Hyppää sisältöön

Toimitusjohtajan katsaus

Puolivuosikatsaus H1 2021

Yhtiössä käynnistettiin seuraavan strategiajakson suunnittelu ensimmäisen vuosipuoliskon alkupuolella. Vielä meneillään olevaan strategiakauden 2019-21 suunnitelmien toteutukseen on tullut huomattavia viiveitä, johtuen pandemian aiheuttamista esteistä kansainvälistymiseemme liittyen. Valittu painopiste kasvipohjaisiin lisäarvotuotteisiin on kuitenkin osoittautunut oikeaksi valinnaksi ja Raisio-konserni tulee jatkamaan valitulla tiellä. Kerroimme kesäkuussa Raision keskittyvän kolmeen painopistealueeseen vuoteen 2025 jatkuvalla strategiakaudella. Benecol® ja kasvistanoliesteriratkaisut, lisäarvoa tuovat kauratuotteet sekä kasvipohjaiset tuotteet ovat yhtiön toiminnan keskiössä. Aikataulussa ja kustannusbudjetissa valmistunut tuotantolaitos sekä huhtikuussa julkistettu Verso Food Oy:n yrityskauppa tukevat etenemistä näillä nopeasti kasvavilla kasvipohjaisten elintarvikkeiden markkinoilla.

Edellisenä keväänä alkanut pandemia on aiheuttanut Raision markkinaympäristöön huomattavaa poikkeamaa ja markkina- sekä asiakassegmenttikohtaiset vaihtelut ovat olleet ennennäkemättömän suuria. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 66,7 (59,9) miljoonaan euroon, tässä kasvua vertailujaksoon 11,3%. Vertailukelpoinen liiketulos oli kevätneljänneksellä 5,3 (7,0) miljoonaa euroa, ollen 7,9 prosenttia (11,6) liikevaihdosta. Tulosta rasittivat sekä uuden tuotantolaitoksen käynnistämiseen liittyvät kustannukset, että huhtikuussa hankitun, vielä tappiollisen Verso Food Oy:n liiketulos. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 12,2 (6,0) miljoonaa euroa.

Raisio on investoinut vahvasti kyvykkyyksiin kasvipohjaisten lisäarvotuotteiden kehityksessä ja valmistuksessa, kolmen viimeisen vuoden aikana noin 65 miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen investoinnit olivat 6,0 (7,2) miljoonaa euroa, mikä on 9,0 (12,1) prosenttia liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon osalta investoimme 12,5 (12,9) miljoonaa euroa, ollen 10,7 (11,3) prosenttia liikevaihdosta. Pääomamarkkinapäivillä kerroimme tavoitteista ja keinoista, joilla tulemme hyödyntämään voimakkaiden investointien tarjoamat mahdollisuudet näillä houkuttelevilla markkinoilla.

Pandemiatilanteen eläminen eri markkinoilla on edelleen sävyttänyt kysyntää mutta esimerkiksi Iso-Britannian markkinoilla olemme pystyneet sopeutumaan uuteen tilanteeseen erityisesti jakelussa tehdyillä muutoksilla ja kehitys on ollut vertailukauteen nähden positiivista. Kokonaisuutena kysyntätilanne markkinoilla, joilla Raisio toimii, on volyymivaihteluiden suhteen vakiintunut. Nähdäkseni pandemian vaikutukset, kuten online-kaupan voimakas kasvu, tulevat vaikuttamaan markkinadynamiikkaan pysyvästi.

Huhtikuussa toteutetun yrityskaupan osalta olemme sulauttaneet Verso Food Oy:n toiminnan osaksi Raision toimintoja ja henkilöstö on otettu operatiiviseen organisaatioon. Toteutimme viipymättä arvonluontiohjelman, jolla varmistetaan strategisen painopistealueen jatkuva kasvu ja kannattavuuden parantuminen. Arvonluontiohjelman yhteydessä kävi selväksi, että tämä hankinta lisäsi innostusta koko Raision henkilöstön keskuudessa ja kiitän tässä yhteydessä koko henkilökuntaa uuden kasvumme tiellä.

Pekka Kuusniemi
Toimitusjohtaja
Elokuu 2021
Raisio Oyj:n toimitusjohtajan Pekka Kuusniemen katsaus

Raisio Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi

Haku