Hyppää sisältöön

Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätöstiedote 2023

Vuoden 2023 liikevaihto toteutui jokseenkin edellisen vuoden tasoon, ollen 219,5 miljoonaa euroa (220,8). Samanaikaisesti, huomattavista volyymimuutoksista huolimatta pystyimme parantamaan kannattavuutta huomattavasti: vertailukelpoinen liiketulos oli 22,7 (18,4) miljoonaa euroa, eli 10,4 % (8,3 %) liikevaihdosta. Toiminnan tehokkuus ja hintakurin säilyttäminen olivat avainasemassa: kustannuksissa pystyttiin säilyttämään edellisen vuoden taso huolimatta inflaatiopaineista. Raision kassavirta oli todella vahva ollen 37,0 (11,2) miljoonaa. Samoin vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto koheni 9,2 (5,6) prosenttiin.

Kovan inflaation ja korkotason nousun myötä tapahtunut voimakas lasku kuluttajien ostovoimassa aiheutti suuria muutoksia markkinaympäristössä vuoden 2023 aikana. Volyymit laskivat ja kysyntä siirtyi halvempiin tuotteisiin;
erityisesti kaupan omat merkit kasvoivat brändituotteiden kustannuksella. Raision fokus on innovatiivisissa, terveellisissä ja vastuullisissa brändituotteissa ja markkina oli meille yllättävänkin haasteellinen.

Benecol® premium-hinnoiteltuna, terveysvaikutteisena elintarvikkeena näki kovimman inflaation vaikutuksen kohta 30-vuotisen menestyksensä aikana. Markkinakohtaiset erot kysynnässä olivat suuria. Iso-Britannian post-brexit makrotalouden kriisi näyttäytyi myös meille merkittävänä volyymilaskuna, kun taas Irlannissa monta vuotta peräkkäin jatkunut kaksinumeroinen, kannattava kasvu jatkui koko tilikauden ajan. Jatkamme pitkävaikutteista työtä terveydenhuollon ammattilaisten parissa kaikilla kohdemarkkinoillamme ja ostovoiman kohentuessa kannattava liiketoiminta tulee kasvamaan myös volyymien osalta.

Elovena®-tuotteiden vahva kasvu on jatkunut mollivoittoisesta kulutusympäristöstä huolimatta. Kahdenkymmenen prosentin kasvu, lukuisat onnistuneet uutuuslanseeraukset ja kasvaneet markkinaosuudet juotavien ja lusikoitavien
kauratuotteiden kategorioissa olivat todella hienoja saavutuksia vuoden aikana. Kuten olemme aiemmin kertoneet, Elovenan strategiassa on myös kansainvälinen kasvu, ja näinä päivinä myynti käynnistyy Alankomaiden johtavan päivittäistavarayhtiön, Albert Heijnin jakelussa. Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä Euroopan kiinnostavimpiin kuuluvien kasvipohjaisten tuotteiden markkinalle päästäksemme ja nyt se toteutuu. Lyhyellä aikavälillä tämä tuo kustannuspaineita brändinrakentamisesta johtuen, mutta askeleena tämä on meille tärkeä ja odotettu.

Kasviproteiinimarkkina on valitettavasti kärsinyt suhteellisesti eniten markkinamurroksesta. Suomen markkinalla, jossa Härkis® on johtava brändi, koko kategoria on laskenut varsin voimakkaasti. Jatkamme tuotteiden kehittämistä edelleen, eikä perusoletus kasviproteiinien tulevaisuuden tarpeesta ja kasvusta ole markkinahäiriöstä huolimatta kadonnut mihinkään. Business to business -myynti oli myös paineessa asiakkaidemme loppukysynnän laskiessa, mutta pystyimme hintapaineesta huolimatta säilyttämään asiakkuudet laadukkaiden tuotteiden ja oikea-aikaisten toimitusten ansiosta.

Päivitimme strategiakauden pitkän aikavälin tavoitteita joulukuussa 2022. Kova inflaatio ja korkotason nousu olivat tilikaudelle 2023 leimallisia, ja teimme virheen oletuksessamme näiden tekijöiden vaikutuksesta kuluttajakäyttäytymiseen. Tänään on paras todeta, että joulukuussa 2022 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen orgaanisesti kasvamalla on epärealistista. Tämän vuoksi tiedotimme helmikuussa 2024 luopuvamme aiemmin antamistamme kasvutavoitteista vuoden 2025 loppuun ulottuvalle kaudelle. Uskomme edelleen keskeisten kategorioiden kasvuun pitkällä aikavälillä, mutta kasvu on lyhyellä aikavälillä ennakoitua hitaampaa haastavista
markkinaolosuhteista johtuen. Jatkamme strategiamme keskeisten painopistealueiden edistämistä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, markkinoiden lyhyen aikavälin haasteet nyt paremmin tunnistaen.

Olen erittäin iloinen tuoreista henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tuloksista. Vastausprosentti oli todella korkea 91 % ja eNPS-luku saamamme benchmark-tiedon perusteella pörssiyhtiöksi erinomainen 40. Pitkäjänteinen, vastuullinen työnantaja on haluttava työpaikka ja tuo kohenevia tuloksia liiketoiminnassa. Lämmin kiitos tänä vuonna 85 vuotta täyttävän Raision henkilöstölle!

Pekka Kuusniemi
toimitusjohtaja
helmikuu2023
Raisio Oyj:n toimitusjohtajan Pekka Kuusniemen katsaus

Raisio Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi

Haku