Raisio-konserni

Raision linjaukset

Raision arvojen, vastuullisuuden, osaamisen ja avoimen yhteistyön, merkitys tehokkaassa ja taloudellisesti kannattavassa yritystoiminnassa on yhä keskeisempi.

Raisio on sitoutunut kantamaan vastuun omasta toimintaympäristöstään, ympäristöasioistaan ja henkilöstöstään. Noudatamme kaikissa toiminnoissamme paikallisia lakeja. Raisio on Suomessa aktiivinen toimija koko viljaketjun kehittämisessä pellolta pöytään.

Raision hallitus on hyväksynyt Raision keskeiset linjaukset ja toimintaperiaatteet.