Sijoittajat

Raision varsinainen yhtiökokous 19.3.2019

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajille vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,16 euroa osakkeelta. Osinko sisältää lisäosinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2.166 osakasta, jotka omistivat 57,0 miljoonaa osaketta eli 34,5 prosenttia koko osakekannasta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,16 euron osingon maksamisesta jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko sisältää lisäosinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 3.4.2019 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 21.3.2019 on merkitty omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa.