Raisio-konserni

Palkitseminen

Palkitsemista Raisiossa säätelevät Suomen osakeyhtiölaki, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodin (2020) compliance-vaatimukset sekä Raision palkitsemiskäytäntö. Hallinnointikoodi on julkaistu osoitteessa cgfinland.fi

Raisio julkaisee vuosittain erillisen palkka- ja palkkioselvityksen hallinnointikoodin mukaisesti. Selvitys sisältää kuvauksen palkitsemisen keskeisistä periaatteista, päätöksentekojärjestyksestä sekä tiedot hallitukselle, hallintoneuvostolle, toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksetuista palkkioista. 

Raision varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt toimielinten palkitsemispolitiikan 27.4.2020. 

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen esitetään tarkemmin täällä.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Muun johtoryhmän palkitseminen esitetään tarkemmin täällä. Johtoryhmän palkkiot esitetään hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla kokonaistasolla.