Sijoittajat

Raisio-konsernin keskeiset tunnusluvut

 

 

 

10-12/2019

10-12/2018

1-12/2019

1-12/2018

Liikevaihto

M€

54,5

55,6

236,3

228,2

Liikevaihdon muutos

%

-2,0

3,7

3,5

-2,7

Vertailukelpoinen liiketulos

M€

4,3

5,0

27,3

25,6

Vertailukelpoinen liiketulos liikevaihdosta

%

7,9

9,0

11,5

11,2

Liiketulos

M€

4,3

-2,1

27,3

16,6

Liiketulos liikevaihdosta

%

7,9

-3,8

11,5

7,3

Vertailukelpoinen käyttökate

M€

5,9

6,4

33,6

31,3

Käyttökate

M€

5,9

8,1

33,6

31,0

Vertailukelpoinen tulos/osake

 €

0,03

0,02

0,16

0,12

Tulos/osake

 €

0,03

-0,01

0,16

0,08

 

Taseen ja rahoituksen keskeiset tunnusluvut

 

 

31.12.2019

31.12.2018

Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen

M€

23,3

11,5

Omavaraisuusaste

%

87,9

81,7

Nettovelkaantumisaste

%

-36,4

-45,0

Korollinen nettorahoitusvelka

M€

-98,6

-119,2

Oma pääoma/osake

 €

1,72

1,68

Investoinnit

M€

19,5

5,6

Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC)

%

13,9

8,1