Hyppää sisältöön

Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus Q3 2021

Uuden strategiakauden valmistelut ovat edenneet hyvin. Johto-organisaatio uudistettiin elokuun alussa vastaamaan strategisia painopisteitä, ja tarkastelujaksolla käynnistettiin myös laajempi organisaatiouudistus yhteistoimintaneuvotteluineen. Organisaatiouudistuksen tavoitteena oli madaltaa organisaatiorakennetta sekä varmistaa oikeat resurssit vaativalle ja mielenkiintoiselle strategiajaksolle. Kaikessa toiminnassa tähtäimessämme on nopea päätöksenteko ja toimeenpano laajasti organisaatiossa arvojemme mukaisesti.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 69,5 (65,1) miljoonaan euroon, kasvua 6,8 %. Liiketulos oli kolmannella neljänneksellä 8,2 (9,8) miljoonaa euroa, ollen 11,8 prosenttia (15,0) liikevaihdosta. Erityisen tyytyväinen olen sekä Iso-Britannian, Irlannin että Puolan markkinoilla nähdystä jo koko vuoden jatkuneesta hyvästä kehityksestä. Kuukausi toisensa jälkeen kuluttajat ovat enenevässä määrin tarttuneet Benecol-tuotteisiin selkeän markkinointiviestimme ja jakeluratkaisujemme innoittamana. Huhtikuussa hankitun Verso Foodin osalta olemme kehittäneet toimintaa ja kotiuttaneet synergioita, ja näin saaneet nopeassa ajassa kannattavuutta käännettyä oikeaan suuntaan. Verso Food on nyt täysin integroitu Raisioon ja sen liiketoiminta on valmiina tukemaan kasvua tulevan strategiakautemme aikana.

Heinäkuu oli säätilaltaan erittäin poikkeuksellinen, minkä seurauksena Raisioaquan myynnillisesti hyvin sujunut alkukausi sai negatiivisen käänteen. Tämän voimakkaasti kausiluonteisen liiketoiminnan osalta erittäin tärkeän myyntikuukauden volyymit putosivat puoleen ja heikensivät yhtiön kannalta muuten erinomaisesti sujunutta vuosineljännestä. Käytännössä kaikki muut liiketoiminta-alueet kehittyivät hyvin rohkaisevasti.

Raisio on investoinut vahvasti kyvykkyyksiin kasvipohjaisten tuotteiden kehityksessä ja valmistuksessa, kolmen viimeisen vuoden aikana lähes 70 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen investoinnit olivat 8,9 (10,1) miljoonaa euroa, mikä on 12,8 (15,5) prosenttia liikevaihdosta. Kuluneen vuoden osalta investoinnit olivat kokonaisuudessaan 21,4 (23,0) miljoonaa euroa, ollen 11,5 (12,8) prosenttia liikevaihdosta.

Suurin yksittäinen investointi, kokonaan uusi kasvipohjaisten tuotteiden hiilineutraali tehdas, valmistui suunnitellusti aikataulussa ja kustannusbudjetissa. Kolmannella vuosineljänneksellä olemme lanseeranneet huolellisesti kuluttajatestattuja, uuden tehtaan ensimmäisiä tuotteita Suomen markkinoille. Toimme markkinoille kerralla peräti 13 uutta tuotetta sekä Benecol- että Elovena -brändeillä. Näiden vaikutus kolmannen kvartaalin myyntiin ei ole vielä merkittävä, sillä ensimmäiset toimitukset kaupan ketjuille tapahtuivat jakson loppupuolella, ja voimakkaammat markkinointipanostukset ovat käynnistyneet vasta jakson päättymisen jälkeen. Meillä on hyvä syy odottaa vahvasti kehittyviä myynti-indeksejä kasvipohjaisten tuotteiden kasvavissa kategorioissa.

Kustannusinflaatio on kiihtynyt lähes kaikilla toimialoilla, ja myös ruoan hinnan kallistumisesta on ollut julkisuudessa paljon keskustelua. Raision tapauksessa erityisesti viljan hintojen nousu johtuu ennen muuta tavallista heikommasta satokaudesta. Benecolin kolesterolia alentavan ainesosan, kasvistanoliesterin, keskeisen raaka-aineen hinta on kehittynyt yleisestä kustannuskehityksestä poiketen meille myönteiseen suuntaan. Valmistuksessa käytettävien sterolien globaali tarjonta on kasvanut merkittävästi kysyntää nopeammin.

Määrätietoisesti rakentamamme strateginen kehys etenee suunnitelman mukaan. Henkilöstö on omaksunut yhteisen tekemisen tärkeyden mainiosti ja tuemme sitä yhteisellä ohjelmalla, jonka avulla haluamme hyödyntää kaikki voimavaramme strategian toteuttamiseen. Lämmin kiitokseni koko henkilöstölle poikkeuksellisina aikoina tehdystä hyvästä työstä.

Pekka Kuusniemi
Toimitusjohtaja
Marraskuu 2021
Raisio Oyj:n toimitusjohtajan Pekka Kuusniemen katsaus

Raisio Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi

Haku