Hyppää sisältöön

Raisio sijoituskohteena

Raisio on innovatiivinen, kannattavasti kasvava ja kansainvälinen bränditalo, joka tuottaa terveellisiä ja vastuullisesti valmistettuja elintarvikkeita ja ainesosia koti- ja ulkomaisille kuluttajille sekä teollisille asiakkaille.

Tavoitteena markkinoita nopeampi kasvu

Terveellisen kasvun strategiamme rakentuu kolmelle painopistealueelle: Benecol®-tuotteisiin ja kasvistanoliesteriratkaisuihin, lisäarvoa tuoviin kaurapohjaisiin kuluttajatuotteisiin ja kauraan teollisuuden raaka-aineena sekä kasviproteiineihin.

Tavoitteenamme on kasvattaa edellä mainittujen kolmen painopistealueen yhteenlaskettua liikevaihtoa keskimäärin 11 % vuodessa ja koko konsernin liikevaihtoa 9 % vuodessa strategiakauden 2022‒2025 aikana. Lisäksi tavoitteena on, että vertailukelpoinen liiketuloksemme on yli 13 prosenttia konsernin liikevaihdosta vuonna 2025.

Lue lisää Raision strategiasta

Raision strategiset painopistealueet

Ruokaa suurella sydämellä. Terveyttä meille ja maapallolle.

Vastuullisuus on strategiaamme

Raision tarkoitus ”Ruokaa suurella sydämellä, terveyttä meille ja maapallolle” ohjaa toimintaamme, ja vastuullisuus on osa strategiaa ja jokapäiväistä työtämme.

Vastuullisuusohjelmamme eli Hyvän ruuan ohjelma 2022–2025 on osa yhtiön Terveellisen kasvun strategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijä.

Hyvän ruuan ohjelma 2022–2025

 

Vahva taloudellinen asema mahdollistaa kasvun
ja osakkeenomistajien palkitsemisen

Vahva taloudellinen asemamme luo hyvän perustan kasvun kiihdyttämiselle strategiakauden aikana. Vaikka olemme investoineet viimeisen kolmen vuoden aikana yhteensä lähes 70 miljoonaa euroa tuotantolaitoksiimme sekä kasvipohjaisen ruoan ja siihen liittyvän teknologian osaamiseemme, taloudellinen asemamme on säilynyt vahvana.

Tavoitteenamme on palkita osakkeenomistajia myös tulevina kasvun rakentamisen vuosina ja jakaa vuosittain osinkona 50–100 % yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta. Tämän lisäksi tavoitteenamme on vapauttaa arvoa omistajille esimerkiksi ylimääräisillä lisäosingoilla ja muilla vahvan taseen mahdollistamilla tavoilla.

Haku