Raision varsinainen yhtiökokous 2021

Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 23. maaliskuuta 2021 Turussa. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Osakkeenomistajan ehdotukset osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n nojalla yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi perusteluineen ja päätösehdotuksineen tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään tiistaina 19. tammikuuta 2021. 

Ehdotukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen:

Raisio Oyj
Hallituksen sihteeri
PL 101
21201 Raisio

(käyntiosoite: Raisionkaari 55, 21200 Raisio) tai sähköpostitse osoitteeseen osakaspalvelu@raisio.com.