Vuoden 2014 tilinpäätös

Toimitusjohtaja Matti Rihkon englanninkielinen katsaus

Raisioagro tuo markkinoille Benemilk Boosterin

Benemilk-tuoteperhe laajenee Benemilk Boosterilla. Raisioagron monivuotinen panostus pohjoisten olosuhteiden seosrehuruokinnan tutkimukseen tuottaa tulosta ja yhtiö lanseeraa seosrehutilojen tuotosta tukevan ruokintakonseptin.

Kolesterolia alentava Benecol® voi & rypsiöljy -levite

Raisio-konserni tuo Benecol-tuotemerkin 20-vuotisjuhlan kunniaksi myyntiin täysin uudentyyppisen, kolesterolia alentavan levitteen, jonka uutuusarvo piilee erinomaisessa rasvahappokoostumuksessa ja sille on myönnetty Sydänmerkki.

Elovenan 90-vuotisjuhlan kampanja käynnistyi

Juhlavuoden kunniaksi Elovena kerää suomalaisten ajatuksia elämästä ja tarjoaa ihmisille mahdollisuuden jakaa viisauksiaan kaikkien iloksi.

Suomalaisella innovaatiolla enemmän maitoa ja lisäarvoa maitoketjuun

Raisioagron Benemilk-innovaatiolla kyetään tehostamaan maidontuotantoa, kasvattamaan maitotuotosta sekä varmistamaan eläinten hyvinvointia ja terveyttä.

Raisio-konserni on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja.
Strateginen tavoitteemme on kasvaa yritysostoin ja orgaanisesti.

Pörssi- ja lehdistötiedotteet

OMX GlobeNewswire for Raisio

Raision muunnetut osakkeet

Raision muunnetut osakkeet

Raisio Oyj Pörssi-ilmoitus 6.3.2015 RAISION MUUNNETUT OSAKKEET Raisio Oyj:n hallitus on 12.2.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt muuntaa 13212 kantaosaketta (sarja K) vaihto-osakkeiksi (sarja V). Päätös on tänään 6.3.2015 merkitty kaupparekisteriin. Kyseinen vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n arvopaperipörssissä 9.3.2015 alkaen. Yhtiön kantaosakkeita on vuoden 2015 alusta lukien muunnettu vaihto-osakkeiksi yhteensä 317 359 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen laskemien vaihto-osakkeiden määrä on nyt 132 095 112 kappaletta ja kantaosakkeiden määrä 33 053 918 kappaletta. Osakekanta tuottaa 793 173 472 ääntä. Koska muuntaminen tapahtuu osakelajien kesken, ei se vaikuta yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan, joka on edelleen 27 776 072 euroa ja jakaantuu 165 149 030 osakkeeseen. Muunnetuilla vaihto-osakkeilla on yhtäläiset oikeudet aiemmin liikkeeseen laskettujen vaihto-osakkeiden kanssa, joten ne tuottavat oikeuden lähinnä seuraavaksi jaettavaan voittoon ja muut osakasoikeudet tästä päivästä lähtien. Raisio Oyj Heidi Hirvonen viestintä- ja IR-päällikkö p. 050 567 3060 Raisio-konserni lyhyesti Raisio Oyj on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminta on jaettu kahteen yksikköön: Brändeihin ja Raisioagroon. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä, Ukraina, Puola, Viro ja Ruotsi. Raision osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 494 miljoonaa euroa ja liiketulos 35 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 1 900 henkilöä. Raision tunnetuimmat brändit ovat Benecol, Honey Monster, Elovena, Sunnuntai, Nordic, Poppets ja Benemilk. Jakelu NASDAQ OMX Keskeiset mediat www.raisio.com

Raisio Oyj, Tilinpäätös 2014, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 sekä palkka- ja palkkioselvitys 2014 julkaistu

Raisio Oyj, Tilinpäätös 2014, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 sekä palkka- ja palkkioselvitys 2014 julkaistu

Raisio Oyj Pörssitiedote 5.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SEKÄ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 JULKAISTU Raisio Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta sekä selvitys Raisio-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 on julkaistu 5.3.2015. Asiakirjat ovat pdf-muotoisina tämän tiedotteen liitteinä. Edelleen, Raisio-konsernin palkka- ja palkkioselvitys 2014 on julkaistu 5.3.2015 ja se on saatavilla Raision internetsivuilla www.raisio.com samoin kuin ovat tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Raision verkkovuosikertomus julkaistaan 12.3.2015. Verkkovuosikertomus on saatavilla osoitteessa http://vuosikertomus2014.raisio.com sekä Raision internetsivuilla www.raisio.com. RAISIO OYJ Heidi Hirvonen viestintä- ja IR-päällikkö puh. 050 567 3060 Raisio-konserni lyhyesti Raisio Oyj on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminta on jaettu kahteen yksikköön: Brändeihin ja Raisioagroon. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä, Ukraina, Puola, Viro ja Ruotsi. Raision osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 494 miljoonaa euroa ja liiketulos 35 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 1 900 henkilöä. Raision tunnetuimmat brändit ovat Benecol, Honey Monster, Elovena, Sunnuntai, Nordic, Poppets ja Benemilk. Jakelu NASDAQ OMX Keskeiset mediat www.raisio.com

Ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä ja palkkioista

Ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä ja palkkioista

Raisio Oyj Pörssitiedote 25.2.2015 EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENISTÄ JA PALKKIOISTA Raisio Oyj:n hallintoneuvosto ehdottaa keskuudestaan asettamansa nimitystyöryhmän esitykseen perustuen 26.3.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa: Yhtiökokouksen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 % maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 % rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona 400 euroa kokoukselta sekä 200 euroa puhelinkokoukselta ja vastaava palkkio suoritetaan myös hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi heille suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallituksen jäsenmääräksi 26.3.2015 alkavalle toimikaudelle vahvistetaan kuusi. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet - Erkki Haavisto, Matti Perkonoja, Michael Ramm-Schmidt, Pirkko Rantanen-Kervinen ja Antti Tiitola - valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja uudeksi jäseneksi hallitukseen valitaan Ann-Christine Sundell – kaikki yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. RAISIO OYJ Janne Martti rahoitusjohtaja, hallintoneuvoston sihteeri puh. 050 556 6521 Lisätietoja: hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki puh. 040 582 8261 Raisio-konserni lyhyesti Raisio Oyj on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminta on jaettu kahteen yksikköön: Brändeihin ja Raisioagroon. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä, Ukraina, Puola, Viro ja Ruotsi. Raision osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 494 miljoonaa euroa ja liiketulos 35 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 1 900 henkilöä. Raision tunnetuimmat brändit ovat Benecol, Honey Monster, Elovena, Sunnuntai, Nordic, Poppets ja Benemilk. Jakelu NASDAQ OMX Keskeiset mediat www.raisio.com

Seuraa @RaisioPlc Twitterissä