Raisio-konserni

Raision arvot

Rohkeus

Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet ja uskallamme edetä rohkeasti niitä kohti. Haluamme onnistua yhdessä ja kannustamme toisiamme. Tiivis yhteistyö mahdollistaa paremmat tulokset. Uskallamme tarttua tilaisuuksiin, tehdä rohkeita päätöksiä ja oppia kokemuksen kautta. Meillä on vahva ”kyllä hoituu” -asenne. 

Reiluus

Toimimme oikeudenmukaisesti ja rehellisesti. Vahvistamme luottamusta avoimella ja johdonmukaisella toiminnalla. Pidämme sen mitä lupaamme. Uskallamme tarttua myös vaikeisiin asioihin ja palaute vie meitä eteenpäin. Arvostamme toisiamme ja toistemme työtä.

Innostus

Meillä on halu onnistua. Innostumme mahdollisuuksien ja haasteiden edessä. Hyvä työilmapiiri perustuu arvostukseen ja inhimillisyyteen. Hyvä johtaminen,  osallistaminen ja sitoutuminen innostavat parempiin suorituksiin. Iloitsemme onnistumisista ja kiitämme hyvin tehdystä työstä.