Raision varsinainen yhtiökokous 2020

Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 24. maaliskuuta 2020. 

Osakkeenomistajan ehdotukset hallitukselle osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n nojalla yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi perusteluineen ja päätösehdotuksineen tulee toimittaa yhtiölle kirjallisesti viimeistään maanantaina 20. tammikuuta 2020. 

Ehdotukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen:

Raisio Oyj
Hallituksen sihteeri
PL 101
21201 Raisio

(käyntiosoite: Raisionkaari 55, 21200 Raisio) tai sähköpostitse osoitteeseen osakaspalvelu@raisio.com.