Hyppää sisältöön

Frågor och svar

om Raisio-bolagens aktiebrev i pappersform och aktier på gemensamt konto samt styrelsens förslag för bolagstämman 2022 att fatta ett beslut om at rätten till aktierna på det gemensamma kontot och till dessa tillhörande rättigheter förverkats.

Raision Tehtaat Oy Ab:s (numera Raisio Abp) aktier har anslutits till värdeandelssystemet 26.11.1994. Aktieägarna ombads uppvisa sitt aktiebrev och begära att aktierna registreras på deras värdeandelskonto inom utsatt registreringstid, senast på sista anmälningsdagen (25.11.1994).

Ett antal aktieägare uppvisade inte inom utsatt tid sina pappersaktier i Raisio Tehtaat Oy Ab och begärde därmed inte att aktierna skulle registreras på respektive värdeandelskonton. Dessa aktieägares aktier har sedan 1994 förvarats på ett värdeandelskonto som öppnats i företagets namn (”gemensamt konto”).

Trots att aktieägarna ända sedan 1994 har haft möjlighet att begära att aktierna registreras i värdeandelssystemet, har till dags dato ett relativt litet antal aktiebrev i pappersform uppvisats.

Närmare information

Raisio Abp:s aktieägarservice
telefon: (02) 443 2111
(vardagar kl. 9–15)
e-post: osakaspalvelu@raisio.com

Haku