Hyppää sisältöön

Toimitusjohtajan katsaus

Puolivuosikatsaus H1 2023

Ruuan hinnan raju nousu, yleinen inflaatio sekä korkotason nopea kohoaminen ovat vaikuttaneet kuluttajien ostokäyttäytymiseen jopa odottamattoman paljon. Ostovoiman heikentymisestä on seurannut tuntuva volyymilasku kuluttajien pyrkiessä säästämään päivittäisissä menoissaan ja se on ollut leimallista kaikilla Raision markkina-alueilla. Suurin volyymilasku on nähty Iso-Britanniassa, jonka makrotalouden haasteet ovat näkyneet laajasti päivittäistavarakaupassa. Toisaalta Irlannissa Benecol®-tuotteiden kysyntä on jatkanut kasvuaan huolimatta inflaatiokehityksestä.

Volyymihaasteet lisääntyivät toisen vuosineljänneksen aikana ja Raision liikevaihto laski 5,1 %. Tehokkuuden lisääminen kaikissa toiminnoissa kuitenkin paransi vertailukelpoista liiketulosta merkittävästi, ollen 5,7 (4,4) miljoonaa ja 10,8 (7,9) prosenttia liikevaihdosta. Rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen oli erittäin vahva, ollen 9,8 (-0,2) miljoonaa euroa. Olemme saaneet nopeasti käännettyä kaikki keskeiset tehokkuuden ja kannattavuuden tunnusluvut oikeaan suuntaan Venäjän hyökkäyssodan Raisiolle aiheuttaman shokin jälkeen.

Laskevan markkinan aikana Raision fokus on kannattavuuden kehittämisessä, markkinointipanostukset on suunnattu lähelle ostotapahtumaa ja uutuuslanseerausten arvo pyritään hyödyntämään parhaalla tavalla. Uusien tuotantolaitosten mahdollistama uutuustuotteiden kehittäminen nopeutuu jatkuvasti, kuluttajat kiinnostuvat edelleen innovatiivisista brändituotteista, vaikka ruokavalinnoissa on viime aikoina korostunut säästäväisyys. Elovena®-tuotteiden jatkuva menestys on tästä erinomainen osoitus, tarkastelujaksolla kasvua kertyi 20 %.

Pastatehtaamme kokonaisvaltainen uudistaminen on edennyt tarkastelujakson aikana suunnitellusti. Kesän aikana toteutettu uuden linjaston asentaminen saadaan tuotantokäyttöön elokuun aikana ja Raisiossa valmistuu taas Torino®-pastatuotteita suomalaisten kuluttajien tarpeisiin viimeistä teknologiaa ja tuoteturvallisuutta edustavalla tehtaalla. Investointi on arvoltaan 4,1 miljoonaa euroa ja asennustyöt kestävät kaikkiaan noin 10 viikkoa.
Raision strategia keskittyy pitkän aikavälin kuluessa kehittyneisiin omiin vahvuuksiin, meillä on hyväksi todistettu kyky toimia nopeasti markkinaympäristön muuttuessa sekä iskunkestävä tase, joka mahdollistaa investoinnit tulevaisuuden kasvuun. Lämmin kiitokseni Raision henkilöstölle hyvästä työstä edelleen jatkuvina poikkeuksellisina aikoina!

Pekka Kuusniemi
toimitusjohtaja
elokuu 2023
Raisio Oyj:n toimitusjohtajan Pekka Kuusniemen katsaus

Raisio Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi

Haku