Raisio-konserni

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

Raisio-konsernin taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tavoitteena on varmistaa tilinpäätöksen ja taloudellisen raportoinnin luotettavuus, lakien ja säädösten noudattaminen sekä toiminnan eettisyys, tehokkuus ja kannattavuus. 

Sisäinen valvonta

Raision sisäisen valvonnan perustan muodostavat konsernin arvot ja ohjeistukset.

Hallituksella on kokonaisvastuu taloudelliseen raportointiin ja riskienhallintaan liittyvien sisäisten valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien järjestämisestä. Hallitus on nimittänyt tarkastusvaliokunnan, jonka tehtävänä on mm. varmistaa, että taloudellista raportointia, riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa varten määritettyjä periaatteita noudatetaan. Toimitusjohtajalla on vastuu tehokkaan valvontaympäristön säilyttämisestä ja taloudelliseen raportointiin ja riskienhallintaan liittyvän sisäisen valvonnan toiminnasta.

Konsernin sisäinen valvonta on prosessi, johon osallistuvat hallitus, hallituksen tarkastusvaliokunta, johto ja koko henkilöstö. Sisäinen valvonta ei siten ole erillinen organisaatio, vaan osa konsernin kaikkea toimintaa.