Raisio-konserni

Palkitseminen

Raision periaatteena on tarjota henkilöstölleen sekä maittain että liiketoiminnoittain kilpailukykyistä kompensaatiota.

Henkilökunnan palkitseminen on laaja kokonaisuus sisältäen rahallisen palkitsemisen, henkilöstö- ja luontaisedut, työn ja tavan toimia ja kehittymismahdollisuudet. Palkkaus- ja kannustinjärjestelmiä sekä sosiaalisia ja muita etuuksia arvioidaan säännöllisesti.

Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää maa- ja liiketoimintakohtaisesti oikeudenmukaisia, motivoivia ja hyvästä suorituksesta palkitsevia järjestelmiä. Konsernin palkkiojärjestelmät edistävät arvojen mukaista toimintaa sekä strategian ja tavoitteiden saavuttamista.

Raisio seuraa säännöllisesti markkinapalkkoja yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Työ ja mielekäs tapa toimia

 • Mielekäs työ ja toimenkuva
 • Hyvät työolosuhteet
 • Tavoitteet
 • Kehityskeskustelut
 • Toimintajärjestelmä
 • Hyvä johtaminen ja esimies-alaistyöskentely
 • Sisäinen tiedottaminen

Kehittyminen

 • Työssä oppiminen
 • Tehtäväkierrot
 • Sisäinen- ja ulkoinen koulutus
 • Verkostot

Rahallinen palkitseminen

 • Palkka
 • Palkan lisät
 • Tulospalkkiot ja bonukset
 • Aloitepalkkiot
 • Palkkiot työsuhdekeksinnöistä

Henkilöstö- ja luontaisedut

 • Sairauskassat/-vakuutukset
 • Työterveyshuolto
 • Työpaikkaruokailu
 • Henkilöstömyymälä
 • Liikuntasetelit ja muu vapaa-ajan tukeminen
 • Henkilöstötapahtumat ja -juhlat