Varsinainen yhtiökokous 2017

Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous torstaina 23. maaliskuuta 2017

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,17 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2 367 osakasta, jotka omistivat 53,1 miljoonaa osaketta eli 32,1 prosenttia koko osakekannasta.