Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste – Raisio-konsernin toimitiloissa vierailijat

Päiväys 21.3.2024

Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy omasta ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt (jäljempänä ”Raisio” tai ”me”) käsittelee Raisio Oyj:n pääkonttorissa tai konsernin muissa tiloissa vierailevien henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Vierailijoiden henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi soveltuvin osin (mm. rekisteröityjen oikeuksien käyttämisen osalta) Raisio-konsernin yleistä tietosuojakäytäntöä, joka on luettavissa osoitteessa www.raisio.com/tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy Käyntiosoite: Raisionkaari 55, 21200 Raisio Postiosoite: PL 101, 21201 Raisio Puhelin: (02) 443 2111
Tietosuoja-asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme numeroon (02) 443 2022 arkisin klo 8-11 ja muina aikoina jättämään viestin vastaajaan tai lähettämään sähköpostia osoitteeseen privacy(at)raisio.com.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysaika

Käsittelemme henkilötietojasi Raisio-konserniin kuuluvissa kiinteistöissä ja toimitiloissa sekä tehdasalueilla kulunvalvonnan ja kameravalvonnan tarkoituksiin sekä verkkoyhteyden mahdollistamiseksi. Kameravalvonnasta on ilmoitettu näkyvästi kylteillä.

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun omaisuuden suojaamiseksi sekä turvallisuutta (ml. elintarviketurvallisuutta) ja omaisuutta vaarantavien tilanteiden, ilkivallan ja rikosten ennaltaehkäisemiseksi ja selvittämiseksi, sekä tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi.

Käsiteltävät henkilötiedot ovat vierailijoiden ja toimitiloissa asioivien henkilöiden nimitietoja, yrityksen tai yhteisön nimitietoa, sekä tietoa vierailun isännästä, valvontakameran kuvatallenne sekä tiedot tallennuspaikasta ja -ajasta sekä ajoneuvon rekisterikilven numero, jos yrityksellä/liikennöitsijällä on sopimus Raision kanssa ajoneuvotunnistinjärjestelmän käytöstä. Lisäksi Raision tuotantotiloissa vierailevien osalta käsittelemme tarvittaessa todistuksia hygieniapassista, salmonellatodistuksesta tai Raision sisäisten ohjeistusten suorittamisesta, kuten sähköinen perehdytys.
Käsittelemme myös vierailijoiden verkkoyhteystietoja, mukaan lukien loki- ja muut seurantatiedot, kun vierailija käyttää Raision vierailijoiden käyttöön tarjoamaa verkkoyhteyttä.
Henkilötiedot kerätään vierailijalta itseltään, jonkun hänen puolestaan antamana tai vierailun isännältä. Henkilötietoja kerääntyy myös valvontakameran tallenteista ja verkkoyhteyden käytön yhteydessä.

Raisio voi luovuttaa vierailijoiden tietoja ulkopuolisille tahoille ainoastaan tapauksissa, joissa vastaanottajalla on Raision kanssa tehtyyn käsittelysopimukseen tai lakiin perustuva oikeus saada tietoja tai poikkeustapauksissa rekisteröidyn suostumuksella, esimerkiksi vierailijan tai muiden oikeuksien turvaamiseksi.
Henkilötietoja käsitellään Raision tai sopimuskumppanien tietojärjestelmissä, joiden toimittajat toimivat myös henkilötietojen käsittelijöinä tai alikäsittelijöinä.
Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai lainsäädäntöön perustuvien säilytysaikojen mukaan, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Kulkutapahtumatietoja ja kameravalvontatietoja säilytetään enintään yksi vuosi. Lokitietojen säilytysaika on kuluva vuosi ja sitä seuraavat viisi kalenterivuotta. Sähköisessä vierailijarekisterissä tietoja säilytetään enintään vuosi rekisteröitymishetkestä ja tietoja suoritetusta vierailijaperehdytyksestä enintään 180 päivää.
Vierailun yhteydessä voidaan myös vaatia erillisen salassapitosopimuksen allekirjoittamista. Salassapitosopimuksia säilytetään vierailua koskevien tietojen säilytysajoista riippumatta niin kauan kuin salassapitovelvoitteet ovat voimassa tai niiden rikkomiseen voi vedota.

Haku