Sijoittajat

Raisio-konsernin keskeiset tunnusluvut

 

 

 

7-9/2019

7-9/2018

1-9/2019

1-9/2018

1-12/2018

Liikevaihto

M€

69,2

63,1

181,8

172,6

228,2

Liikevaihdon muutos

%

9,7

-6,7

5,3

-4,6

-2,7

Vertailukelpoinen liiketulos

M€

10,7

7,8

23,0

20,6

25,6

Vertailukelpoinen liiketulos liikevaihdosta

%

15,5

12,3

12,6

11,9

11,2

Liiketulos

M€

10,7

7,8

23,0

18,6

16,6

Liiketulos liikevaihdosta

%

15,5

12,3

12,6

10,8

7,3

Vertailukelpoinen käyttökate

M€

12,3

9,2

27,8

24,8

31,3

Käyttökate

M€

12,3

9,2

27,8

22,9

31,0

Vertailukelpoinen tulos/osake

 €

0,06

0,04

0,14

0,10

0,12

Tulos/osake

 €

0,06

0,04

0,14

0,09

0,08

 

Taseen ja rahoituksen keskeiset tunnusluvut

 

 

30.9.2019

30.9.2018

31.12.2018

Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen

M€

13,8

4,0

11,5

Omavaraisuusaste

%

83,6

76,7

81,7

Nettovelkaantumisaste

%

-36,8

-30,0

-45,0

Korollinen nettorahoitusvelka

M€

-97,1

-76,4

-119,2

Oma pääoma/osake

 €

1,68

1,62

1,68

Investoinnit

M€

10,9

3,7

5,6

Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC)

%

16,3

16,0*

8,1

* sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot