Hyppää sisältöön

Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätöstiedote 2021

Vuosi 2022 oli Raisiolle erittäin haastava, mutta selvitimme sen olosuhteisiin nähden mainiosti. Helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan muutti hyvin alkaneen vuoden suunnitelmat kerralla. Päätimme erittäin nopeassa aikataulussa luopua kaikesta Venäjä-sidonnaisesta liiketoiminnasta, jonka osuus yhtiön liikevaihdosta oli noin 20 prosenttia. Tällä väistämättömällä muutoksella, yhdessä viljaraaka-aineen ennenkokemattoman nopean hinnannousun lisäksi, oli suuri vaikutus kannattavuuteemme ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Luopuminen Venäjän myyntiyhtiöstä huhtikuussa ja Raisioaquan siirtäminen lopetettuihin liiketoimintoihin toukokuussa aiheuttivat tarpeen tarkastella yhtiön toimintoja uudesta näkökulmasta. Strategian nopeutetun toimeenpanon mahdollistamiseksi käynnistimme elokuun alussa kokonaisvaltaisen muutosohjelman. Tämän suunnittelun lopputuloksena Raisio päivitti joulukuussa pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoteen 2025 saakka.

Jatkuvien toimintojen tilikauden liikevaihto kohosi 220,9 (200,0) miljoonaan euroon, kasvua 10,4 %. Voimakkaasti kohonneet kustannukset johtivat merkittäviin hinnankorotustarpeisiin. Toteutimme korotukset nopeimmassa mahdollisessa aikataulussa ja kannattavuus alkoi elpyä jo alkukesästä lähtien. Vertailukelpoinen liiketulos oli 18,4 (21,3) miljoonaa euroa mutta merkillepantavaa on nopea paluu hyvälle tulosuralle, josta näyttönä viimeisen neljänneksen tulos 6,0 (4,9) miljoonaa euroa ja 10,9 % (9,2) liikevaihdosta. Yli kaksinkertainen viljan hinta sitoi käyttöpääomaa ja täten heikensi Raision kassavirtaa, joka oli 11,2 (28,4) miljoonaa euroa. Viimeisellä neljänneksellä kassavirta oli 10,8 (9,2) miljoonaa euroa. Vahva positiivinen muutos myös rahavirrassa kuvaa omalta osaltaan tilanteen nopeaa paranemista.

Terveelliset elintarvikkeet -segmentissä kannattavuus saatiin vaikeista olosuhteista huolimatta pidettyä edellisen kauden tasolla, ollen 18,0 (18,4) miljoonaa euroa. Panostuksia markkinointiin lisättiin vertailukauteen nähden yli kolmella miljoonalla eurolla Raision lukuisten uutuuslanseerauksien tueksi. Inflaation vaikutukset kuluttajakysyntään tulivat selvimmin näkyviin viimeisellä vuosineljänneksellä. Volyymilasku on ollut kohtuullista, enkä näe sen edelleen jatkuvan. Vahvat brändimme jatkuvien mielenkiintoisten uutuuslanseerauksien myötä pitävät kuluttajien ostohalukkuuden yllä. Erityisen ilahduttavaa on suomalaisen kaurabrändi-ikonin, Elovenan® huikea, lähes 30 %:n kasvu katsauskaudella. Benecol® menetti volyymiä merkittävien hinnankorotusten myötä toisella vuosipuoliskolla mutta ylläpiti hyvän kannattavuustason. Härkis®-kasviproteiinibrändin uutta tulemista valmisteltiin katsauskaudella ja tuloksista saadaan nauttia alkaneena vuonna.

Vaikea raaka-ainetilanne painoi erityisesti Terveelliset ainesosat -segmentin suoritusta ja kannattavuus laski ollen 3,4 (6,3) miljoonaa euroa. Raju viljanhinnan nousu yhdessä määrältään ja laadultaan heikon edellisen vuoden sadon kanssa laskivat sekä saantoa tuotannossa että kannattavuutta BtoB -myynnissä hinnankorotuksista huolimatta. Kannattavuus kuitenkin parani uuden sadon jalostuksen alettua kolmannen neljänneksen loppupuolella. Myyntityötä sekä koti- että kansainvälisille markkinoille lisättiin kauden aikana huomattavasti painopisteen ollessa gluteenittomassa kaurassa sekä kasviproteiinituotteissa.

Tilikausi kokonaisuudessaan oli varmasti yksi kaikkein haasteellisimpia Raision 84-vuotisen historian aikana. Hyvällä yhteistyöllä selvitimme sen nousujohteisesti, minkä vuoden sisäinen taloudellinen kehitys selkeästi todistaa. Toimintaympäristön haasteiden jatkuessa on erinomainen asia, että yhtiön strateginen suunta on kirkas sekä tase ja rahoitusasema erittäin vahva. Strategiakautemme alussa viestimme myös tavoitteestamme vapauttaa ylimääräisiä pääomia osakkeenomistajillemme, jota nyt ehdotamme yhtiökokoukselle, kuten edellisenkin tilikauden jälkeen. Suuri kiitos henkilöstöllemme ja yhteistyökumppaneillemme päättyneestä tilikaudesta, täyttä höyryä eteenpäin!

Pekka Kuusniemi
toimitusjohtaja
helmikuu 2023
Raisio Oyj:n toimitusjohtajan Pekka Kuusniemen katsaus

Raisio Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi

Haku