Sijoittajat

Raisio-konsernin keskeiset tunnusluvut

 

 

 

4-6/2019

4-6/2018

1-6/2019

1-6/2018

1-12/2018

Liikevaihto

M€

62,7

59,7

112,6

109,5

228,2

Liikevaihdon muutos

%

4,9

-2,7

2,8

-3,3

-2,7

Vertailukelpoinen liiketulos

M€

7,3

6,5

12,2

12,8

25,6

Vertailukelpoinen liiketulos liikevaihdosta

%

11,6

 

11,0

10,9

11,7

11,2

Liiketulos

M€

7,3

6,5

12,2

10,9

16,6

Liiketulos liikevaihdosta

%

11,6

10,9

10,9

9,9

7,3

Vertailukelpoinen käyttökate

M€

8,9

7,9

15,4

15,6

31,3

Käyttökate

M€

8,9

7,9

15,4

13,7

31,0

Vertailukelpoinen tulos/osake

 €

0,05

0,03

0,08

0,06

0,12

Tulos/osake

 €

0,05

0,03

0,08

0,05

0,08

 

Taseen ja rahoituksen keskeiset tunnusluvut

 

 

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen

M€

7,9

-0,2

11,5

Omavaraisuusaste

%

82,8

74,6

81,7

Nettovelkaantumisaste

%

-37,0

-29,3

-45,0

Korollinen nettorahoitusvelka

M€

-93,8

-72,7

-119,2

Oma pääoma/osake

 €

1,61

1,58

1,68

Investoinnit

M€

6,7

2,5

5,6

Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC)

%

14,8

10,3*

8,1

* sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot