Viljat

Viljalajikkeella on merkitystä

Lajikevalinnalla luodaan perusta viljelylle, sadon laadulle ja määrälle. Lajikeominaisuudet kertovat millaisissa olosuhteissa kukin lajike kasvaa ja viihtyy parhaiten ja sitä kautta tuottaa parhaan sadon.

Lajikemäärä on viljalajista riippumatta monipuolinen. Jokaiselle alueelle ja käyttötarkoitukseen löytyy hyviä vaihtoehtoja. Valitse siis lajike huomioiden peltolohkon maalaji, sijainti, viljelykierto ja sadon käyttötarkoitus.