Hyppää sisältöön

Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus Q3 2020

Raision kolmatta vuosineljännestä leimasi sopeutuminen pandemian toiseen, nousevaan aaltoon. Kuluttajatuotteittemme kysyntä vaihteli voimakkaasti eri markkinoiden välillä, kun taas Terveelliset ainesosat -segmentin puolella suoritus oli tasaisempaa ja enemmän ennakoidun kaltaista. Kokonaisuutena kautta leimasi heikko ennustettavuus. Uusia sulkutoimia paitsi suunniteltiin, myös toteutettiin laajalti markkina-alueillamme neljänneksen loppua kohti tultaessa. Yhteiskunnat, kuluttajat ja liike-elämä totuttelevat edelleen uuteen nykynormaaliin.

Näissä olosuhteissa keskityimme edelleen tekemisemme ytimeen eli tuotannon ja toimintojemme turvaamiseen, asiakkaittemme palveluun sekä henkilöstömme toimintakyvyn ylläpitämiseen. Emme voi valita toimintaympäristöämme tai vaikuttaa valuuttakurssien liikkeisiin, mutta voimme osoittaa kykymme olla joustavia, hallita kulurakennettamme ja jatkaa strategiamme osoittamilla askeleilla luottavaisesti eteenpäin. Näissä toimissa onnistuimme erinomaisesti. Tämä kaikki näyttäytyy erinomaisena säilyneenä kannattavuutena sekä kykynämme katsoa tulevaan luottavaisena.

Suomen kuluttajamarkkinoilla kehitys oli erittäin vahvaa, kuten koko kuluneen vuoden aikana. Näimme edelleen voimakasta kasvua tärkeimmissä brändeissämme ja lanseerasimme jälleen uusia tuotteita näiden brändien alle. Kuluttajatuotteissa palasivat kasvu-uralle myös Elovena-välipalatuotteet, jotka alkuvuoden aikana kärsivät pandemian alkuvaiheen aiheuttamasta eristäytymisestä.

Länsi-Euroopan, erityisesti Raisiolle tärkeän Iso-Britannian markkinan voimakkaat rajoitustoimenpiteet sitä vastoin vaikuttivat edelleen negatiivisesti Benecol-tuotteiden kysyntään päättyneen neljänneksen aikana. Puolan kehitys oli samoista syistä heikkoa. Venäjällä ruplamääräinen myynti kasvoi voimakkaasti, mutta valuuttakurssin kehitys ei ollut puolellamme. Suomen ulkopuolella kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos on ollut täkäläisiä mittasuhteita suurempaa, mikä väistämättä näkyy harventuneina kaupassa käymisen määrinä, uusien jakelukanavien kasvuna sekä korostuneena hintaherkkyytenä.

Raisioaquan myynti oli kolmannella neljänneksellä vertailukautta merkittävästi matalampaa. Uusilla Ruotsin ja Puolan vientimarkkinoilla koettiin kovaa hintakilpailua. Asiakaslojaliteetti säilyi hyvänä, lukuun ottamatta yhden merkittävän pohjoismaisen toimijan hankintojen suuntautumista kilpailijalle. Kauden aikana olemme tukeneet koko kalankasvatusalan kehitystä laaja-alaisella vaikutustyöllä.

Raisio on lähiaikoina tehnyt merkittäviä investointeja. Raision strategisena tavoitteena on rakentaa lisäarvokaurasta toinen tukijalka Benecol-liiketoiminnan oheen. Kuluvan vuoden alussa valmistunut Nokian kauramyllyn modernisointi on todistanut tärkeän roolinsa osana Raision tulevaisuuden kasvua. Lisäarvokauran myynti kotimaahan ja vientiin kasvaa vaikeissa olosuhteissa jopa odotuksiamme voimakkaammin. Uuden tehtaan rakentaminen Raision hiilineutraalille tehdasalueelle on edennyt suunnitelmien mukaan. Tehtaan tuotannon käynnistämiseen ja ylösajoon tarvittavat rekrytoinnit on saatu päätökseen, mikä näkyy Raision henkilöstömäärän kasvuna.

Pitkittyneistä poikkeusoloista johtuen kolmannen neljänneksen liikevaihto laski selvästi vertailukauteen nähden, ollen 65,1 (69,2) miljoonaa euroa. Liiketulos pystyttiin tästä huolimatta pitämään lähes vertailukauden tasolla, ollen 15,0 (15,5) prosenttia liikevaihdosta. Kuluneen vuoden osalta liikevaihto pysyi lähes vertailukauden tasolla ja liiketulos nousi, ollen 23,3 (23,0) miljoonaa euroa ja 13,0 (12,6) prosenttia liikevaihdosta. Rahavirta ennen investointeja oli vahva 18,8 (13,8) miljoonaa euroa. Raision investoinnit ovat voimakkaassa kasvussa toteuttaessamme strategiaamme tukevia hankkeita. Näistä merkittävimpänä kasvipohjaisten lisäarvotuotteiden kehitys- ja tuotantolaitoksen investointi, joka on edennyt suunnitelman mukaan. Kuluneen vuoden osalta investoinnit olivat kokonaisuudessaan 23,0 (10,9) miljoonaa euroa, ollen 12,8 (6,0) prosenttia liikevaihdosta. Raisio on kannattava, hyvin vakavarainen ja voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun investoiva yhtiö. Haluan jälleen osoittaa kiitokseni henkilöstöllemme, tuotannossa, konttoreilla ja etätöissä.

Pekka Kuusniemi
Toimitusjohtaja
Marraskuu 2020
Raisio Oyj:n toimitusjohtajan Pekka Kuusniemen katsaus

Raisio Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi.

Haku