Verso Foodin kasvupanostukset luovat painetta Raision kannattavuudelle strategiakauden ensimmäisten vuosien aikana.

*Tavoitteet on määritelty Raision 10.6.2021 rakenteen mukaan, eivätkä ne sisällä mahdollisia yritysostoja.

Haku