Hyppää sisältöön

Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus Q3 2022

Olosuhteiltaan täysin poikkeuksellinen vuosi osoitti Raision kyvyn palauttaa tuloksentekokunto nopeasti. Ennennäkemättömästi kohonneet valmistuskustannukset siirrettiin mahdollisimman nopeasti myyntihintoihin. Inflaatio koettelee kuluttajien ostovoimaa ja tulee varmuudella vaikuttamaan kulutustottumuksiin. Kotona syöminen tulee lisääntymään ja kuluttajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota hintoihin mutta samalla luottavat vahvoihin ja tunnettuihin tuotemerkkeihin. Satokausi on osoittautunut sekä määrältään että laadultaan jopa keskimääräistä paremmaksi ja tällä on erittäin suuri merkitys sekä Raisiolle että laajasti koko suomalaiselle ruokajärjestelmälle.

Konsernin liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 56,5 (50,8) miljoonaa euroa, kasvua 11,2 %. Iso osa kasvusta tuli myyntihintojen noususta mutta myös tiettyjen tuoteryhmien hienosta menestyksestä. IsoBritannian korkeasta inflaatiosta huolimatta Benecol® on pitänyt hyvin pintansa tarkastelujakson kuluessa meille tärkeällä markkinalla.  Elovena®-brändin huikea kehitys jatkui tarkastelujaksolla, ollen yli 35 prosenttia vertailukauteen nähden. Uudesta tuotantolaitoksesta tulevat tuotteet haastavat jo vahvasti eri kategorioiden markkinajohtajia. Vertailukelpoinen liiketulos oli 6,5 (6,7) miljoonaa euroa, ollen 11,4 (13,2) % liikevaihdosta. Edellisen vuoden heikkolaatuinen sato vaikutti vielä heinä- ja elokuussa myllytuotteiden saantoon laskien kannattavuutta huomattavasti tältä osin. Muilta osin olemme onnistuneet vastaamaan kustannustason jyrkkiin nousuihin hyvin ja uuden sadon myötä myös tuottavuuden parantuminen on näköpiirissä.

Pitkäjänteinen työ vastuullisuuden edistämiseksi kantaa myös tulosmielessä. Merkittävä osa omissa tuotantolaitoksissamme käytetystä energiasta on biovoimalla tuotettua ja täten erinomainen etu vallitsevissa olosuhteissa. Kaikki Raision omat tuotantolaitokset toimivat tätä nykyä hiilineutraalisti. Investoinnit olivat katsauskaudella suunnitellusti alhaisemmalla tasolla ja nyt keskitymme uusien kyvykkyyksien hyödyntämiseen ja uusien tuoteinnovaatioiden markkinointiin. Toimintaympäristöstä johtuvan epävarmuuden vuoksi olemme varautuneet erilaisiin toimitushäiriöihin ja käyttöpääoman lisäys näkyy rahavirrassa. Satokauden vaihtuessa viljaraaka-aineet olivat lopussa ja syyskuussa hankimme runsaasti uuden sadon viljaa. Jatkuvien liiketoimintojen rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen oli 0,9 (6,6) miljoonaa euroa.

Lopetettuihin liiketoimintoihin kesän alussa siirretty Raisioaqua on suoriutunut paljon ennakoitua paremmin. Jo viime syksynä aloitetut toiminnan kehityshankkeet, sesongille toteutetut hinnankorotukset sekä asiakkaiden lojaalisuus innovatiivista, suomalaista kalanrehuvalmistajaa kohtaan ovat aikaansaaneet sen, että liikevaihto oli yli 11 miljoonaa euroa, liiketulos yli seitsemän prosenttia ja rahavirta katsauskaudella yli kuusi miljoonaa euroa. Uskon, että suorituskyvyn huomattava koheneminen on ostajakandidaateille kiinnostavaa ja jatkamme toimintaa ”going concern” -periaatteella kunnes yritysmyynti toteutuu.

Haasteellinen aika on vaatinut ja tulee vaatimaan henkilöstöltä paljon. Suuri määrä raisiolaisia osallistuu aktiivisesti strategiamme toteuttamiseen ja kaikella tekemisellämme on selkeä suunta. Toimintaympäristön levottomuus heiluttaa ruokajärjestelmän perustuksia mutta johdonmukainen työ tulee kantamaan hedelmää. Kiitokset koko henkilöstölle hyvästä työstä.

Pekka Kuusniemi
toimitusjohtaja
marraskuu 2022
Raisio Oyj:n toimitusjohtajan Pekka Kuusniemen katsaus

Raisio Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi

Haku