Raision varsinainen yhtiökokous 27.4.2020

Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin koronaviruspandemiasta johtuen erityisjärjestelyin yhtiön pääkonttorin tiloissa Raisiossa 27.4.2020.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,13 euroa jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 7.5.2020 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 29.4.2020 on merkitty omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa. Yhtiökokous vahvisti myös toimielinten palkitsemispolitiikan. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.