Vuosikertomus 2014

Raisio Oyj:n verkkovuosikertomus 2014 on julkaistu suomen- ja englanninkielisenä.

Raisioagro tuo markkinoille Benemilk Boosterin

Benemilk-tuoteperhe laajenee Benemilk Boosterilla. Raisioagron monivuotinen panostus pohjoisten olosuhteiden seosrehuruokinnan tutkimukseen tuottaa tulosta ja yhtiö lanseeraa seosrehutilojen tuotosta tukevan ruokintakonseptin.

Kolesterolia alentava Benecol® voi & rypsiöljy -levite

Raisio-konserni tuo Benecol-tuotemerkin 20-vuotisjuhlan kunniaksi myyntiin täysin uudentyyppisen, kolesterolia alentavan levitteen, jonka uutuusarvo piilee erinomaisessa rasvahappokoostumuksessa ja sille on myönnetty Sydänmerkki.

Elovenan 90-vuotisjuhlan kampanja käynnistyi

Juhlavuoden kunniaksi Elovena kerää suomalaisten ajatuksia elämästä ja tarjoaa ihmisille mahdollisuuden jakaa viisauksiaan kaikkien iloksi.

Raisio-konserni on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja.
Strateginen tavoitteemme on kasvaa yritysostoin ja orgaanisesti.

Pörssi- ja lehdistötiedotteet

OMX GlobeNewswire for Raisio

90-vuotias Elovena tuplaa Voimapäivät juhlavuoden kunniaksi

90-vuotias Elovena tuplaa Voimapäivät juhlavuoden kunniaksi

Raisio Oyj Lehdistötiedote 15.4.2015 Lapsille lisää liikuntamahdollisuuksia 90-VUOTIAS ELOVENA TUPLAA VOIMAPÄIVÄT JUHLAVUODEN KUNNIAKSI Suomen Urheiluliiton ja Elovenan yhteistyö jatkuu entistä voimallisemmin. Kouluille maksuttomia, liikunnallisia superiltapäiviä järjestetään keväällä ja syksyllä 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi peräti 50 paikkakunnalla. Hyppäämisellä, heittämisellä ja juoksemisella kyllästettyjen iltapäivien lisäksi Elovena lahjoittaa kymmenen yleisurheiluvälisettiä ja on yhdessä SUL:n kanssa mukana hankkeessa, jossa rakennetaan Maskuun kaikkien aikojen ensimmäinen Elovena Areena. Elovena Voimapäivien aikana lapsille jaetaan myös ravitsemustietoutta. Lasten liikunnan ja päivittäisen aktiivisuuden lisääminen ovat tärkeitä sekä Suomen Urheiluliitolle että Elovenalle. Viimeisimpien tutkimusten mukaan suomalaiset lapset ja nuoret liikkuvat aivan liian vähän. Se aiheuttaa jo nyt vakavan uhkan kansanterveydelle ja sitä myötä kansantaloudelle. - Elovena Voimapäivien avulla voimme tuoda liikunnan sinne missä lapset ovat. Samalla voimme opettaa heitä löytämään uusia virikkeitä ja tapoja liikkua lähiympäristöä hyödyntäen sekä tarjota heille innostavia, houkuttelevia ja uudenlaisia lähiliikuntapaikkoja, Suomen Urheiluliiton seurapalvelujohtaja Harri Aalto toteaa. Hän sanoo Elovenan juhlavuoden satsauksen lasten liikuntaan olevan kokonaisuudessaan huikea. 50 eri puolilla Suomea järjestettävää Elovena Voimapäivää, 10 hakemusten perusteella lahjoitettavaa yleisurheiluvälinesettiä sekä Maskuun rakennettava lähiliikuntapaikka, Elovena Areena, ovat pitkäaikaiselta yhteistyökumppanilta merkittävä investointi lasten liikuntaan. - Liikuntaan innostamiseen tarvitaan myös laadukkaita lähiliikuntapaikkoja ja välineitä. Koulun piha on keskeinen paikka lapsen elämässä ja sieltä tulee riittävästi monipuolisia ja liikuntaan innostavia virikkeitä. Maskuun rakennettava Elovena Areena tulee olemaan malliesimerkki paikasta, jossa lapset voivat liikkua sekä koulussa että vapaa-ajallaan. Samaa mallia voidaan jatkossa viedä myös muille kouluille ympäri Suomea, Aalto kaavailee. Elovena-tuotteet ovat tuoneet hyvää oloa suomalaisille vuodesta 1925. Elovena on yksi Suomen arvostetuimmista elintarvikebrändeistä. Tuotenimen omistaa Raisio-konserni. Elovena-tuoteperheeseen kuuluu mm. hiutaleet, leseet, välipalakeksit, välipalajuomat ja annospikapuurot. www.elovena.fi Lisätietoja: Harri Aalto, Suomen Urheiluliitto, seurapalvelujohtaja, p. 040 8234200 Jaana Henriksson, Raisio Oyj, markkinointipäällikkö, p. 050 389 011

