Hyppää sisältöön

Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus Q1 2022

Vuosi 2022 käynnistyi erittäin lupaavissa merkeissä, uusi strategiajakso alkoi ja yhtiössä oli toimenpiteet valmiina tukemaan jo edellisellä tilikaudella alkanutta orgaanista kasvua. Toki edellisen vuoden poikkeuksellisen alhainen viljasato ja Venäjän loppuvuodesta jatkunut uhkaava toiminta oli kohottanut viljojen hintatasoja ja osin muitakin kustannuksia mutta näihin muutoksiin olimme varautuneet. Vuoden alussa ei kuitenkaan pystytty näkemään markkinoita mullistavia tekijöitä siinä mittakaavassa kuin tänään tiedämme.

Venäjän brutaali hyökkäyssota Ukrainassa koettelee maailman ruokajärjestelmää ja Raisiota osana tätä arvoketjua. Päätimme hyvin nopeasti sodan sytyttyä lopettaa kaiken vientitoiminnan Venäjälle. Ryhdikkäällä päätöksellä oli suuret vaikutukset erityisesti kalanrehuja valmistavaan Raisioaquaan, jonka liikevaihdosta kaksi kolmannesta on tyypillisesti tullut Luoteis-Venäjän alueelta. Tämän johdosta käynnistimme yksikössä muutosneuvottelut kustannusten hallitsemiseksi. Lisäksi Venäjällä toimiva erityisesti kaurapohjaisten elintarvikkeiden myyntiin keskittynyt tytäryhtiö päätettiin siirtää lopetettuihin liiketoimintoihin ja etsiä tämän yhtiön jatkolle nopeaa ratkaisua.

Katsauskauden aikana rajusti muuttuneesta toimintaympäristöstä huolimatta Raision liikevaihto kohosi huomattavasti 55,1 (47,5) miljoonaan euroon, peräti 15,9 %. Vertailukelpoinen liiketulos sitä vastoin laski rajusti johtuen kahdesta seikasta; ensinnäkin täysin ennennäkemättömistä viljan hinnoista ja muiden kustannusten noususta sekä toisaalta suunnitelluista lisäpanostuksista kasvun vauhdittamiseksi. Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,1 (4,3) miljoonaa euroa vastaten 0,2 (9,1) % liikevaihdosta. Edellä mainituista tekijöistä viljan hankintahinnoilla sekä muiden kustannusten nousulla on merkitsevämpi osuus kannattavuuden laskussa.

Raisio on toiminut päättäväisesti oikaistakseen negatiiviset kustannusvaikutukset ja uskomme kannattavuuden paranevan tuntuvasti vuoden edetessä. Tietenkin 15 %:n liikevaihdon häviäminen kerralla vaikuttaa kaikkeen tekemiseen yhtiössä kuluvaa vuotta silmällä pitäen. Menetetty liiketoiminta on omalta osaltaan rahoittanut kasvua ja nyt meidän on toimittava ripeästi sekä kasvusuunnitelmien rahoittamisen että aikatauluttamisen suhteen.

Raisiolle jo pidempään rakennettu, fokusoitu strateginen positio terveellisten elintarvikkeiden ja ainesosien teollisena valmistajana ja markkinoijana on edelleen erittäin relevantti. Raisioaqua tai Venäjän elintarvikemarkkina ei ollut strategiamme kärjessä, näin ollen suureen suunnanmuutoksen ei ole tarvetta. Tulemme jatkamaan valitulla, vahvasti megatrendien tukemalla tiellä, muuttuneet olosuhteet huomioiden.

Viimeksi kuluneet runsaat kaksi vuotta ovat olleet hyvin poikkeuksellisia. Raisio meni hienosti läpi pandemia-ajan, tulemme tekemään samoin myös sodan aikaansaaman poikkeuksellisen jakson osalta. Tässä kriisissä yhtiö kohtaa suhteellisesti suurempia haasteita kuin koronavuosina mutta hyvän henkilöstön ja muiden vahvuustekijöiden avulla voitamme haasteet. Lämpimät kiitokseni koko henkilöstölle hyvästä työstä!

 

Pekka Kuusniemi
toimitusjohtaja
toukokuu 2022
Raisio Oyj:n toimitusjohtajan Pekka Kuusniemen katsaus

Raisio Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi

Haku