Hyppää sisältöön

Raision Meta-yhteisöpalvelun tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Raisio Oyj:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten Ravintoraisio Oy:n ja Verso Food Oy:n (jäljempänä yhteisesti ”Raisio”) hallitsemista Meta Platforms Ireland Limited -yhtiön sivuista (kuten Facebook ja Instagram ja muut Metan tuotteet, jäljempänä yhteisesti ”Meta”)  tykänneiden, kommentoineiden tai niihin muulla tavoin reagoineiden henkilötietoja käsitellään.

Raisio voi järjestää kilpailuja, kampanjoita ja arvontoja esimerkiksi Metan Facebook ja Instagram-sivuilla, jolloin henkilötietoja käsitellään lisäksi niiden yhteydessä ilmoitetun tietosuojaselosteen mukaisesti. Yleisesti Raision tietosuojakäytännöstä voi lukea osoitteesta https://www.raisio.com/tietosuojaseloste/.

1 Rekisterinpitäjä

 Raisio ja Meta ovat yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin osin Raision yhteisösivujen ja viestipalvelujen osalta.

Meta käsittelee henkilötietoja omien tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti. Meta on pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja tietoturvallisuuden sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussa. Rekisteröity voi hallinnoida tietosuoja-asetuksiaan Facebookin ja Instagramin sekä muilla Metan sivuilla itse. Lisätietoja Metan henkilötietojen käsittelystä ja tavoista käyttää rekisteröidyn oikeuksia löytyy osoitteessa fi-fi.facebook.com/privacy/policy

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Raisio käsittelee ja yhteisösivujensa sekä viestipalveluiden kautta saatuja henkilötietoja ainoastaan omiin tarkoituksiin kuten palveluistaan tai ajankohtaisista asioista kertomiseen, kilpailujen ja arvontojen toteuttamiseen, palautteen vastaanottamiseen, mainonnan ostamiseen Metalta, sivujen tai mainosten tavoitettavuuden mittaamiseen sekä Metassa tapahtuvaan asiakaspalveluun. Kaikki esimerkiksi arvontoihin osallistumisen kautta annettu tieto perustuu osallistujan suostumukseen.

Henkilötietojen käsittely yllä todettuihin tarkoituksiin perustuu Raision oikeutettuun etuun.

3. Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Raisio  saa tietoonsa Metalta vain yksittäisen sille ilmoitetun rekisteröidyn nimen, julkisen profiilikuvan sekä muut rekisteröidyn julkisesti näkyväksi määrittämät tiedot. Rekisteröity voi ilmoittaa oma-aloitteisesti muitakin henkilötietoja yhteisösivujen kommenteissa tai viestipalvelussa. Raisio ei yhdistä tietoja muihin rekistereihin ilman rekisteröidyn suostumusta ja informointia.

Rekisteröity voi rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä poistumalla Raision yhteisösivun tykkääjistä ja/tai seuraajista. Rekisteröity voi myös pyytää Raisiota poistamaan viestipalvelussa käydyn keskustelun.

4. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Raisio ei siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Raisio ei suorita rekisterin tietojen perusteella automaattista päätöksentekoa tai profilointia, jolla olisi rekisteröidylle oikeusvaikutuksia.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, rekisteröity voi olla yhteydessä Metaan, joka vastaa ensisijaisesti rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta: fi-fi.facebook.com/privacy/policy/.

Raision yhteystiedot yhteisrekisteriä koskevissa asioissa:

Raisio Oyj, PL 101, 21201 Raisio (käyntiosoite: Raisionkaari 55, 21200 Raisio)

Puhelin: (02) 443 2111

Tietosuoja-asioissa pyydämme lähettämään sähköpostia osoitteeseen privacy(at)raisio.com tai soittamaan asiakaspalveluumme numeroon (02) 443 2022 arkisin klo 8-11 ja muina aikoina jättämään viestin vastaajaan.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, ettei Raisio ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

6. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Raisio voi päivittää tietosuojaselostetta tarvittaessa, kuten lainsäädännön muuttuessa. Tämä seloste on viimeksi päivitetty 5.6.2023.

Haku