Raision muunnetut osakkeet

Raision muunnetut osakkeet

Raisio Oyj Pörssi-ilmoitus 8.4.2015 RAISION MUUNNETUT OSAKKEET Raisio Oyj:n hallitus on 19.3.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt muuntaa 9 000 kantaosaketta (sarja K) vaihto-osakkeiksi (sarja V). Päätös on tänään 8.4.2015 merkitty kaupparekisteriin. Kyseinen vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n arvopaperipörssissä 9.4.2015 alkaen. Yhtiön kantaosakkeita on vuoden 2015 alusta lukien muunnettu vaihto-osakkeiksi yhteensä 326 359 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen laskemien vaihto-osakkeiden määrä on nyt 132 104 112 kappaletta ja kantaosakkeiden määrä 33 044 918 kappaletta. Osakekanta tuottaa 793 002 472 ääntä. Koska muuntaminen tapahtuu osakelajien kesken, ei se vaikuta yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan, joka on edelleen 27 776 072 euroa ja jakaantuu 165 149 030 osakkeeseen. Muunnetuilla vaihto-osakkeilla on yhtäläiset oikeudet aiemmin liikkeeseen laskettujen vaihto-osakkeiden kanssa, joten ne tuottavat oikeuden lähinnä seuraavaksi jaettavaan voittoon ja muut osakasoikeudet tästä päivästä lähtien. Raisio Oyj Heidi Hirvonen viestintä- ja IR-päällikkö p. 050 567 3060 Raisio-konserni lyhyesti Raisio Oyj on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminta on jaettu kahteen yksikköön: Brändeihin ja Raisioagroon. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä, Ukraina, Puola, Viro ja Ruotsi. Raision osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 494 miljoonaa euroa ja liiketulos 35 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 1 900 henkilöä. Raision tunnetuimmat brändit ovat Benecol, Honey Monster, Elovena, Sunnuntai, Nordic, Poppets ja Benemilk. Jakelu NASDAQ OMX www.raisio.com

Raision varsinainen yhtiökokous 26.3.2015

Raision varsinainen yhtiökokous 26.3.2015

Raisio Oyj Pörssitiedote 26.3.2015 RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2015 Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014 ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,14 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2.514 osakasta, jotka omistivat 42,7 miljoonaa osaketta eli 25,9 prosenttia koko osakekannasta. OSINGONMAKSU Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,14 euron osingon maksamisesta jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 8.4.2015 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 30.3.2015 on merkitty omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa. HENKILÖVALINTOJA Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Erkki Haavisto, Matti Perkonoja, Michael Ramm-Schmidt, Pirkko Rantanen-Kervinen ja Antti Tiitola sekä uutena jäsenenä Ann-Christine Sundell; kaikki päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Perkonojan ja varapuheenjohtajakseen Ramm-Schmidtin. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 prosenttia maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 prosenttia rahana. Palkkio suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona 400 euroa kokoukselta sekä 200 euroa puhelinkokoukselta ja vastaava palkkio suoritetaan myös hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. Hallintoneuvoston jäseniksi päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi valittiin Holger Falck, Mårten Forss, Mikael Holmberg, Markku Kiljala, Tuomas Levomäki, Heikki Pohjala, Rita Wegelius ja Tapio Ylitalo. Heistä Forss ja Levomäki ovat uusia jäseniä hallintoneuvostossa. Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 12.000 euroa ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin maksaa palkkiona 300 euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset ja suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle päätettiin suorittaa 300 euron palkkio myös jokaiselta hallituksen kokoukselta, johon hän osallistuu. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Mika Kaarisalo, KHT ja Kalle Laaksonen, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja Tuomo Korte, KHT. Tilintarkastajien toimikausi alkoi tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUS JA OSAKEANTIVALTUUDET Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.000.000 vaihto- ja 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2016 asti. Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.200.000 kappaletta ja kanta-osakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset ovat voimassa enintään 26.3.2020 asti. Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 12.2.2015 annetusta pörssitiedotteesta. Yhtiökokouksen vuonna 2014 myöntämät omien osakkeiden hankkimisvaltuutus ja osakeantivaltuutus lakkaavat 26.3.2015. RAISIO OYJ Heidi Hirvonen viestintä- ja IR-päällikkö puh. 050 567 3060 Lisätietoja: rahoitusjohtaja Janne Martti, puh. 050 556 6521 Raisio-konserni lyhyesti Raisio Oyj on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminta on jaettu kahteen yksikköön: Brändeihin ja Raisioagroon. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä, Ukraina, Puola, Viro ja Ruotsi. Raision osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 494 miljoonaa euroa ja liiketulos 35 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 1 900 henkilöä. Raision tunnetuimmat brändit ovat Benecol, Honey Monster, Elovena, Sunnuntai, Nordic, Poppets ja Benemilk. Jakelu NASDAQ OMX Keskeiset mediat www.raisio.com

Seuraa @RaisioPlc Twitterissä