Sijoittajat

Varsinainen yhtiökokous 21.3.2018

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajille vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,17 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2 323 osakasta, jotka omistivat 62,0 miljoonaa osaketta eli 37,5 prosenttia koko osakekannasta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,17 euron osingon maksamisesta jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 5.4.2018 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 23.3.2018 on merkitty omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa.